Dini Haberlerim

Diyanet Sen : Vekil ve Fahri Çalışanlar Kadroya Alınmalıdır

Diyanet Sen : Vekil ve Fahri Çalışanlar Kadroya Alınmalıdır

Diyanet-Sen Başkanlar Kurulu Ankara Anadolu Otel’de Genel Başkan Mehmet Bayraktutar başkanlığında 15 Haziran 2019’da gerçekleştirildi. 15 Mayıs üye sayıları ve yetki, 2020-2021 yıllarını kapsayacak 5. Dönem toplu sözleşme teklifleri ile dünya ve Türkiye gündemine dair değerlendirilmelerin yapıldığı toplantıda şu kararlar alındı:

Yeni Bir Uluslararası Düzen Tesis Edilmelidir

Küresel güç olduğu iddiasındaki emperyalist yönetimlerce Kudüs, Golan Tepeleri, Venezuela, Doğu Türkistan, Suriye, Sudan, Yemen örneklerinde tezahür eden insan haklarının ayaklar altına alınmasını; büyük mücadeleler ve acılar pahasına elde edilmiş uluslararası hukuk düzeninin yok sayılmasını, saldırgan devletlerin, hukuk ve hak tanımazların, demokrasiyi kendi çıkarlarına keyfî yorumlayanların cezalandırılması yerine ödüllendirilmesini şiddetle kınıyoruz. İnsan haklarının dokunulmazlığına ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir uluslararası düzen yeniden tesis edilmelidir.

Mazlum ve Mağdurların Yanındayız

Ülkemiz dâhil pek çok ülkenin maruz kaldığı küresel ve kitlesel göç sorununun, Batı’nın emperyalist ve sömürüye dayalı ikiyüzlü politikalarının sonucu oluşan iç savaş, insan hakları ihlalleri, ekonomik krizler, yoksulluk ve açlığın tezahürü olduğunun bilincindeyiz. Mazlumun ve mağdurun yanında olmanın medeniyet değerlerimizin temelinde yer aldığı gerçeğinden hareketle, insan ve Müslüman olmanın gereğini milletçe yerine getirmeye çalışıyoruz. Sendika olarak, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da tüm mazlum ve mağdurlar için, acının ve gözyaşının renginin aynı olduğu şuuruyla çaba göstermeye devam edeceğiz.

Din Görevlileri Sahipsiz Değildir

Son günlerde din görevlilerine yönelik şiddet olaylarının artmasını kınıyoruz. Birlik ve beraberliğimizin tesisi için gece gündüz demeden çalışan din görevlilerimizin, şiddetin mağduru olması düşündürücüdür. Başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere, siyasiler, mülki idareler, aydınlar, gazeteciler ve aileler bu konuda büyük bir aile olduğumuz şuuru ve duyarlılığı ile sorumlu davranmalı; caydırıcı ve toplumu şiddetten uzaklaştıran hukuki ve idari tedbirler bir an evvel ele alınmalıdır.

Kadınlar Sendikal Örgütlenmede Daha Aktif Rol Almalı

Diyanet İşleri Başkanlığı en köklü kurumlarımızdan birisi ve sendikalaşma oranı en yüksek kamu kesimi olmasına rağmen kurumumuzda da kadın çalışan oranı maalesef düşüktür. Genel Merkezden başlattığımız Kadınlar Komisyonlarının şube ve il yönetimlerinde de bir an önce kurulması daha önce kurulanların da daha aktif hale getirilmesi elzemdir.

Toplu Sözleşme Tekliflerimiz Maliyet Değil Mahiyet Öncelikli Değerlendirilmelidir

Diyanet ve Vakıf çalışanları için toplu sözleşme masasına taşıyacağımız teklifler, mali hakların iyileştirilmesinin yanı sıra, boşluk kabul etmeyen din hizmetinin kalitesinin artırılmasına yönelik tekliflerdir. Bu nedenle, toplu sözleşme sürecinin, ‘bütçe disiplini’ ve ‘mali yeterlilik’ bahaneleri altına alınmadan tekliflerimizin maliyetinden ziyade mahiyetinin konuşulduğu bir anlayışla sonuçlandırılması gerektiğini ifade ediyor; kamu işvereni sıfatıyla toplu sözleşme masasına teklif sunacak olan siyasi iradenin, toplu sözleşmeyi refahın adil paylaşımı için fırsat olarak gördüğünü ispatlayacak bir anlayış ve içerikle hareket etmesini bekliyoruz.

Sendika Üyesi Olmayanlar Dayanışma Aidatı Ödemelidir

Sendikalı olmadığı halde yetkili sendikanın gayretiyle kazanılan haklardan yararlanmak adil değildir. Yetkili sendikanın gayretleri sonucu elde edilen kazanımdan yararlanmak isteyen sendika üyesi olmayan kamu çalışanları yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödemelidir.

3600 Ek Gösterge Hayata Geçirilmelidir

-Başta 3600 ek gösterge olmak üzere verilen sözler yerine getirilmeli, ek göstergeden yardımcı hizmetler sınıfı dahil bütün Diyanet çalışanları yararlandırılmalıdır.

4-B’liler Kadroya Alınmalı ve Tüm Atamalar Kadrolu Yapılmalıdır

Ayrımcılığa ve haksızlıklara neden olan, personeli eşi ile işi arasında tercih yapmaya zorlayan sözleşmeli personel istihdamına son verilmeli, kamuda kadrolu memur statüsü esas alınmalı ve bundan sonra tüm atamalar kadrolu yapılmalıdır.

Eşi Özel Sektörde Çalışan 4-B’lilere de Tayin Hakkı Verilmelidir

4-B’lilerin kadroya alınma süreci tamamlanıncaya kadar eşi özel sektörde çalışan 4-B’li personele de bir yıl sonra tayin hakkı verilmelidir.

Diyanet Akademisi Hayata Geçirilmelidir

Diyanet-Sen’in 2007 yılından beri toplu sözleşme masasına taşıdığı Diyanet Akademisi hazırlıklarının tamamlandığı söylenmesine rağmen bir türlü uygulamaya geçmemesi üzücüdür. Zamanın gereklerine göre donanımlı, nitelikli ve model din görevlisi ihtiyacını karşılaması düşünülen Diyanet akademisinin bir an önce hayata geçmesi din istismarlarının da önüne geçecektir. Diyanet Akademisi, çağın getirdiği yeni problemlere Dinin doğru cevabını ortaya koyacak cesaret ve donanımda din görevlisinin yetiştirileceği bir eğitim-öğretim kuruluşu olarak düşünülmelidir. Bu şekilde düşünüldüğünde, Akademi’nin ivedilikle kurulmasının ve İmam-Hatip Liseleri, İlahiyat Fakülteleri, İslami İlimler Fakülteleri ve muadilleri ile işbirliği içinde çalışarak, nitelikli ve donanımlı din görevlisi yetiştirmeye başlamasının elzem olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

GİH, YHS ve THS Çalışanlarının Çalışma Şartları İyileştirilmelidir

Din hizmetinin verimliliğinin artırılması, kurumumuzun daha nitelikli olması için büyük bir emek ve gayret ortaya koyan şef, memur ve hizmetlilerimiz başta olmak üzere, genel idare hizmetleri, yardımcı hizmetler sınıfı ve teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının çalışma şartlarının iyileştirilmesi, emeklerinin karşılığını eksiksiz alması, daha nitelikli bir hizmet üretebilmeleri için sorunlarının çözülmesi boşluk kabul etmeyen din hizmetinin geleceği açısından büyük bir önem arz etmektedir.

Boş Kadroların Doldurulmalı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda şu anda 20 bin civarında boş kadro bulunmaktadır. Din hizmeti doğası gereği boşluk kabul etmeyen bir alandır. Bu nedenle en kısa sürede kurumumuzdaki bu boş kadroların doldurulması din hizmetinin daha sağlıklı yürütülmesi açısından elzemdir.

Halkımızın ihtiyaç duyduğu ve inşa ettiği camiyi, din görevlisiz bırakmak doğru değildir. Kadroların boş olmasının getirdiği sorunlar halkımız ve devletimiz için sıkıntı doğurmaktadır. Bu tür sıkıntıların yaşanmaması için boş kadrolar doldurulmalıdır. 

Vakıf Kira Gelirlerinden Personel Yararlandırılmalıdır

Vakıflar Genel Müdürlüğü personeli Vakıf kira gelirlerinden Vakıflar Meclisinin belirlediği oranlarda yararlandırılmalıdır.

Vekil ve Fahri Çalışanlar Kadroya Alınmalıdır

Yıllardır Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde fahri ve vekil olarak görev yapan bütün yeterliliklere haiz çalışanların son kez kadroya alınması gerekir. Kadrolu meslektaşları ile yıllardır aynı işi yapmalarına rağmen çok cüzi miktarda ücret alan ve bütün haklardan yoksun bırakılan Fahri ve Vekil çalışanlara son kez kadro verilmesi mağduriyetlerinin giderilmesi açısından önemlidir.

Sendikal Yürüyüşümüze Kararlılıkla Devam Edeceğiz

Diyanet-Sen olarak, hak, özgürlük ve emek mücadelemizi üyelerimizin, Diyanet ve Vakıf çalışanlarının haklarının korunup geliştirilmesi, ülkemizde demokratik zeminin güçlendirilmesi, emeğin saygınlığının ülkemizde ve dünyada artırılması için sendikal yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğiz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ