Yusuf Kaplan’ın 100 kitaplık okuma listesi tamamlandı

Yusuf Kaplan’ın 100 kitaplık okuma listesi tamamlandı

İşte Yusuf Kaplan’ın şimdiye kadar önerdiği okuma listesindeki kitaplar:

 • BİRİNCİ AŞAMA OKUMA LİSTESİ
 • 1-İslam’ın Dirilişi-Sezai Karakoç.
 • 2-İnsanlığın Dirilişi-Sezai Karakoç (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).
 • 3-Diriliş Neslinin Amentüsü-Sezai Karakoç.
 • 4-Sütun-(Hepsi değil, bazı bölümleri seçilerek okunacak)-Sezai Karakoç.
 • 5-Yitik Cennet-Sezai Karakoç.
 • 6-Geleceğimizde İslâm Var-Roger Garaudy.
 • 7-Bu Ülke-Cemil Meriç (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).
 • 8-Beş Şehir-Ahmet Hamdi Tanpınar-(Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).
 • 9-Yaşamak-Cahit Zarifoğlu (Birinci Aşama bitince yeniden okunacak).
 • 10-İnsanlığın Medeniyet Destanı-Roger Garaudy.
 • 11-Gül Yetiştiren Adam-(Anlatı) Rasim Özdenören
 • 12-Yoksulluk İçimizde-(Hikâye) Mustafa Kutlu.
 • 13-Ya Tahammül Ya Sefer-(Hikâye) Mustafa Kutlu.
 • 14-Bu Böyledir-(Hikâye) Mustafa Kutlu.
 • 15-Sır-(Hikâye) Mustafa Kutlu.
 • 16-Uzun Hikâye-(Hikâye) Mustafa Kutlu.
 • 17-Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler-Rasim Özdenören.
 • 18-Üç Zor Mesele-İsmet Özel.
 • 19-İslâm’ın Vadettikleri-Roger Garaudy.
 • 20-Doğu ve Batı Arasında İslâm-Aliya İzzetbegoviç.
 • İKİNCİ AŞAMA OKUMA LİSTESİ
 • 21-Okulsuz Toplum-Ivan Illich-Birey Toplum Yayınları.
 • 22-Türkiye’nin Maarif Davası-Nurettin Topçu-Dergâh Yayınları.
 • 23-İslâm Kültür Atlası-İsmail Faruki-İnkılab (“Rehber” kitap bu: Liste bitince 2. kez okunacak)
 • 24-İslâm Tarihi-3 cilt-Filibeli Ahmet Hilmi ve Ziya Nur Aksun-Ötüken Yayınları
 • 25-Kur’ân-ı Kerîm Işığında Hz. Muhammed Mustafa (sav)-2 cilt-Osman Nuri Topbaş-Erkam Y.
 • 26-Mızraklı İlmihal-Semerkand Yayınları
 • 27-Komünist Manifesto-Marx & Engels.
 • 28-İlm-i Hâl-S. Ahmet Arvâsî
 • 29-Tefsir Usûlü ve Tarihi-Ömer Çelik-Erkam Yayınları
 • 30-Sünneti Anlamada Yöntem-Yusuf el-Karadavî
 • 31-Çöle İnen Nur-Necip Fazıl Kısakürek
 • 32-Fıkıh Usûlü-Vehbi Zuhayli-Risale Yayınları
 • 33-Tasavvuf-William Chittick-İz Yayıncılık
 • 34-Kelâma Giriş-U. Murat Kılavuz-A. Saim Kılavuz-İSAM Yayınları
 • 35-İslâm’ın Vizyonu-William Chittick-İnsan Yayınları
 • 36-Yoldaki İşaretler-Seyyid Kutup
 • 37-İslâm Düşüncesi-Muhammed İkbal-Külliyat Yayınları
 • 38-40-Çağ ve İlham-I-II-III-Sezai Karakoç-Diriliş Yayınları
 • ÜÇÜNCÜ AŞAMA OKUMA LİSTESİ
 • 41-Tarih Hırsızlığı-Jack Goody-İş Bankası Yayınları.
 • 42-Şarkiyatçılık-Edward Said-Metis Yayınları.
 • 43-Küresel Çağda Tarih Yazmak-Lynn Hunt-Küre Yayınları.
 • 44-Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek-Marshall Hodgson-Vadi Yayınları.
 • 45-Dünya Tarihi-William McNeill-İmge Yayınları.
 • 46-Uygarlıkların Grameri-Fernand Braudel-İmge Yayınları.
 • 47-Bir Bunalım Çağında Toplum Felsefeleri-Pitirim Sorokin.
 • 48-49-Tarih Bilinci-Arnold Toynbee-2 cilt.
 • 50-İslâm Medeniyeti Tarihi-Wilhelm Barthold, Mehmet Fuad Köprülü-Alfa Yayınları.
 • 51-53-İslâm’ın Serüveni-Marshall Hodgson-3 cilt-Pegasus Yayınları.
 • 54-Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi-Osman Turan-Ötüken Yayınları.
 • 55-Zihniyet ve Din-Sabri Ülgener.
 • DÖRDÜNCÜ AŞAMA OKUMA LİSTESİ
 • 56-Modern Dünyanın Bunalımı-Rene Guenon-İnsan Yay.
 • 57-Hikmetin Yapıtaşları: Felsefeye Giriş-Douglas J. Soccio-Kaknüs Yay.
 • 58-Avrupa Düşüncesinin Serüveni-Jaqueline Russ-DoğuBatı Yay.
 • 59-Batı Düşüncesi Tarihi-Richard Tarnas-2 cilt-Külliyat Yay.
 • 60-Sosyolojik Düşünce Geleneği-Robert Nisbet-Paradigma-Vadi Yay.
 • 61-Siyasî Felsefenin Büyük Düşünürleri-William Ebenstein-(Çev.: İsmet Özel)-Şule Yay.
 • 62-İnsanın Durumu-Lewis Mumford-Açılımkitap Yay.
 • 63-İslâm Düşüncesinde İlimlerin Tasnifi-Osman Bakar-İnsan Yay.
 • 64-Hilal Doğarken-Ziyaüddin Serdar-İnsan Yay.
 • 65-Fıkıh Usûlünün Mahiyeti ve Gayesi-A. Cüneyd Köksal-İSAM Yay.
 • 66-Varolmanın Boyutları-William Chittick-İnsan Yay.
 • 67-İslâm Felsefesi: Tarih ve Problemler-M. Cüneyt Kaya-edisyon-İSAM Yay.
 • 68-İslâm Düşüncesi Tarihi-M. Şerif-2 cilt-İnsan Yay.
 • 69-Türkiye’nin Çağdaş Düşünce Tarihi-Hilmi Ziya Ülken-İş Bankası Yay.
 • 70-Edebiyat Yazıları-1-2-Sezai Karakoç-Diriliş Yay.
 • 71-Kırk Ambar-Cemil Meriç
 • 72-Yaşadığım Gibi-Ahmet Hamdi Tanpınar
 • 73-Sanatın Öyküsü-Ernst Gombrich
 • 74-Sanatın İcadı: Bir Kültür Tarihi-Larry Shiner-Ayrıntı Yay.
 • 75-Sanat Tarihinin Tarihi-Vernon Hyde Minor-Koç Üniversitesi Yay.
 • 76-Aşk Estetiği-Beşir Ayvazoğlu
 • 77-İslâm Sanatı: Dil ve Anlam-Titus Burkhardt
 • 78-İslâm Mimarisi Üzerine Düşünceler-Turgut Cansever
 • 79-Gözün Vicdanı: Kentin Tasarımı ve Toplumsal Yaşam-Richard Sennett-Ayrıntı Yay.
 • 80-Sinemanın Hakikati-1. Cilt ve Hakikatin Sineması-2. Cilt-Enver Gülşen-Külliyat Yay.

Kaplan, dördüncü aşamada bazı kitapların bütün ciltlerine ayrı rakamlar verdiği için son listeyi 75’ten başlattı.

 • BEŞİNCİ AŞAMA OKUMA LİSTESİ
 • 75-Konfüçyüs-Konuşmalar / Analektler (Çev. Murat Karlıdağ) Say Yay.
 • 76-Eflatun-Devlet.
 • 77-Aristo-Nikomakhos’a Etik; Politika, Poetika; Metafizik; Ruh Üzerine (Çev. Ömer Aygün, Grekçe Metinle Birlikte, Pinhan Yay.)
 • 78-Aziz Augustine-İtiraflar.
 • 79-Descartes-Meditasyonlar; Metot Üzerine Düşünme.
 • 80-Spinoza-Teolojik-Politik inceleme; Etika.
 • 81-John Locke-Yönetim Üzerine İki İnceleme.
 • 82-David Hume-İnsanın Anlama Yetisi Üzerime Bir Soruşturma.
 • 83-Kant-Saf Aklın Kritiği; Pratik Aklın Kritiği; Yargı Gücünün Krtiği.
 • 84-Hegel-Tarih Felsefesi; Estetik.
 • 85-Nietzsche-Deccal (Çev. Yusuf Kaplan-Külliyat Yay); Putların Alacakaranlığında (Çev. Yusuf Kaplan-Külliyat Yay); İyinin ve Kötünün Ötesinde (Çev. Mustafa Tüzel, İş Bankası Yayınları).
 • 86-Heidegger-Varlık ve Zaman (Çev. Kaan Ökten), Alfa Yay.
 • 87-Şehristânî-Milel ve Nihal-Yazma Eserler Başkanlığı (Arapça Metinle Birlikte).
 • 88-Mâtüridiye Akaidi-Nûreddin es-Sâbûnî-Ankara: DİB.
 • 89-İmamı Azam-Fıkh-ı Ekber; Âlim ve Müteallim-Şamil Yay.
 • 90-Fârâbî-Harfler Kitabı (Çev. Ömer Türker), İstanbul-Yazma Eserler Başkanlığı (Arapça Metinle Birlikte); İlimlerin Sayımı; Medinetü’l-Fazıla (Çev. İdeal Devlet).
 • 91-İbn Sina-İşaretler ve Tenbihatlar
 • 92-Gazâlî-Bilgi, Varlık, Yol (Çev. Asım Cüneyd Köksal)-Timaş-(3 kurucu risale bşr arada).
 • Mustesfa-Küre Yay (Fıkıh Usûlü’nün kurucu metinlerinden; Çev. Yunus Apaydın).
 • Tehafütü’l-Felâsife (Çev. Mahmud Kaya) Klasik Yay.
 • 93-İbn Rüşd-Tehafütü’t-Tehafüt, Faslu’l-Makal
 • 94-İmam Kuşeyrî-Kuşeyrî Risalesi.
 • 95-İbn Arabî-Füsûsu’l-Hikem, (Ekrem Demirli tercümesi ve şerhi), Kabalcı Yay.
 • 96-İbn Haldun-Mukaddime (Çev. Süleyman Uludağ), İstanbul: Dergâh.
 • 97-Cürcânî-Şerhu’l-Mevâkıf-İstanbul-Yazma Eserler Başkanlığı (Arapça Metinle Birlikte).
 • 98-Yusuf Has Hâcib-Kutadgu Bilig
 • 99-Ahmed Yesevî-Divân-ı Hikmet ve Yunus Emre-Yunus Emre Divanı
 • 100-Mevlânâ Celaleddin Rûmî-Mesnevî

KİTAPLAR 4 FARKLI KALEMLE OKUNACAK

‘Önümüzü açacak öncü kuşak için 100 kitaplık okuma listesi’ni tamamlayan Kaplan, tavsiye ettiği kitaplar için bir de okuma yöntemi sundu. Kitapları 4 kurşun kalem ile okunmasını öneren Kaplan, “Bu okuma yöntemi, liste kadar önemli” diye belirtti. İşte o yöntem:

1-Yeşil kalemle-Kilit kavramların altı çizilecek.

2-Kırmızı kalemle-Önemli satırların altı çizilecek.

3-Mavi kalemle-Atlanmayacak yerler işaretlenecek veya gerekirse çizilecek hafifçe.

4-Siyah kurşun kalemle-Kitabın sayfalarının sağ ve sol kenarlarına notlar alınacak, üst boşluklara en önemli cümle yazılacak.

Okuduğunuzun kitabın birinci bölümü bitince, sırasıyla:

1-Önce yeşil kalemle çizilen yerler / kavramlar hızla okunacak

2-Kırmızı kalemle çizilen satırlar okunacak

3-Sayfaların üst taraflarına yazılan cümleler okunacak…

Bu üç işlemden sonra kitabın ikinci bölümüne geçilecek. Her bölüm, bu şekilde okunacak…”

Yeni Şafak

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ