Dini Haberlerim

Kpss Önlisans İnkilap Tarihi Deneme Sınavı !

Kpss Önlisans İnkilap Tarihi Deneme Sınavı !

1.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün eğitim
konusundaki amaçlarından biri değildir?

A)Seçkinci anlayışı geliştirmek
B)Çağın ihtiyaçlarına cevap vermek
C)Ülkenin ihtiyaç duyduğu hizmet ve sanat
erbabını yetiştirmek
D)Milli kültürü geliştirmek
E)Cahilliği ortadan kaldırmak

2.Türk Kurtuluş Savaşı’ndan hemen sonra daha
barış yapılmadan on yedi dönem askerin
terhis edilmesinin nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Yeni işgücü yaratarak üretim artışının
sağlanması
B)Barışın sorunsuz olacağına inanılması
C)Ordu teşkilatının ıslah edilmesi
D)Komutanların milletvekili olmak için istifa
etmesi
E)İtilaf devletlerinin barış için ordunun
dağıtılmasını şart koşması

3.Atatürk’ün 1925’te Kastamonu’ya yaptığı
geziden hemen sonra gerçekleştirdiği inkılâp
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hilafetin kaldırılması
B)Harf inkılabı
C)Şapka kanunu
D)Medeni kanun
E)Uluslararası rakamların kabulü

4.Zaman içinde geçirdiği düzenlemelerle
birlikte, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en
uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangi
yıl kabul edilmiştir?

A)1920
B)1923
C)1924
D)1961
E)1982

5.Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyıl ortalarında
başlattığı demir yolu yapımı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)19. yüzyıl sonuna doğru demir yolları
devletlerarası ilişkilerde önem kazanmıştır.
B)Sermaye birikimi olmadığı için demir yolu
yapımı yabancı yatırımcılara verilmiştir.
C)Yatırımcıları çekebilmek için demir yolu hattı
boyunca, 5 ve 10 km’lik alandaki yeraltı ve
yerüstü kaynakları inşaatı gerçekleştiren
firmanın kullanımına sunulmuştur.
D)Demir yolu yapımında çalışacak işçiler
genellikle yabancı uyruklu kişilerden tercih
edilmiştir.
E)Demir yolu yapım sözleşmesine, yapılacak
hattın teknik ve donanım açısından
Avrupadakilerden daha üstün olması şartı
konulmuştur.

6.Sultan Vahdettin’den sonra halifeliğe seçilen
son Osmanlı hanedan mensubu kimdir?

A)Seyyid Bey
B)Ömer Faruk Efendi
C)V. Mehmet Reşad
D)Abdülaziz Bey
E)Abdülmecid Efendi

7.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye işgalden
kurtarıldıktan sonra yakılıp yıkılan köylerde
yemeklik ve tohumluk gibi ihtiyaçları
karşılamak için yapılan düzenlemelerden
biridir?

A)Ziraî donatımın kurulması
B)Aşevlerinin kurulması
C)Memleket sandıklarının kurulması
D)Sosyal yardım komisyonlarının kurulması
E)Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin kurulması

8.Atatürk’ün direktifleriyle 1936’da başlatılan
eğitmen kursları hangi Milli Eğitim Bakanı’nın
tespit ve önerileri sonucu kurulmuştur?

A)Reşat Şemsettin Sirer
B)Saffet Arıkan
C)Mustafa Necati
D)Hasan Ali Yücel
E)Refik Saydam

9.Atatürk ve manevi kızı Afet İnan’ın
vatandaşlık bilincini geliştirmek üzere
hazırladıkları kitap aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Adab-ı Muaşeret
B)Vatandaş İçin Medeni Bilgiler
C)Mirat-ı Hakikat
D)Vatandaş’a Nasihatlar
E)Cumhuriyet Çocuğuna Öğütler

10.Müdafaa-i Hukuk Grubu’ndan ortaya çıkan
siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Halk Fırkası
B)Ahali Cumhuriyet Partisi
C)Serbest Cumhuriyet Partisi
D)Türkiye Halk İştirakiyun Partisi
E)Terakkiperver Cumhuriyet Partisi

11.Türkiye’de sergilenen ilk milli opera
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Özsoy
B)Köroğlu
C)Çelebi
D)Arşın Mal Alan
E)Kuğu Gölü

12.Sancak (Hatay) hangi yıl Türkiye’ye
katılmıştır?

A)1923
B)1926
C)1930
D)1936
E)1939

13.Atatürk “Türkiye Cumhuriyetini kuran
Türkiye halkına Türk milleti denir.” ifadesi ile
milliyetçilik ilkesinin hangi yönüne işaret
etmiştir?

A)Çağdaşlık
B)Birleştiricilik ve bütünleştiricilik
C)Hukuksal eşitlik
D)Bilimsel özgürlük
E)Ekonomide birlik

14.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’e göre, Türk
milletini oluşturan doğal ve tarihi olgulardan
biri değildir?

A)Dil birliği
B)Tarihî yakınlık
C)Siyasi varlıkta birlik
D)Hukuk birliği
E)Yurt birliği

15.Sosyal gruplar arasında iş bölümünü ve
dayanışmayı esas alan Atatürk ilkesi
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Laiklik
B)Milliyetçilik
C)Devletçilik
D)Cumhuriyetçilik
E)Halkçılık

16.Sadabat Paktı’nı imzalayan devletler
aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru
olarak verilmiştir?

A)Türkiye – Suriye – İran – Irak
B)Türkiye – Azerbaycan – Irak – İran
C)Türkiye – Suriye – Irak – Afganistan
D)Türkiye – Irak – İran – Afganistan
E)Türkiye – Suriye – İran – Afganistan

17.Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış
politikada uyguladığı esaslardan biri
değildir?

A)Hukuka bağlılık
B)Barışçılık
C)Tek taraflı bağımlılık
D)Uluslararası adil bir düzen kurmak
E)Gerçekçilik

18.Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin
1930’larda İngiltere ve Fransa ile iyi ilişkiler
kurmasının nedenlerinden biridir?

A)Sovyetler Birliği’nin Kars ve Ardahan’ı
istemesi
B)Türkiye’nin Avrupa Ekonomi Topluluğuna
girmek istemesi
C)İngiltere’nin Türkiye üzerindeki isteklerinden
vazgeçmesi
D)İtalya’nın yayılmacı politikası
E)Fransa’nın Türkiye üzerindeki isteklerinden
vazgeçmesi

19.Laik anlayışta egemenliğin ve hukukun
kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Meclis başkanı
B)Cumhurbaşkanı
C)Millet
D)Bağımsız mahkemeler
E)Hükümet

20.Türkiye ve Yunanistan arasında 30 Ocak
1923’de yapılan Nüfus Mübadelesi
Sözleşmesi’ne göre, mübadele dışında
tutulan grup aşağıdakilerden hangisidir?

A)Karamanlı soyundan gelen Ortodoks Türkler
B)Batı Trakya’da yaşayan Türkler ve
İstanbul’da yaşayan Rumlar
C)Türkiye’de yerleşik durumda olan, Rum Ortodoks dinine mensup Türk vatandaşlar
D)Yunanistan’da yerleşik durumda olan, İslam
dinine mensup Yunanlı vatandaşlar
E)İstanbul dışında yaşayan Ortodoks Rumlar

CEVAP ANAHTARI: A A C C E E D B B A A E B D E D C D C B

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ