Dini Haberlerim

Diyanet,İl Müftülüklerine Manevi Danışmanlık Görevlendirmesi Duyurusu !

Diyanet,İl Müftülüklerine Manevi Danışmanlık Görevlendirmesi Duyurusu !

Toplumun bütün kesimlerine din hizmeti sunan Başkanlığımız, toplumsal yapının önemli bir
kesimini oluşturan gençlerin milli ve manevi değerler ekseninde yetişmelerine katkı sağlamak
amacıyla dini, sosyal, kültürel, eğitim vb. alanlarda sistematik ve kalıcı çalışmalar yürütmektedir.

2015 yılından bu yana Başkanlığımızca Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında öğrencilere manevi
danışmanlık ve dini rehberlik yapmak üzere personel görevlendirmesi yapılmış, alınan olumlu
dönütler bu çalışmanın nitelik ve nicelik olarak artarak devam ettirilmesini zorunlu kılmıştır.

Manevi danışmanlık hizmeti sunmak üzere talepte bulunan personelin başvuru, tespit ve
görev sürecinde, ilgi yönerge ile ek bilgi notu çerçevesinde hareket edilmesi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda konunun bütün personele süresi içerisinde tebliğ edilmesi, eki ile beraber ilan
panosuna asılarak duyurulması,

Personelin, başvurularını 08-13 Mart 2019 tarihleri arasında DHYS sisteminde bulunan Sosyal ve
Kültürel İçerikli Din Hizmetleri bölümünden bireysel olarak gerçekleştirmeleri,

Bireysel olarak yapılan bu başvurular için onay işlemlerinin ise 14-15 Mart 2019 tarihleri arasında
müftülüklerce gerçekleştirilmesi,

Hususlarında bilgilerini ve gereğini rica ederim.

BİLGİ NOTU

Bu çalışma, milletimizin geleceğini inşa edecek gençlerin; bilgi, ahlak, estetik, ruh güzelliği, merhamet
ve adalet duygularıyla yetişmelerine katkı sağlamak, milletimizi bir araya getiren değerlerin, insani
haslet ve erdemlerin nesilden nesle aktarılarak hayat bulmasını temin etmek; toplumun geleceğe
umutla bakabilmesi için insani erdemlerle donatılmış, her yönden iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen
dinamik bir gençliğe sahip olunmasını temin etmek amacıyla Başkanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı
ve diğer ilgili kuruluşlar işbirliğinde yürütülen bir manevi danışmanlık hizmetidir.

Söz konusu çalışmada temel yaklaşım; yurtlarda yürütülen gençlik çalışmalarında gençlerimize “rolmodel” olacak şekilde rehberlik yapmak ve tüm çalışma alan ve süreçlerini buna göre inşa etmektir.

Buna göre;
1. Çalışma süreçlerinde hiçbir gencin dışarıda bırakılmamasına özen gösterilecek; yöntemde ise
formel bir yaklaşımdan öte eğitsel bir süreç takip edilecektir.
2. Her aşamada gerek Başkanlık gerekse TDV ve KYK personeli ile ilişkiler karşılıklı saygı ve güven
esasına dayalı olarak yürütülecek; gençlerle iletişimde ise; onların ihtiyaç ve beklentilerine göre
dinleme, anlama ve anlamlandırma metoduna ağırlık verilecek, kolaylaştırıcı, cesaret ve güven
verici bir üslup kullanılacak; sosyo-kültürel etkinlik ve faaliyetlerle nitelikli zaman geçirilmesine
özen gösterilecektir.
3. Yapılacak çalışmaların hedef kitlede maksimum karşılık bulması amacıyla program ve çalışma
saatleri öğrencilerin yurtta bulunma vakitleri ve programlara katılım durumları eksene alınarak
tespit edilecektir.
4. Manevi danışmanlık hizmetine tahsis edilmiş bir kadro unvanı henüz bulunmadığından, personel,
öğrenci yurtlarında kurum dışı görevlendirme usulüyle çalıştırılacaktır.
5. Müftü, şube müdürü, murakıp ve VHKİ gibi idari personel dışındaki unvanlarda çalışan bütün
personel müracaat edebilecektir.
6. 4/B sözleşmeli personelin, fahri çalışanların, Büyükşehir statüsündeki illerin metropol ilçeleri hariç
görev yaptığı ilçede KYK/TDV öğrenci yurdu bulunmayanların ve halen yurtdışında görevli olanlar,
yurtdışı din görevlisi sınavına girerek başarılı olanlar ya da benzer durumları bulunanların
başvuruları kabul edilmeyecektir.
7. Görev almak isteyen personelin dini yükseköğrenim mezunu veya farklı alan lisans mezunu
olmaları asgari yeterlik şartıdır. Alanla ilgili özel eğitim veya bir sertifika programı bitirenler ile
manevi danışmanlık alanında lisansüstü bir programdan mezun ya da halen devam ediyor
olanların bu durumları değerlendirme sürecinde olumlu olarak göz önünde bulundurulacaktır.
8. Kredi ve Yurtlar Kurumu/Türkiye Diyanet Vakfı yurtlarında görevlendirilen manevi danışmanlık
görevlisi Cuma günü hariç, haftada dört gün, günlük asgari beş saat olmak üzere görev yapacaktır.
9. KYK ve TDV yurtlarında yürütülen manevi danışmanlık hizmeti Başkanlık gençlik çalışmalarının bir
parçası olarak görülecek, manevi danışmanlık görevlilerinden, gençlik koordinatörlüğü sistemi
çerçevesinde yürütülen çalışmalarda aktif rol almaları beklenilecektir.
10. Manevi danışmanlık görevlisi, Cuma günleri müftülük bünyesinde görev yapacak şayet görev
yaptığı yurtta mescit/cami varsa ve aynı gün için burada da ihtiyaç olursa Cuma günü de aynı yurtta
görevine devam edecektir.

11. Görevliler 4 günü yurtlarda ve 1 günü müftülüğün uygun göreceği yerlerde olmak üzere haftada 5
gün çalışacaklar ve 2 gün de izinli olacaklardır. TDV yurtlarında görevlendirilen manevi danışmanlık
görevlilerinin yurtta kalış süreleri, diğer günlerde gençlik çalışmalarına vakit ayırmaları koşuluyla
2 günden az olmamak kaydı ile Müftülüklerce düzenlenebilecektir.
12. Çalışma saatleri ihtiyaç doğrultusunda ilgili yurt idaresiyle birlikte belirlenecek ve program
müftülüğe bildirilecektir. Manevi danışmanlık görevlisi, müftülük ve yurt müdürlüğünün birlikte
karar vermesi halinde bu hizmet hafta sonları da sunulabilecektir.
13. Manevi danışmanlık görevlisi yurt yönetimi ve görevlileriyle işbirliği ve eşgüdüm içerisinde
çalışacaktır.
14. Müftülük, gençlik çalışmaları hariç olmak üzere manevi danışmanlık görevlisi personele
görevlendirme süreci içerisinde haftada sadece bir gün görev verecektir.
15. Manevi danışmanlık görevlisi personel özlük hakları bakımından müftülüğe bağlı olarak
çalışacaktır.
16. Manevi danışmanlık görevlisi, resmi izinlerini bağlı bulunduğu Müftülükten alacak ancak çalıştığı
yurt müdürlüğünü de bilgilendirecektir.
17. Görevlendirmeler altı aylık periyotlar şeklinde yapılacak ve ilgili personelin verimliliğine göre
süreklilik arz edecektir.
18. Görevlendirme süreleri içerisinde görevden ayrılma istekleri dikkate alınmayacak ancak ilgili
periyot bittikten sonra talepler değerlendirilecektir.
19. Görevlendirilen personelin asli görev yerine vekil/fahri görevlendirme yapılacaktır.
20. Müftülükler tarafından manevi danışmanlık hizmetinin işleyişi konusunda gerekli denetim ve
rehberliğin yapılması çalışmanın sürekliliği, verimi ve geleceği açısından önem arz etmektedir.
21. KYK ve TDV Yurtlarında yürütülen manevi danışmanlık hizmeti Başkanlık, TDV ve Bakanlık
işbirliğiyle yapılan özel ve nitelikli bir eğitimi zorunlu kıldığından söz konusu görevlendirmeler
dışında mahallinden sürekli manevi danışmanlık görevlisi görevlendirmesi kesinlikle
yapılmayacaktır.
22. Manevi danışmanlık görevlisi olarak öğrenci yurtlarında görevlendirilen personelin 6 aylık
görevlendirme süresi içerisinde manevi danışmanlık alanı ile ilgili hazırlayacakları ilmi bir çalışmayı
(makale, kitap özeti, anket, sempozyum tebliği, proje vb.) [email protected] adresine
göndermeleri istenilecektir.
23. Manevi danışmanlık görevlilerince yapılan çalışmalar KYK il müdürlüğünce talep edilen aralıklarla
rapor halinde KYK il müdürlüğüne ve ayrıca aylık olarak il müftülüğüne (gençlik koordinatörlüğü)
sunulacak, yine yapılan faaliyetler DHYS sistemine girilecektir.
24. Gerektiğinde ayrıntılı bilgi için irtibat numaraları:

Mustafa SADIKOĞLU : 0312 295 46 42 – 0312 295 73 53
Fatih TUNÇ : 0312 295 46 41
Mustafa ÖZER : 0312 295 76 49
Nesibe ŞİMŞEK : 0312 295 76 06

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ