Dini Haberlerim

İl Müftülüğünden 287 Geçici Öğretici Alım İlanı

İl Müftülüğünden 287 Geçici Öğretici Alım İlanı

Ankara İl Müftülüğü ve ilçelerinde görevlendirilmek üzere 287 geçici öğretici alınacak. Ankara İl Müftülüğü tarafından yayınlanan ilan ; 

GEÇİCİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ SINAV İLANI

 

                                                           ANKARA İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN:

İlimiz Müftülüğüne bağlı İlçe Müftülüklerinde 2018-2019 Eğitim ve Öğretim döneminde, GeçiciÖğreticiye ihtiyaç duyulan Kur’an kurslarında ek ders ücreti karşılığı  görevlendirilmek üzere  Diyanet işleri Başlkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliğinin 7. maddesi, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların  Basamaklarında  Yükselme  Yönetmeliğinin  9.  maddesi,  Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar  Öğrenci Yurt  ve  Pansiyonları Yönergesinin 10. Maddesi, Diyenet İşleri Başkanlığı  2017-2018  yılı  Kur’an  Kursları  Uygulama Esasları ile Diyanet İşleri Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 6066 sayılı yazısı  gereğince   geçici  Kur’an kursu  öğreticiliği  sözlü  mülakat sınavı yapılacaktır.

1-BAŞVURU  ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48′ inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak nitelik şartını taşımak,
 3. İmam-Hatip Lisesi, Önlisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak,
 4. Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
 5. 2016 yılı KPSS (DHBT)’den  60 puan veya üzeri almış  olmak,
 6. 4-6 Yaş grubu Kur’an kursları için; 3. maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birinesahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve öğretimi alanıyla ilgili resmi diploma veya19.01.2017 tarihinden önce çocuk gelişimi ve öğretimi alanıyla ilgili sertifikaya sahipolmak, (19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruldan  çocuk gelişimi ve  eğitimi

alanıyla ilgili alınan sertifika/ar kabul edilme yecektirBelge ve sertifikalar en az 296 saat ve iizeri olmalıdır).

 

ıı- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 1. 2016 yılı KPSS (DHBT)’den 60 puan veya üzeri almış olan ve başvuru için belirtilen diğerşartları taşıyan adaylar, 10/09/2018 tarihinden 24/09/2018 tarihine kadar  mesai  saatleriiçerisinde Ek:2 listede yer alan  görev  almak  istedikleri    İlçe  Müftülüklerine  müracaat edeceklerdir. Her aday, geçici öğreticiye ihtiyaç duyulan sadece bir İlçe Müftülüğüne ve 4-

6 yaş grubu veya normal gruptan sadece birine müracaat edecektir . Birden fazla ilçe veya gruba başvuruda bulunanlann müracaatları iptal edilip sınava alınmayacak veya sınavları geçersizsayılacaktır.

 1. İlçe Müftülüklerinin ihtiyaç duydukları Geçici Öğretici gruplarında belirtilen sayıda (Ek:2 listede belirtilen grup ve sayılarda) 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 veya üzeri alan müracaatçı bulunmadığı veya yeterli gelmediği takdirde; 2016 yılı KPSS(DHBT’ye girmiş olan (2016 yılı KPSS (DHBT puanı 60’ın altında olanlar) ve başvuru için belirtilen diğer şartları taşıyan adaylar müracaat edebilecekler; ancak KPSS (DHBT) 60 puanın üzerinde müracaat edenlerin sayısı yeterli geldiği takdirde sınava alınmayacak.
 2. Başvurular, İlçe Müftülüklerine şahsen yapılacak olup, bu duyuruda belirlenen esaslarauygun olmayan veya posta yolu ile yapılan başvurular ile duyuruda belirtilen tarihlerden sonra yapılan başvurular  kabul edilmeyecektir.

 

 

111- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Ek:1′ form dilekçenin; adres, adli sicil ve askerlik durumu, görev yapmaya mani bir özrübulunmadığına dair ifade ve istenen diğer bilgi bölümlerinin el yazısıyla doldurulacakçıkısı,
 2. Öğrenim durumunu gösterir mezuniyet  belgesi,(aslı ve fotokopisi aslı görüldükten sonar adaya iade edilecektir.)
 3. 2016 yılı KPSS (DHBT)  çıktısı,

NOT: Adaylar, ‘EK:1’form dilekçenin çıktısını, ilanın ekindeki linkten veya ilçe Müftiiliiklerindentemin edip bilgilerini doğru bir şekilde doldurduktan sonra 2016yılı KPSS (DHBT çıktısıylabirlikte görev almak istedikleri İlçe Müftülük/erine başvuruda bulunacaklardır. Başvuruları alanpersonele gerekli   belgeleri   ibraz   edemeyen   adayların   başvurularını   kabul   edilmeyecektir.   Belgeler) kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.

Yazılı beyan istenen hususlar ek bir dilekçede yer alacaktır. Belgeler, görevlendirmeye hak kazanan adaylar tarafından görevlendirme sürecinde ilgili llçe Müftülüğüne teslim edilecektir.

lV- SINAVIN YERİ VE TARİHİ

1. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 26/09/2018 tarihinde Keçiören ve Çubuk İlçeleri içinKeçiören İlçe Müftülüğünde, Kahramankazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Çamlıdere, Güdül, Beypazarı ve Ayaş İlçeleri için Kahramankazan İlçe Müftülüğünde, Gölbaşı, Haymana, Evren, Şereflikoçhisar ve Bala İlçeleri için Gölbaşı İlçe Müftülüğünde Polatlı için Polatlı İlçe Müftülüğünde yapılacaktır.

 

 • SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
 1. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
 2. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde başvuruda bulunan adaylarıntamamı sözlü sınava alınacaktır.
 3. Sınav ve görevlendirme süresince İl ve ilçe Müftülüklerimiz web sayfalarında veya toplu  SMS’

!erle yapılacak tüm duyurular tebligat  sayılacaktır.

 1. Adaylar, sınava girerken T.C. kimlik numaralı  kimlik  belgelerinden  birini  (nüfus  cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında  bulunduracaklardır .
 2. Adaylar,  Kur’ an-ı Kerim,  Dini  bilgiler  (İtikat,  ibadet,  Siyer  ve  Ahlak  konuları)  ve  Hitabet alanlarında   sınava   tabi  tutulacaklardır.

 

 • DEGERLENDİRME  VE BAŞARI SIRALAMASI

1. Her aday başvuruda bulunduğu ilçeye  ve  gruba  göre  sınava  katılacak  olup; başarı sıralaması sözlü sınav sonucu ve müracaat edilen  ilçeye ve gruba göre belirlenecektir.

 

VII SINAV SONUÇLARI

1. Sınav sonuçları, adayın müracaat ettiği ilçe Müftülüğünün ihtiyaç gruplarına göre sıralanarak sınavın   bitiminden   sonra   en   geç   dört   gün   içerisinde  ilgili İlçe Müftülüğünden öğrenilebilecektir.

 

 • GÖREVLENDİRME  İŞLEMLERİ
 1. Görevlendirmeler, öncelikle 2016 yılı KPSS (DHBT)’den puanı 60 veya üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı  esas  alınarak  yapılacaktır. Geçici  Öğretici  ihtiyacı  2016  yılı  KPSS (DHBT)   puanı

 

60 veya üzeri  olup  sözlü  sınav  sonucu  başarılı  olan  adaylarla  karşılanmaması  halinde;  2016 yılı KPSS (DHBTJ puanı 60’ın altında olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiylesözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla öğrenim düzeyi yüksek olana,KPSS puanı yüksek olana, doğum tarihi önce ola na öncelik verilecektir.

 1. 4 6 yaş grubuna öğretici görevlendirmelerinde eğitim düzeyleri dikkate  alınarak  yüz  yüze eğitim yolu ile diploma ve sertifika alanlara öncelik verilecek ve sırasıyla aşağıdaki kriterleresas alınacaktır .
  1. İlahiyat fakültesi mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma veya sertifikasıolanlar.
  2. İlahiyat ön lisans mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili resmi diploma veya sertifikası olanlar.
  3. İmam Hatip Lisesi mezunu olup çocuk eğitimi  ile ilgıli resmi diploma veya sertifikası olanlar.
 2. Ek:2 listede ilan edilen Geçici Öğretici ihtiyacı sayıları muhtemel tahmini sayılar  olup;  asılihtiyaç sayısı 2018-2019 Eğitim ve Öğretim  dönemi  Kur’an  Kursları  öğrenci  kayıtları sonucu netlik  kazanacağından,  İlçe  Müftülükleri  öğrenci  kayıtları sonucu  oluşacak ihtiyaca  göre  Ek:2  list ede ilan edilen ihtiyaç sayılarından  eksik  veya  fazla  Geçici  Öğretici  görevlendirme yapabilecektir. Görevlendirmeler adayların başvuruda bulunduğu İlçe Müftülükleri tarafından yapılacaktır.
 3. Sınav işlemleri sürecinde  adayın  beyanı  esas  alınacaktır.  Görevlendirme  sürecindeyerleştirmesi yapılan adaylardan duyuru da belirtilen şartları  taşıdığına  dair  belgelerinin  asılları veya onaylı suretleri istenecektir. (Adayların beyan ettiğdini öğrenim belgelerimezuniyet belgesi olmayanların görevlendirilmeleryapılmayacaktır).

IX-DİGER HUSUSLAR

1 . Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından  kendilerine  birbedel ödenmiş ise  bu bedel yasal yollardan  tazmin edilecektir.

 1. Bu duyurudaki şartlar, bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.
 2. Bu  duyuruda   yer   almayan   hususlarla   ilgili   olarak Atama   ve   Yer   Değiştirme Yönetmeliği, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam- Hatiplik ve Müezzin-KayyımKadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav  Yönetmeliği  ile  Diyanet İşleri  Başkanlığı  Kur’an  Eğitim  ve  Öğretimine  Yönelik Kurslar,  Öğrenci Yurt ve Pans iyonları Yönergesi hük ümlerigeçerlidir.

Önemli Not : 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı ile 2017-2018 Eğitim öğretim yılında ve 2018 yaz döneminde İl Müftülüğümüzce yapılan sınavlarda başarılı olanlar (70 ve üzeri) görev yapanlar veya görev için sıra bekleyenlere öncelik verileceğinden bu sınava girmelerine gerek yoktur.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ