Dini Haberlerim

Diyanet’ten 2019 Yılı İlçe Müftülüğü Sınav Duyurusu

Diyanet’ten 2019 Yılı İlçe Müftülüğü Sınav Duyurusu

DUYURU

 

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen “ilçe müftüsü” alımı yapılacaktır.

 

MÜNHAL KADROLARIN
BULUNDUĞU YER UNVANI SINIFI ADEDİ
Taşra Teşkilatı İlçe Müftüsü G.İ.H.S 20

 

 1. BAŞVURU ŞARTLARI
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 4. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
 5. İhtisas kursu belgesine sahip olmak veya ilahiyat alanında doktora yapmış olmak,
 6. Sınava müracaatların bitiş tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında toplam 5 (beş) yıl görev yapmış olmak,
 7. İlçe müftüsü unvanda müktesebi bulunmamak
 8. Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
 9. Erkek

 

 1. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
 2. Başkanlık merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise il ve ilçe müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.
  • Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından veya askerlik görevini yerine getirmekte olanlardan sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini
 3. Başvurular 04.2019 – 06.05.2019 tarihlerinde 08:30 – 16:30 saatleri arasında alınacaktır.
 4. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.
 5. Başvuruların hatasız, eksiksiz ve bu duyurudaki usul ve esaslara göre yapılmasından adayın kendisi sorumludur. Bu sebeple; başvuru işlemleri esnasında ve başvuru belgesini imzalamadan önce adayların başvuru bilgilerini dikkatlice kontrol etmeleri
 6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul

 

 • BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
 2. En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış olan denklik belgesi),
 3. İhtisas kursu veya doktora mezuniyet belgesi,
 4. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
 • Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 • Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
 • Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

 

 1. SINAVIN ŞEKLİ ve KONULARI
 2. İlçe müftülüğü sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılacaktır.
 3. Yazılı Sınav Konuları;
  1. Kur’an-ı Kerim,
  2. Arapça,
  3. Tefsir, ç) Hadis,
  4. Kelam,
  5. Fıkıh,
  6. İslam tarihi ve İslam ahlakı,
  7. Dinî ve meslekî genel kültür,

ğ) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat,

 1. Sözlü Sınav Konuları;

Adaylar, sözlü sınavda sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;

 1. Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),
 2. Arapça (30 puan),
 3. Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan),
 4. Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan).

konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

 

 1. Sınava katılacakların     temel     ve    özel     yeterliklerinin     tespitinde,    Başkanlığımızın https://hukukmusavirligi.diyanet.gov.tr/Detay/285/diyanet-işleri-başkanlığı-personel- yeterlikleri web adresinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.
 2. Yazılı sınav 05.2019 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
 3. Sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan
 4. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
 5. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı
 6. Adaylar; “Sınav     Giriş     Belgesi”     alma     ve     sınav     sonuç     öğrenme     işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

 

 1. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI
 2. Yazılı ve sözlü sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
 3. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
 4. Başarı sıralamasında, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik
 5. Başarı sıralamasında sınav sonucu başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.
 6. İTİRAZLAR
 7. Adaylar, yazılı sınav sorularına ilişkin itirazlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün; yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan

 

Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır.

 1. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya
 2. Süresi içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

 

 • ATAMA İŞLEMLERİ

Atamaya ilişkin hususlar daha sonra ilan edilecektir.

 

 • DİĞER HUSUSLAR
  1. Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
  2. Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili, Başkanlık adaydan belge talep
  3. Adayların, sınav sürecindeki iş ve işlemlerle ilgili taleplerinde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların taleplerini içerir ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları
  4. Sınav ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
  5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

 

 1. İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya ANKARA

e-mail                     : [email protected]

Telefon                  : (0312) 295 70 00

Fax                        : (0312) 285 85 72

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ