Dini Haberlerim

Hafta Sonu Kur’an Kursları Uygulama Esasları Yayımlandı !

Hafta Sonu Kur’an Kursları Uygulama Esasları Yayımlandı !

Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları Programı Uygulama Esasları 

DAĞITIM YERLERİNE

Öğrencilerin yaygın din eğitimi hizmetlerinden hafta sonları da faydalanmalarına imkân
sağlamak amacıyla Camilerde Kur’an Öğretimi kursları kapsamında hazırlanan Camilerde Kur’an
Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları Programına ilişkin uygulama esasları ekte gönderilmiştir.
Ekte yer alan uygulama esaslarının din hizmetleri sınıfında görev yapan personele tebliğ
edilmesi, söz konusu eğitim programının belirlenen esaslara göre yürütülmesi ve
vaaz/hutbe, medya, afiş vb. araçlarla tanıtımının ve duyurusunun yapılması hususlarında
bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

“CAMİLERDE KUR’AN ÖĞRETİMİ HAFTA SONU KUR’AN KURSLARI PROGRAMI”
UYGULAMA ESASLARI

Bu program, yaz Kur’an kurslarına gelen öğrenciler başta olmak üzere öğrencilerin hafta sonlarını
amaçlı etkinlikler vasıtasıyla daha nitelikli hale getirmelerini, yaygın din eğitimi hizmetlerinden yıl boyu faydalanmalarına imkân sağlamayı, Kur’an-ı Kerim ve dini bilgilerle ilgili bilgi ve becerilerini
artırmalarını, dinî ve ahlaki gelişim göstermelerini, olumlu tutum ve davranışlarına katkı sağlamayı,
sosyal ve iletişim becerileri geliştirmelerini hedeflemektedir.
Haftalık 4 saatten oluşan program, her biri 12 hafta/48 saat olmak üzere iki dönem halinde toplam 24 hafta/96 saatten oluşmaktadır.

PROGRAMIN ETKİN VE VERİMLİ YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1. Program, Camilerde Kur’an Öğretimi kursları kapsamında hazırlandığından, uygulama
hususunda Camilerde Kur’an Öğretimi programının genel mevzuatı esas alınacaktır.
2. Programın uygulanmasında Başkanlıkça ilan edilecek eğitim-öğretim takvimi esas alınacaktır.
3. Programın 2019 yılı ders kayıt işlemleri, Yaz Kur’an Kursları’na sarkmaması için 24.03.2019
tarihine kadar gerçekleştirilecektir. Sonraki dönemlerle ilgili bilgiler 2019-2020 Uygulama
Esasları ile bildirilecektir.
4. 16 Mart’ta eğitime başlayan öğreticilerin dersleri 2 Haziran’da, 23 Mart’ta başlayacak olanların
ise 9 Haziran’da tamamlanacaktır.
5. Program, Din Hizmetleri Sınıfındaki personel tarafından yürütülecektir.
6. Genel olarak yetişkinlere yönelik uygulanmakta olan Camilerde Kur’an Öğretimi programına
kayıtlı olan öğrenciler aynı anda “Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları”
programına kayıt yapılamayacaktır.
7. Program 15 öğrenci ile açılacaktır.
8. Programa bir öğrenci en fazla 3 yıl kaydedilebilecektir.
9. Haftalık 4 saatten oluşan program, 2 saati cumartesi, 2 saati pazar günü olacak şekilde
uygulanacaktır.
10. Camilerde Kur’an Öğretimi programında dersi olan öğreticiler Camilerde Kur’an Öğretimi
Hafta Sonu Kur’an Kursları Programını aynı anda açamayacaklardır.
11. Programda görev alacak öğreticiler, farklı zamanlarda açılan Camilerde Kur’an Öğretimi ve
Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Kur’an Kursları Programı toplamında, Bakanlar Kurulu
Kararnamesi kapsamında yılda en fazla 100 saat ek ders ücreti alabilecektir.
12. Program, fiziki şartları eğitim-öğretime uygun olduğu müftülükçe belirlenen cami veya
müştemilatında uygulanacaktır.
13. Kur’an kurslarında kız öğrencilere yönelik hafta sonu kurs düzenlemek isteyen Kur’an Kursu
Öğreticileri, mevcut mevzuat gereği ihtiyaç odaklı Kur’an kursları ek öğretim programlarından
3+3 veya 4+2 alternatiflerini uygulayabilmektedir. Dolayısıyla Camilerde Kur’an Öğretimi
Hafta Sonu Kur’an Kursları Programı Kur’an kurslarında uygulanamayacak olup, uygulamak
isteyen öğreticiler ise müftülükçe belirlenen cami veya müştemilatında eğitim verebileceklerdir.
14. Program, 7-25 yaş arası öğrencilere yönelik açılacaktır. Birden fazla sınıf olması durumunda
sınıflar, öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak oluşturulacaktır.
15. Programda yer alan konular muhatabın seviyesi, programın genel amaçları ve uygulama ilkeleri
çerçevesinde işlenecektir.
16. Konuların Kur’an ve sünnet bütünlüğünde, sahih dini bilgiyi esas alan bir yaklaşımla
işlenmesine dikkat edilecektir.
17. Sınıfların oluşturulmasında öğrencilerin yaş aralığı, öğrenim durumu gibi hususlar göz önünde
bulundurulacak ve eğitimle ilgili her bir unsurun öğrencilere göre düzenlenmesine dikkat
edilecektir.
18. Program kapsamında Başkanlığımız tarafından Kur’an kurslarına yönelik hazırlanan
materyaller esas alınacak, aynı zamanda Başkanlığımızın çocuklara ve gençlere yönelik diğer
yayınlarından da imkânlar ölçüsünde faydalanılacaktır.
19. Öğrencilerin namazlarını kılabilecek düzeyde sûre ve dua öğrenmelerine öncelik verilecek ve
cemaatle namaz gibi toplu yapılan ibadetlere katılmaları teşvik edilecektir.
20. Eğitim sürecine yönelik rehberlik etme, izleme ve değerlendirme çalışmaları müftülüklerce
yapılacaktır.
21. Program, vaaz ve hutbelerde, medya, afiş, el ilanı vb. araçlarla halkımıza duyurulup tanıtımı
yapılacaktır. Ayrıca bu uygulama esasları ilgili personele imza karşılığı tebliğ edilecektir.
22. Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/sayfa/489 adresinden ulaşılabilecektir.
23. Başkanlığımızca hazırlanan afişler, https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr adresinden alınıp
müftülükler tarafından basılarak, program tanıtımında kullanılabilecektir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ