Dini Haberlerim

Memurun Maaşından, İzinsiz, Rızası Olmadan İmzasız Kesinti Yapılır Mı?

Memurun Maaşından, İzinsiz, Rızası Olmadan İmzasız Kesinti Yapılır Mı?

Konu ile ilgili Bağımsız Diyanet Sen’in resmi web sitesinden açıklama yapıldı. 

İlgili açıklama ; 

Bağımsız Diyanet Sen üyelerinin haklarını korur, bu bağlamda mevzuat üzerine çeşitli bilgilendirme yazıları paylaşarak hak kayıplarını önlemeye kurum aidiyetini artırmaya çalışır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Güvenlik başlıklı18.maddesinde” Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz” hükümleri yer almaktadır.

Kanundaki yazılı haller ise kamu kamu çalışanlarının maaş bordrolarında göreceği kesintilerle birlikte yargı organları kararı ve memurun kendi rızası ile imza atmak suretiyle kesintiye müsaade ettiği miktar kadar kesinti yapılmakla birlikte maaşlardan haciz kesintisi yapılır.

Maaş haczi konulması için öncelikle bir icra takibinin açılması ve icra takibinin kesinleşmesi gerekmektedir. Maaş ve ücretlerin ne oranda haczedilebileceği İcra ve İflas Kanunu‘muzun 83. maddesinde düzenlenmiştir.

657 Sayılı Kanunda bahsi geçen yazılı hallerden ise bazılarından gelir vergisi, bazılarından damga vergisi, bazılarından ise kısmen olmakla birlikte emekliliği esas kesintilerdir.

 

Bu kalemler “ Aylık (gösterge), Ek gösterge, Taban aylığı, Kıdem Aylığı, Yan ödeme (Zamlar), Yan Ödeme (özel hizmet tazminatı), Ek tazminat, Denetim tazminatı, Makam tazminatı, Görev tazminatı, Temsil tazminatı, Yabancı Dil Tazminatı, Aile yardımı ödeneği, Doğum yardımı ödeneği, Ölüm yardımı ödeneği, Öğretim yılına hazırlık ödeneği, Nöbet üzeri (sağlık personeli için) Emekliliğini isteyen personele verilen ödeme Toplu sözleşme ikramiyesi 666’ya göre ek ödeme Fazla çalışma ücreti Cumhurbaşkanı, Başbakan ve TBMM başkanının yakın korumalarına yapılan ödeme Harcırah ödemelerinden” kesinti yapılabilmektedir.

Tekrar ifade etmek gerekirse bu kalemlerden gelir vergisi, damga vergisi ve Emekli Keseneği kesintiler yapılmaktadır.

Diğer taraftan “20 Şubat 2004 tarih ve 25379 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 6 Sıra Nolu Genel Tebliğinin “III- ÖZEL KESİNTİLER” bölümünde ise “İdareler, ilgili mevzuatında öngörülmediği veya Bakanlığımızca özel bir düzenleme yapılmadığı sürece, personel aylık ve ücretlerinin ödenmesine ilişkin olarak düzenlenen bordrolarda personelin tabldot ücreti, kömür paraları, yardımlaşma sandığı kesenekleri, vakıf aidatı, kira (lojman kirası hariç) gibi özel borç ve kesintilerine kesinlikle yer vermeyeceklerdir. Ancak, bu kesintilerin personelin talebi halinde, banka hesaplarına aktarılan tutardan bankaca yapılabilmesi, tahakkuk dairesi ve banka şubesi tarafından, protokol yapılması sırasında kararlaştırılabilecektir.” hükümlerine ve 657 sayılı Kanunun 18. Maddesine göre personelin talebi olmaksızın memurun maaşında hiçbir kesinti yapılması mümkün değildir.

 

Kanunda yazılı olmayan haller dışında gerekçelerle memurların maaşlarından izinsiz kesinti yapılması mümkün değildir.

Yapılması durumunda memurlar ilgililer hakkında yasal yollara başvuru hakkı saklıdır.

DİĞER TARAFTAN KAMU ÇALIŞANLARINDAN İDARELER LİSTE HALİNDE KESİNTİ YAPMA GİRİŞİMİ İSE MOBBİNG OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR.

 

Mobbing nedir diye sorulacak olursa; Mobbing ya da bezdiri, bir grup insanın, bir kimseye veya başka bir gruba sosyal kabadayılık yapmasıdır.
Latince kökenli sözcük; psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek an-lamlarına gelir. En iyi ifade eden anlamıyla yıldırma veya iş yerinde psikolojik terör anlamlarıdır.
Hukuka uygun olmayan yaptırımlara karşı “Resmî Gazete’de 19 Mart 2011 tarih ve 27879 Sayı ile yayınlanan;
 İŞYERLERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN (MOBBİNG) ÖNLENMESİ KONULU BAŞBAKANLIK GENELGESİNDE:
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen psikolojik taciz, çalışanların itibarını ve onurunu zedelemekte, verimliliğini azalt-makta ve sağlığını kaybetmesine neden olarak çalışma hayatını olumsuz etkilemektedir.
Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri şekillerde ortaya çıkan psikolojik tacizin önlenmesi gerek iş sağlığı ve güvenliği gerekse çalışma barışının geliştirilmesi açısından çok önemlidir.
2-Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak duracaklardır.
7-Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen iş ve işlemlerde kişilerin özel yaşamlarının korunmasına azami özen gösterilecektir.” şeklinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemde yayınlamış olduğu genelge mevcuttur.
Bağımsız Diyanet Sen olarak her görevlinin derdini dert edinerek, yaşadığı sıkıntıları gidermek, kurum ile personel arasında köprü görevi görerek 2005 yılından itibaren diyanet personelinin gür sesi olmaya, haklı ve meşru talepleri dile getirmeye, çözüme kavuşturtulması için çaba göstermeye devam ettik ve etmeye de devam edeceğiz.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ