Dini Haberlerim

Fahri Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı !

Fahri Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı !

Sakarya İl Müftülüğü 2018-2019 yılı eğitim-öğretim dönemi yaz kur’an kurslarından itibaren, öğretici ihtiyacının
karşılanabilmesi için, ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere geçici kur’an kursu öğreticisi sıralama
sınavı yapılacaktır.

A) BAŞVURU ŞARTLAR

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesindeki şartları taşımak
2.Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki şartları
taşımak,
3.2018 yılı DHBT sınavına girmiş KPSS(122/123/124) Puan türlerinin birinden en az 50 puan almış
olmak,
4.İlahiyat fakültesi, İlahiyat ön lisans veya İmam hatip lisesi mezunu olmak, ( mezun olabilecek
durumunda olanlar da sınava girebilir, kazanmaları durumunda görev sırası geldiğinde mezun
olduğuna dair diploma veya mezuniyet belgesini ibraz etmesi halinde görev alabilir)
5.Hafızlık eğitim-öğretiminde görev almak için hafız olmak.
6.04-06 yaş grubu öğreticiliği için: 04-06 yaş çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili belgeye sahip olmak,
(04-06 Yaş grubu eğitimine devam edenler de sınava girebilir, kazanmaları durumunda görev
sırası geldiğinde belgesini ibraz etmesi halinde görev alabilirler.)

B) BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1.Başvuru yapmak isteyenler 17/04/2019 – 02/05/2019 tarihleri arasında mesai bitimine kadar
istenilen belgelerle birlikte görev almak istedikleri yalnızca bir ilçe müftülüğüne şahsen
müracaat edeceklerdir.
2.Birden fazla ilçe müftülüğüne müracaat edenlerin (sınavı kazansalar dahi) müracaatları geçersiz
sayılacaktır.
3.Başvuru belgeleri eksik olan, duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan
müracaatlar ile 02 Mayıs 2019 Perşembe günü mesai bitiminden sonra başvuru talepleri kabul
edilmeyecektir.

4.Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından
adayın kendisi sorumlu olacaktır.

C) BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.Dilekçe (İlçe Müftülüklerinden temin edilecek)
2.T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,
3.2018 yılı KPSS (DHBT) (KPSS122/123/124) sonuç belgesi, (ilçe müftülüğü tarafından görülerek
başvuru sahibine iade edilecektir.)
4.DHBT sınavına girdiği öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı (Mezun olabilecek durumunda
olanların geçici mezuniyet ya da mezun olabilecek durumunda olduğuna dair belge) (İlçe Müftülüğü
tarafından aslı görülerek başvuru sahibine geri iade edilecektir.)
5.Hafız olduğunu beyan edenlerin hafızlık belgesinin aslı (Hafızlık belgesi basım aşamasında veya
kayıp ise DİBBYS sisteminden teyit edilecek) (İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek geri iade
edilecektir.)
6.04-06 yaş grubu öğreticiliği için: 4-6 yaş eğitimine ait belge (Eğitime devam edenlerin devam ettiğine
dair belge) (İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek başvuru sahibine geri iade edilecektir.)

D) SINAV İŞLEMLERİ

1.Sınav 2018 yılı KPSS (DHBT) (KPSS122/123/124) puanına göre 60 puan üzeri ve 60 puan altı olarak
iki kategoride yapılacak.
2.Sınav yeri ve tarihi daha sonra Sakarya İl Müftülüğünün resmi internet sayfasında ilan
edilecek olup, belirtilen tarihlerde başvuru yapmayanlar sınava giremezler.
3.Adaylar, sınava gelirken T.C kimlik No’lu nüfus cüzdanını, pasaportunu veya ehliyetini yanlarında
bulunduracaklardır.
4.İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav
hakkı verilmeyecektir.
5.Sınav yeri, tarihi ve sonuçları başvurduğunuz ilçe müftülüğünün resmi internet sayfasında ilan
edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır

E) YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1.Sakarya İl Müftülüğü bünyesinde yapılan geçici kur’an kursu öğreticisi sıralama sınavına katılmış ve
başarılı olmak,
2.Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir özrü olmamak,
3.Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sözlü sınav puanı en yüksek
olandan başlamak üzere görevlendirme yapılacak, ihtiyaç olması halinde başarı sırasına göre
görevlendirmeye devam edilecektir.
4.Görevlendirmeler öncelikle 2018 yılı (KPSS) DHBT puanı 60 ve üzeri olanlardan (ihtiyaç
karşılanmadığı takdirde, DHBT puanı 60 altında olanlardan) yapılacaktır

5.Kendilerine görev teklif edilen ve görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını
kaybedeceklerdir.
6.Başarılı olduğu halde başvuru yaptığı müftülükte sırası gelmeyen geçici öğretici adayları, ihtiyacı
bulunan ve görevlendirilebilecek öğreticisi bulunmayan diğer ilçelerde ilçe müftüsünün uygun görüşü
ile başarı sırası dikkate alınarak görevlendirilebileceklerdir.
7.Görevlendirmeler ‘Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle
Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi’ ve ‘Başkanlığımızın, ilgili eğitim-öğretim yılına ait
uygulama esaslarındaki şartlara göre yapılacaktır.
8.Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve
Pansiyonları Yönergesi’ ve ‘Başkanlığımızın, ilgili eğitim-öğretim yılına ait uygulama esaslarını
güncellenmesi halinde görevlendirmeler son güncellemeye göre yapılacaktır.

F) DİĞER HUSUSLAR
Bu sınav, Başkanlığımızca yeni bir düzenleme yapılmadıkça ek ders ücreti karşılığı 2019 yılı Yaz
Kur’an Kursları ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren yapılacak geçici öğretici
görevlendirmeleri için geçerli olacaktır.
Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de
görevle ilişiği kesilecektir.
Sınav ve görevlendirme sürecinde İlçe Müftülüklerimizce (resmi internet siteleri ve ilan panolarında)
yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu
hükümlerine göre çalıştırılacaklardır. Kur’an kurslarında görevlendirilenlere, 24/07/2009 tarih ve
27298 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim-Öğretim
Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre ek
ders ücreti ödenecektir.
Aynı nitelikte ve statüde yeni bir sınav yapılana kadar bu sınav geçerlidir.
İlçe müftülükleri başvuru, sınav ve görevlendirme esnasında süreçle ilgili adaydan gerekli belgeleri
talep edebilecektir.

G) DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
I.4-6 Yaş Eğitiminde Görev Alacak Öğreticiler
1-Kur’an- Kerim Yüzünden Okuma (40 Puan)
2-Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Bilgisi, Temel İlmihal Bilgisi (20 Puan)
3-Pedagojik Formasyon Bilgisi (20 Puan)
4-Kavrama, Muhakeme Etme, Özetleme Ve İfade Etme Yeteneği (10 Puan)
5-Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Davranış Ve Tepkilerinin Mesleğe Uygunluğu (10 Puan)

II.Engelli Eğitiminde Görev Alacak Öğreticiler
1-Kur’an- Kerim Yüzünden Okuma (40 Puan)
2-Engelli Eğitimi (Özel Eğitim), Temel İlmihal Bilgisi (20 Puan)
3-Pedagojik Formasyon Bilgisi (20 Puan)
4-Kavrama, Muhakeme Etme, Özetleme Ve İfade Etme Yeteneği (10 Puan)
5-Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Davranış Ve Tepkilerinin Mesleğe Uygunluğu (10 Puan)

III.Hafızlık Eğitiminde Görev Alacak Öğreticiler
1-Hafızlık Bilgisi (50 Puan)
2-Temel İlmihal Bilgisi (20 Puan)
3-Pedagojik Formasyon Bilgisi (20 Puan)
4-Kavrama, Muhakeme Etme, Özetleme Ve İfade Etme Yeteneği, Liyakati, Temsil Kabiliyeti, Davranış Ve
Tepkilerinin Mesleğe Uygunluğu (10 Puan)

IV.Yüzüne Eğitiminde Görev Alacak Öğreticiler
1-Kur’an- Kerim Yüzünden Okuma (40 Puan)
2-Temel İlmihal Bilgisi (20 Puan)
3-Pedagojik Formasyon Bilgisi (20 Puan)
4-Kavrama, Muhakeme Etme, Özetleme Ve İfade Etme Yeteneği (10 Puan)
5-Liyakati, Temsil Kabiliyeti, DaVranış Ve Tepkilerinin Mesleğe Uygunluğu (10 Puan)

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ