Dini Haberlerim

Diyanet , Sözlü Mülakatlar Görüntülü ve Sesli Kayıt Altına Alınmalı !

Diyanet , Sözlü Mülakatlar Görüntülü ve Sesli Kayıt Altına Alınmalı !
Bağımsız Diyanet-Sen Genel Genel Başkan Faruk Çetin Basında yer alan bazı  haberlerde Diyanet İşleri Başkanlığının gerçekleştirdiği personel alımı sınavında  torpil yapıldığı iddialarıyla ilgili bir açıklama yaparak” kamu kurumlarının sözlü sınavları elektronik ortamda görüntülü ve sesli kayıt altına alınsın, torpil iddiaları kurumlarının güvenilirliğine gölge düşürmesin.
 
Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkanı Faruk Çetin tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Görevi İslam Dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda insanları aydınlatmak olan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın birtakım haksız uygulamalarla anılması, hele hele de toplumu Yüce İslam Dini konusunda bilgilendirecek olan din görevlilerinin atanmasına yönelik sınavlarda torpil yapıldığının iddia edilmesi bizleri üzmüştür.
Ülkemizin önemli bir dönemden geçtiği ve özellikle birlik ve beraberliğimizi bozmak için içerden ve dışardan her türlü ahlaksız saldırının yapıldığı şu günlerde, birlik ve beraberliğimizin teminatlarından biri olan bir kurumun yıpratılması, saygınlığının zedelenmesi, itibarının zayıflatılmasına yönelik algı oluşturma girişimlerini kabul etmemiz mümkün değildir.
Bütün siyasi oluşumların üstünde bulunan din gibi yüce bir olgunun kişisel çıkar malzemesi yapılmaya çalışılması hoş bir davranış değildir. Bu çirkin iddialarla ilgili gerekli adli ve idari işlemler ivedilikle başlatılmalıdır.
 
Böylesine yakışıksız iddialarla bir daha karşılaşmamak için Diyanet İşleri Başkanlığının karar alma organlarında görev yapanların sınavların yapılış usullerini gözden geçirmeleri ve sözlü sınavları elektronik ortamda görüntülü ve sesli kayıt altına alınmasına yönelik gerekli tedbirleri almaları zorunluluk arz etmektedir.
Sözlü sınavlarda yapılan haksızlıkların önüne geçilmesi için Bağımsız Diyanet-Sen olarak 2011 yılında Başkanlığa sunmuş olduğumuz çözüm önerilerinin dikkate alınmasını istiyoruz.
2011 yılında sunmuş olduğumuz çözüm önerisinde;
“Her ne kadar sınav için bir komisyon oluşturulsa da, atamalar tamamen müftülerin inisiyatifine ve vicdanına bırakılmaktadır. Yapılan sınav sonunda liyakate bakılmaksızın daha önceden belirlenmiş olanlar kazanmakta, diğerleri ne kadar iyi olursa olsun onlara, düşük puan verilmektedir. Kendisine haksızlık yapılan kişide, elinde somut bir delili olmadığından dolayı hiçbir şekilde hak talep edememekte ve yapılan haksızlığa boyun eğmek zorunda kalmaktadır…
Sözlü-uygulamalı sınav, adayların hazır bulunduğu bir ortamda yapılacağı gibi, özel bir odada adaylar teker teker çağırılarak da yapılabilir.) Sözlü Sınava başlanmadan önce sınavın yapılacağı yere, komisyon üyelerini ve adayı görebilecek bir yere kamera (Dijital Kamera, Cep Telefonu Kamerası vs.) yerleştirilmeli, bu kamerayla sınava katılanların hepsi sınav süresince kayıt altına alınmalıdır. Adaylardan herhangi birisinin talebi halinde bu kayıtlar, adayın temin edeceği bir dijital depolama aygıtına yüklenerek adaya verilmelidir…” ifadelerine yer verilmiştir.
Sendikamızın 2011 yılındaki bu teklifini haklı kılan birçok yargı kararları bulunmaktadır. Danıştay ve İdari yargı organları vermiş oldukları kararlarda, hukuk devleti ilkesinin temini açısından; “…teknolojik imkanlardan yararlanılarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmaması nedeniyle davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı…”(D.2.D.anıştay ikinci E: 2009/183 K.2009/3413)
 
Yine bir başka yargı kararında “Hukuk güvencesi de idare hukuku açısından idarelerce tesis edilen her türlü işlem ve eylemin mahkemeler nezdinde acık olarak yargılanması ve bu yargılanmanın temini için işlem ve eylemlerin dayanağı her türlü bilgi belge ve diğer hususların mahkeme incelemesine imkan verecek şekilde kayıt altına alınması gerektirmektedir. Bu durumun idari yargı yerlerince yapılacak yargısal denetim, olanaksız kılması nedeniyle davacının başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmeyerek” kayıt altına alınmayan sözlü sınavın yürütmesini durdurulmuş” (Ankara BİM 1.K Y.D. İtiraz No: 2013/2076),
Sözlü sınavda verilen yanıtların, teknolojik imkanlardan yararlanılarak (elektronik ortamda görüntülü ve sesli) kayıt altına alınmamış olması nedeniyle hukuka uyarlık bulunmadığı” sonucuna ulaşılmıştır(DANIŞTAY İ.D.D.K  YD. İtiraz No:2009/1001);
Netice olarak sözlü sınavların elektronik ortamda görüntülü ve sesli kayıt altına alınmaması sebebiyle, adayların başarısız sayılma işlemi birçok yargı kararında defalarca yürütmesi durdurarak iptal edilmiş ve hukuka uygun bulmamıştır.
Yukarıda da belirtildiği üzere, sözlü sınavların iptali için açılan davaların büyük çoğunluğunda Danıştay tarafından işlemin şekil unsuru yönünden hukuka aykırılık tespit edilerek sınavlara ait yazılı delil bulunamadığı için delil tespiti yapılamayacağı, dolayısıyla bu sınavların denetlenemeyeceği belirtilmekte olup iptal kararı verilmektedir. Ancak, sözlü sınavların yapılış usulü yönünden Türk hukuk düzeninde genel bir düzenleme bulunmamaktadır.
Konuyla ilgili yargı içtihatları birlikte değerlendirildiğinde Diyanet İşleri Başkanlığı özelinde ele aldığımız sözlü sınav konusu tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tüm sözlü sınavlar elektronik ortamda görüntülü ve sesli kayıt altına alınması hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir.
Bugün karşı karşıya kaldığımız bu iddialar bundan yedi yıl önce Bağımsız Diyanet Sen olarak yapmış olduğumuz teklifin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Sınavlarda herhangi bir haksızlık yapılmamış olsa dahi mevcut sınav sisteminde kurumun kendini temize çıkarması ve suçlamaların asılsız olduğunu ispat etmesi mümkün olamamaktadır. Bu nedenle sınavda başarısız olanlar kendi başarısızlıklarını gizlemek için Başkanlığımızı itham etme gibi bir pervasızlığa yönelebilmektedir. Şayet bizim teklimizde olduğu şekliyle mülakat sınavları kayıt altına alınmış olsaydı hem sınavda haksızlığa uğrayanlar iddialarını ispat edebileceklerdi, hem de kendisine haksızlık yapılmadığı halde başarısızlığını gizlemek uğruna Kurumumuza iftira atmaya cesaret edemeyeceklerdi.
Bağımsız Diyanet-Sen olarak sınav sisteminin tekrar gözden geçirilmesi, sınav konularının ve konuların puan karşılıklarının belli bir standarda bağlanarak, değerlendirmenin belirlenen kriterlere göre yapılması ve mülakat sınavlarının tamamının görüntülü kayıt cihazlarıyla kayıt altına alınması talebimizi yineliyoruz. Bu şekilde yapılırsa tamamen olmasa da şaibelerin önemli bir kısmının önüne geçilebilecektir.
Bağımsız Diyanet Sen olarak personeli doğrudan ilgilendiren her türlü çalışmada katkı sunmaya hazırız. Bugüne kadar yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve bundan sonra herhangi bir olumsuz yaşanmaması için Başkanlıkta örgütlü sosyal taraflarla birlikte gerekli çalışmalarının yürütülmesine her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu duyuruyor, Diyanet İşleri Başkanlığımızın kurumsal kimliğinin torpil ve iltimas gibi vicdanları sızlatan olumsuz ithamlarla anılmamasını temenni ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ