Dini Haberlerim

Haftanın Hutbesi :”RAHMET VE MAĞFİRET KAPISI: TEVBE”

Haftanın Hutbesi :”RAHMET VE MAĞFİRET KAPISI: TEVBE”

Aziz Müminler!
Âdem (a.s.) ve eşi Havva validemiz, cennette
bir hata işlemişlerdi. Derhal bu hatalarının farkına
vararak pişman oldular. Yüce Rabbimiz, onlara
hatadan dönme erdemini, tevbe nimetini lütfetti.
Onlar da; “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik.
Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka
hüsrana uğrayanlardan oluruz” diyerek
pişmanlıklarını dile getirdiler, Allah’tan bağışlanma
dilediler. Böylece insanlık tevbenin ilk örneğini Hz.
Âdem ile eşinden öğrenmiş oldu.

HUTBEYİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kıymetli Müslümanlar!
Hepimiz beşeriz. Hayatımız boyunca bize
vesvese veren şeytanla ve bizi hatalara sevk etmeye
çalışan nefsimizle mücadele ederiz. Bu mücadelede
bazen kulluğumuzun gereğini yerine getirir, bazen
de savrulmalar yaşar, gaflete ve hataya düşeriz. Hata
ettiğimizde ise Allah’tan ümidimizi kesmez ve
rahmet kapılarını tevbe anahtarıyla açarız.

Değerli Müminler!
Tevbe, Yüce Allah’ın kullarına lütfettiği
kurtuluş ve arınma müjdesidir. Kulun Rabbini
hatırlaması, aczini dile getirmesi ve Cenâb-ı Hak’tan
af ve mağfiret dilemesidir. Merhametlilerin en
merhametlisi olan Yüce Allah’a iltica etmesidir.
Tevbe, adeta hayata yeniden başlamamız, tertemiz
bir sayfa açmamız için Rabbimizin bizlere bir
ikramıdır. Günaha düçar olan mümin için yolunu ve
yönünü tayin eden en önemli kılavuzdur.

HUTBEYİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Aziz Müslümanlar!
Allah’ın, affetme ve bağışlama anlamı taşıyan
nice isimleri vardır. O, Tevvâb’tır; tevbeleri çokça
kabul edendir. Afüvv’dür; engin rahmetine
sığınanları affedendir. Gafûr’dur; dileyeni ve
dilediğini bağışlayandır. Settâr’dır; hata ve kusurları
örtendir.
Cenâb-ı Hak, kendisine yönelen ve
samimiyetle tevbe edenleri asla boş çevirmez.
Gönülden kendisine teslim olanları asla mahcup
etmez. Merhametiyle kullarına lütufta bulunur.

Nitekim Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle
buyurur: ““Ancak tevbe edip de iman eden ve salih
amel işleyenler başka. Allah işte onların
kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok
bağışlayandır, çok merhamet edendir.”

HUTBEYİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Muhterem Müslümanlar!
Tevbenin özü samimiyetle ve ihlasla yapılan
bir yakarıştır. Yüce Rabbimiz “Ey iman edenler!
Allah’a içtenlikle tevbe edin”
buyurmaktadır.
Tevbenin özü ruhumuzun derinliklerinde
hissettiğimiz pişmanlıktır. Resûl-i Ekrem (s.a.s), bir
hadislerinde “Günahtan pişmanlık duymak,
tevbedir”
buyurarak bu gerçeği ifade etmiştir.
Tevbenin özü hata ve günahlarımızın bir an
önce farkına varıp Yüce Allah’a yönelmektir.
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: “Allah
katında makbul tevbe, ancak bilmeyerek günah
işleyip sonra çok geçmeden tevbe edenlerin
tevbesidir. İşte Allah bunların tevbelerini kabul
buyurur. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve
hikmet sahibidir.”
Tevbenin özü bir daha günahlara dönmeme,
heva ve hevesin esiri olmama azmidir. Peygamber
Efendimiz (s.a.s) tevbeyi “Bir daha dönmemek
üzere günahı terk etmek”
olarak nitelemiştir.

HUTBEYİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kıymetli Müminler!
Tevbe kapısı ardına kadar açıktır. Son
nefesimize kadar da açık kalacaktır. Öyleyse bize
düşen, Allah’ın rahmet deryasından nasibimizi
aramaktır. Samimiyetle, pişmanlıkla, kararlılıkla
O’nun merhamet ve keremine sığınmaktır. Gündelik
hayatın karmaşası içinde bitap düşen gönüllerimizi
ve zihinlerimizi tevbeyle arındırmaktır.
Hutbemi Peygamberimizin seyyidü’l-istiğfar
duasıyla bitiriyorum:

Allahım! Sensin
benim Rabbim, senden başka ilâh yok. Beni
yarattın ben de senin kulunum. Ben gücüm
yettiğince sana verdiğim sözün ve senin vaadin
üzereyim. Yaptıklarımın şerrinden sana
sığınırım. Üzerimdeki nimetini itiraf ediyorum.
Ve günahımı da itiraf ediyorum. Beni,
günahlarımı bağışla çünkü günahları senden
başka affedecek hiç kimse yoktur.”

HUTBEYİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Rahmet ve Mağfiret Kapısı Tevbe

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ