Dini Haberlerim

Haftanın Hutbesi :”MEVLİD-İ NEBİ” Pdf İndir !

Haftanın Hutbesi :”MEVLİD-İ NEBİ” Pdf İndir !

MEVLİD-İ NEBİ

HUTBEYİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Aziz Müminler!

Önümüzdeki Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan
gece, Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed
Mustafa (s.a.s)’in dünyayı şereflendirdiği Mevlid-i
Nebi’nin yıl dönümünü idrak edeceğiz. Bizlere
ümmet-i Muhammed olma bahtiyarlığını lütfeden
Rabbimize hamd ü senalar olsun. İnsanlığa rahmet
ve hidayet vesilesi olan Peygamberimize, âline ve
ashabına salât ve selâm olsun.

Muhterem Müslümanlar!

Yüce Allah, Resûl-i Ekrem Efendimizi şöyle
tanıtıyor: “Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir
müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi
yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir
kandil olarak gönderdik.”
1 Peygamberimiz hak ve
hakikate şahit, iyilik yolunda müjdeleyici, bâtıla
karşı da uyarıcıdır. Kur’an-ı Kerim’i ümmetine
tebliğ eden, açıklayan ve bizzat yaşayarak öğreten
O’dur. İnsanlığı huzura, barışa, adalete davet eden
O’dur. Hayatının her safhasında ümmetine yol
gösteren, rehberlik eden, istikamet çizen, imtihan
dünyasında rehberimiz olup yolumuzu aydınlatan da
yine Allah Resûlü’dür.

HUTBEYİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kıymetli Müminler!

Allah’a iman edip O’nun rızasını arayan, her
iki dünyada da aziz ve mutlu olmak isteyenler için
“üsve-i hasene” yani en güzel örnek Muhammed
Mustafa (s.a.s)’dir. Rabbimiz bunu şöyle beyan
buyurur: “İçinizden Allah’ın lütfuna ve âhiret
gününe umut bağlayanlar, Allah’ı çokça ananlar
için hiç şüphe yok ki, Resûlullah’ta güzel bir
örneklik vardır.”2

Bu güzide örneği izleyerek onun terbiyesinde
yetişen ashâb-ı kiram, iman ve adaletin, ilim ve
hikmetin, cesaret ve merhametin timsali olmuştur.
Onun inşa ettiği İslam toplumunun her bir ferdi,
cahiliyenin karanlığını arkasında bırakarak yücelmiş,
gittiği her yere vahyin huzur ve güven mesajını
taşımıştır.

HUTBEYİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Değerli Müslümanlar!

Allah Resûlü (s.a.s) kendisine risalet görevi
verilmeden önce de nezih bir gençlik dönemi
geçirmiştir. Çevresinde “Muhammedü’l-emîn” yani
“Güvenilir Muhammed” lakabıyla tanınan
Peygamberimize, ilk inananlar da gençlerdir. Onun
dürüst, erdemli, insaflı ve adaletli kişiliği, gençlerin
en büyük güvencesi olmuştur. Genç sahabilere kâmil
bir iman, salih bir amel ve güzel bir ahlakla
yaşamayı öğreten Peygamberimiz, onları insanlığın
ufkunda parıldayan birer rol model olarak
yetiştirmiştir.

Aziz Müminler!

Gençleri anlama ve onları geleceğe hazırlama
konusunda da Peygamberimiz bizler için eşsiz bir
örnektir. O, gençlere daima güvenmiş, sorumluluk
vermiş, fikirlerini dinlemiş, hatalarını incitmeden
düzeltmiştir. Hz. Ali’yi kendi yatağında bırakıp
Esma’nın taşıdığı azıkla hicret yoluna düştüğünde,
Mus’ab’ı Medine’ye öğretmen, Muaz’ı Yemen’e
kadı olarak gönderdiğinde, Üsâme’yi orduya
komutan tayin ettiğinde hepsi birer gençtir.

HUTBEYİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Genç Kardeşim!

Allah Resûlü (s.a.s), “Şüphesiz ki Allah,
hevasına tabi olmayan, haktan sapmayan
genci sever”
3
buyuruyor. Sen de bugün, tıpkı
genç sahabiler gibi, ömür sermayenin en
bereketli yıllarını yaşıyorsun. Çevreni saran
aldatıcı, oyalayıcı, hakikatten uzaklaştırıcı nice
sahte davet olsa da imanın gücüne, ibadetin
şevkine ve ahlâkın zenginliğine daima
güvenmelisin. Gençlik enerjini Rabbinin
rızasına uygun işlerde harcamalı, Peygamberini
rehber ve model almalısın. Çünkü yeryüzünde
iyiliği hâkim kılacak ve insanlığın kanayan
yaralarına şifa bulacak olan sensin. Bu aziz
vatanın, milletin, ümmet-i Muhammed’in
filizlenen umudu sensin.

HUTBEYİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kıymetli Müminler!

Sevgili Peygamberimizin doğum günü
olan Rebiu’l-evvel ayının on ikinci gecesi, bu
yıl 19 Kasıma denk gelmektedir. Bu geceyi
içine alan hafta, “Mevlid-i Nebi Haftası” olarak
kutlanacaktır. Başkanlığımız, haftanın temasını
“Peygamberimiz ve Gençlik” olarak
belirlemiştir. Bu vesileyle Peygamberimizi
daha yakından tanımaya, anlamaya, bilhassa
gençlerle iletişimini örnek almaya ve
gençliğimizin sorunlarına sünnet-i seniyyeden
çözümler bulmaya gayret edeceğiz. Mevlid-i
Nebi Haftamız aziz milletimize ve bütün İslam
âlemine hayırlar getirsin. Âmin!

HUTBEYİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Mevlidi Nebi

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ