Dini Haberlerim

Flaş ! Geçici Öğretici Mülakat Alım Duyurusu !

Flaş ! Geçici Öğretici Mülakat Alım Duyurusu !

Rize İl Müftülüğü’nden;Duyuru 
2019 yılı Yaz Kur’an Kursu, 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi, 2020 yılı Yaz Kur’an
Kursu ve 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi için İlimiz Merkez ve İlçelerindeki Kur’an
Kurslarında görev yapmak üzere mülakat sınavı sonucu başarı sırasına göre ek ders ücreti
karşılığı çalışacak Geçici Öğreticiler alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik
şartını taşımak,
3. İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Ön Lisans, İmam-Hatip Lisesi
mezunu veya 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı sonunda mezun olabilecek durumda olmak,
4. 2018 yılı KPSS (DHBT)’den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için
KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış
olmak, (Mülakatta başarılı olanlardan DHBT puanı 50,00-59,99 olanlar Başkanlığın
uygun görmesi halinde görevlendirilecektir)
5. Görevini yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar,
https://rize.diyanet.gov.tr/sayfalar/contentdetail.aspx?MenuCategory=Kurumsal&ContentId=
1373 linkinden temin edecekleri sınav başvuru formundaki “AÇIKLAMALAR” kısmını
okuyup formu elle dolduracak, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle
birlikte Rize İl Müftülüğüne 25/03/2019–08/04/2019 tarihlerinde 08:30-16:30 saatleri arası
şahsen müracaat edeceklerdir.
2. Mülakata başvuran adaylar başvuru formunda ilimiz merkez veya hangi ilçede görev yapmak
istediğini belirtecek olup, belirttiği ilçe haricinde görevlendirme yapılmayacaktır. Ancak
İlçenin listesindeki isimlerden görevlendirme yapılabilecek kimsenin kalmaması ve ilçede
geçici öğreticiye ihtiyaç duyulması halinde gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra uygun
görülmesi halinde İl merkez veya İlçe listelerindeki isimlerden görevlendirme
yapılabilecektir.
3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
2. 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacak),
3. a- Mezun olanlar için; mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi,
b- 2018-2019 Öğretim Yılı sonunda mezun olacaklar için; mezun olabileceğine dair belge,
(Bu durumda olanlar, görevlendirme aşamasında, Diplomalarını veya Mezuniyet
Belgelerini görev yapacağı Müftülüğe teslim etmeleri halinde görevlendirilmeleri
mümkün olacaktır)
2
4. KPSS (DHBT) Sonuç Belgesi,
5. Hafızlık Belgesi (Başvuruda bu belgeye sahip olduğunu beyan edenler için),
6. 4-6 yaş çocuk eğitimine ilişkin sertifika (Başvuruda bu belgeye sahip olduğunu beyan edenler
için), (Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından
hazırlanan en az 380 Saatlik Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Sertifikası veya 19.01.2017
tarihinden önce kayıt olmuş olmak şartıyla 296 Saatlik Okul Öncesi Sertifikası),
7. Pedagojik/öğretmenlik formasyon belgesi (Başvuruda bu belgeye sahip olduğunu beyan
edenler için),
8. Başvuru için gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
9. Belgeler, görev almaya hak kazanan adaylar tarafından görevlendirme sürecinde ilgili
Müftülüğe teslim edilecektir.

IV- SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI
1. Başvuruları kabul edilen adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
2. Sınav Eski Müftülük Sitesi’nde yapılacaktır.
3. Sınav 16.04.2019 Salı günü saat 08.30’da başlayacak olup, bitmemesi halinde müteakip
günlerde mülakata devam edilecektir.
4. Adayların sınava girecekleri tarih Müftülüğümüz web sitesinde ilan edilecektir.
5. Sınav Konuları;
a. Kur’an-ı Kerim,
b. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları),
c. Hitabet,
d. Alan Bilgisi (4-6 Yaş Sınıflarına Başvuran Adaylar için)
6. Sözlü sınava katılacakların temel ve özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet
sitesi
(https://hukukmusavirligi.diyanet.gov.tr/Documents/Diyanet%20%C4%B0%C5%9Fleri%20
Ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Personel%20Yeterlikleri.pdf)
linkinde yayımlanan “Kur’an Kursu Öğreticisi Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.
7. Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport)
yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul
edilmeyecektir.

V- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1. Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
2. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir.
3. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit
olması halinde sırasıyla Öğrenim Durumu yüksek olana, KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye
katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik
verilecektir.
3
VI- SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ

1. Adaylar sınav sonuçlarını https://rize.diyanet.gov.tr/Sayfalar/home.aspx adresindeki
“DUYURULAR” bölümünden öğrenebileceklerdir.
2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi)
gün içinde yazılı olarak Rize İl Müftülüğüne yapılacaktır.
3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak
Rize İl Müftülüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan
dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VII- DİĞER HUSUSLAR
1. Mülakat sonucunda başarılı olanlar, sonuçlar ilan edildikten sonra 5 gün içerisinde
https://rize.diyanet.gov.tr/sayfalar/contentdetail.aspx?MenuCategory=Kurumsal&ContentId=
1157 linkinden “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu”nu doldurarak İl
Müftülüğüne teslim edeceklerdir.
2. Rize İl ve İlçe Müftülükleri sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından
beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya
beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm duyurular tebligat
sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı
ve yazılı dilekçelerini Rize İl Müftülüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.
6. Teklif edilen görev yerini kabul etmeyenler haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.
7. Mülakat ilanından sonra Başkanlığımızdan sınav veya görevlendirmelerle ilgili gelebilecek
talimatlar geçerli olacak ve yeni talimatlara göre hareket edilebilecektir.
8. İhtiyaç duyulması halinde yeni sınav/sınavlar yapılabilecektir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ