Dini Haberlerim

Mülakat Süre Ezberleri Ve Konuları !

Mülakat Süre Ezberleri Ve Konuları !

1-) NEBE SÛRESİ  Mekke’ de İnmiştir. 40 Ayettir. Nebe , Haber Demektir. Sûrede, Ölüm Ötesi Hayatınvarlığını İspat Çerçevesinde, Kıyamet, Öldükten Sonra Dirilme ve Hesap için Toplanma Konularına Yer Verilmektedir.

———————–

2-) NAZİÂT SÛRESİ  Mekke’de İnmiştir. Naziat , Ruhları Çekip Alan Melek Demektir. Sûrede Ağırlıklı Olarak Kıyamet Halleri, Hesap, Ceza ve Mükâfat Konuları, Allah’ın Birliği, Peygamberlik ve Öldükten Sonra Dirilme Gibi İnanç Esasları ele Alınmış; bu Arada Hz. Mûsâ ve Firavun Kıssasından Bir Kesite Yer Verilmiştir.

———————–

3-) ABESE SÛRESİ  Mekke Döneminde İnmiştir. Abese , Yüzünü Ekşitti Demektir. Abdullah İbn Ümmî Mektûm olayını hatırlatan ve bu konuda Hz. Peygamber’in uyarıldığı âyetlerle başlayan sûrede daha sonra kıyamet, öldükten sonra dirilme, vahiy ve peygamberlik konuları üzerinde durulmuştur.

———————–

4-) TEKVÎR SÛRESİ  Mekke Döneminde İnmiştir. Tekvir, Dürmek Demektir. Sûrede kıyametin dehşet verici bazı ayrıntıları ile vahiy ve peygamberlik gerçeği üzerinde durulmaktadır.

———————–

5-) İNFİTÂR SÛRESİ  Mekke Döneminde İnmiştir. İnfitar, Yarılmak Demektir. Sûrede kıyamet koparken evrende meydana gelecek olan değişim ve bazı dehşet verici olaylar, öldükten sonra dirilme, mahşerde hesap verme ve itaatkâr kulların varacakları cennetle isyankâr kulların gideceği cehennem gibi konular yer almaktadır.

———————–

6-) MUTAFFİFİN SÛRESİ  Mekke Döneminde İnmiştir. Ölçüde ve Tartıda Hile Yapanlar Demektir. Sûrede ölçü ve tartıda dürüstlükten sapanlar eleştirildikten sonra âhireti ve uhrevî sorumluluğu inkâr eden günahkârların âhirette göreceği cezalar ve iyilerin nâil olacağı mükâfatlar özetlenmekte; dünyada müminlerle alay eden inkârcıların âhirette asıl kendilerinin gülünç duruma düşecekleri anlatılmaktadır

———————–

7-) İNŞİKÂK SÛRESİ  Mekke Döneminde İnmiştir. Yarılmak Demektir. Sûrede kıyametin kopması, onun ardından gerçekleşecek olan uhrevî hesap, insanların iman ve amellerine uygun yargılama, ceza ve ödül gibi konular etkili bir üslûpla verilmektedir.

———————–

 BURÛC SÛRESİ  Mekke Döneminde İnmiştir. Burçlar Demektir. Sûrenin ana konusu kendilerine “ashâbü’l-uhdûd” (hendek ehli) denilen inkârcıların, müminlere verdikleri sıkıntılar ve müminlerin inançları uğrunda bunlara karşı gösterdikleri sabır ve dirençtir. Ayrıca inkârcıların âhiretteki kötü âkıbetleri ve müminlerin mutlu sonları, Allah’ın bazı sıfatları hakkında kısa açıklamalar yer almaktadır.

———————–

9-) TÂRIK SÛRESİ  Mekke Döneminde İnmiştir. Şiddetle Çarpan Şey Demektir. Sûrede insanın yaratılışı, yapıp ettiklerinin kaydedildiği, öldükten sonra dirilmesi, Kur’an’ın muhtevasının ciddiyet ve önemi, inkârcıların tuzaklarının er geç bozulacağı gibi konulara yer verilmiştir.

———————–

10-) Â’LÂ SÛRESİ Mekke Döneminde İnmiştir. En Yüce Demektir. Sûrede Allah, vahiy ve Kur’an, peygamber ve tebliğ görevi, tebliğ karşısında insanların takındıkları farklı tavırlar ve bunun ebedî hayattaki sonuçları ele alınmıştır.

———————–

11-) GÂŞİYE SÛRESİ  Mekke Döneminde İnmiştir. Kaplayıp Bürüyen Demektir. Sûrede cehennemliklerle cennetliklerin âhiretteki durumları tasvir edilmekte, Allah’ın varlığına dair deliller sıralanmakta, tebliğ yöntemi öğretilmektedir.

———————–

12-) FECR SÛRESİ  Mekke Döneminde İnmiştir. Tan Yerinin Ağarma Vakti Demektir. Sûrede peygamberlere karşı çıkan ve ilâhî mesajı reddeden bazı eski toplulukların başlarına gelen felâketler hatırlatılmakta; Allah Teâlâ’nın insanı çeşitli yollarla imtihan etmesine değinilmekte, bazı insanlardaki mal tutkusu ve bencillik duygusu eleştirilmekte; kıyamet halleri, iyi ve kötü insanların âhiretteki durumları anlatılarak insanlar uyarılmaktadır.

———————–

13-) BELED SÛRESİ  Mekke Döneminde İnmiştir. Şehir Demektir. Sûrede bazı önemli varlıklara yemin edilerek insanın yaratılıp hayat mücadelesi içine sokulduğu, gücüne ve servetine güvenerek Allah’a karşı gelenlerin aldandığı, insana maddî ve mânevî birtakım nimetlerin verildiği, hayır ve şer yollarının gösterildiği anlatılmaktadır. Ayrıca yardımlaşma, iman ve sabır konuları ele alınarak bu konularda müminlerle inkârcılar arasında kısa bir karşılaştırma yapılmıştır.

———————–

14-) ŞEMS SÛRESİ  Mekke Döneminde İnmiştir. Güneş Demektir. Sûrede bazı önemli kozmik varlıklara ve olaylara yemin edilerek insan tabiatına hem iyilik hem kötülük eğilimlerinin verildiği bildirilmiş; bu eğilimlerini doğru kullanmayanların akıbetine örnek olmak üzere Semûd kavminin helâk edilişi anlatılmıştır.

———————–

15-) LEYL SÛRESİ  Mekke Döneminde İnmiştir. Gece Demektir. Sûrede insanoğlunun iki zıt huyundan, cömertlik ve cimrilikten bahsedilir; imanla cömertlik ve imansızlıkla cimrilik arasındaki ilişkiye dikkat çekilir.

———————–

16-) DUHÂ SÛRESİ  Mekke Döneminde İnmiştir. Kuşluk Vakti Demektir. Müşriklerin üzücü söz ve davranışlarına karşı bir teselli olmak üzere Hz. Peygamber’e, yüce Allah’ın himayesi sayesinde çocukluğundan itibaren nice güçlükleri aşarak bugünlere geldiği hatırlatılmakta ve kendisinin de yetime, yoksula iyi davranması emredilmektedir.

———————–

17-) İNŞİRÂH SÛRESİ  Mekke Döneminde İnmiştir. Genişlemek Demektir. Sûrede Yüce Allah’ın Hz. Peygamber’e mânevî lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke’de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah’a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.

———————–

18-) TÎN SÛRESİ  Mekke Döneminde İnmiştir. İncir Demektir. Sûrede bazı önemli varlıklar üzerine yemin edilerek insanın yüksek değeri vurgulanmış, kötü ahlâkın bu değeri düşürdüğü ifade edilmiştir. İman edip iyi işler yapanlar övülmüş, hesap ve cezayı yalan sayanlar kınanmış, hüküm verenlerin en üstününün Allah olduğu bildirilmiştir.

———————–

19-) ALAK SÛRESİ  Mekke Döneminde İnmiştir. Sûrede okumanın önemi vurgulanmakta, insanın neden yaratıldığına dikkat çekilmekte, kendini kendine yeterli görüp nankörlük eden insanın taşkınlığı ve bunun acı sonuçları anlatılmaktadır.

———————–

20-) KADİR SÛRESİ  Mekke Döneminde İnmiştir. Azamet ve Şeref Demektir. Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır.

———————–

21-) BEYYİNE SÛRESİ  Mekke Döneminde İnmiştir. Apaçık Delil Demektir. Sûrede Hz. Muhammed aleyhisselâmın peygamberliği karşısında Ehl-i kitap ve müşriklerin inkârcı tutumları eleştirilmekte; özellikle Ehl-i kitabın, bu tutumlarıyla kendi dinlerinin özüne de aykırı davrandıkları, çünkü İslâm’ın iman ve ibadete dair temel buyruklarıyla peygamberlik inancının o dinlerin asıllarında da bulunduğu bildirilmektedir. Sûre kötülerle iyilerin âhiretteki durumlarını özetleyen açıklamalarla son bulmaktadır.

———————–

22-) ZİLZÂL SÛRESİ  Mekke Döneminde İnmiştir. Deprem Demektir. Sûrede kıyamet kopması sırasındaki şiddetli yer sarsıntısının ardından kıyamet gününde yaşanacak olan sıkıntı ve dehşet verici haller anlatılmaktadır; ayrıca dünyada işlenen hayır veya şerrin karşılığının âhirette ödül veya ceza olarak alınacağı bildirilmektedir.

———————–

23-) ÂDİYAT SÛRESİ  Mekke Döneminde İnmiştir. Hızlı Koşan Atlar Demektir. İnsanoğlunun nankörlüğü ve mala düşkünlüğü, ahiret hayatı için harcama yapmaması ve bu yüzden onu kötü bir sonucun beklediği söz konusu edilmektedir.

———————–

24-) KÂRİA SÛRESİ  Mekke Döneminde İnmiştir. Yürekleri Hoplatan Şey Demektir. Sûrede bazı kıyamet tasvirlerine yer verilmekte, âhiret sorumluluğu bilinci aşılayan uyarılarda bulunulmaktadır.

———————–

25-) TEKÂSÜR SÛRESİ  Mekke Döneminde İnmiştir. Mal , Mülk ve Çoklukla Övünmek Demektir. Sûrede insanların, hayatın aldatıcı yönleriyle meşgul olmalarından, dünya malını biriktirmeye olan düşkünlüklerinden ve âhiret hallerinden söz edilmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ