Dini Haberlerim

Diyanet Personelinin Dikkatine !!!

Diyanet Personelinin Dikkatine !!!
Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkanı Faruk Çetin “633 sayılı Kanunun 25. Maddesinde yer alan “siyasetle ilgilenme” yasağına dikkat çekerek Diyanet personelinin sosyal medya kişisel hesaplarında (profillerinde) yaptıkları beğeni ve paylaşımlarda siyasi içerikli yazı makale ve resimlere yer verilmemesini, kanunda yer alan “Bu gibi hareketleri tahkikatla sabit olanların, ilgili ve yetkili mercilerce işine son verilir“  hükmünün gereği ile karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu.

Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkanı Faruk Çetin  “24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği genel seçimleri ülkemizin en önemli gündem maddesi olarak yerini almıştır” Şimdiden 24 Haziran 2018, Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin hayata geçeceği, ülkemizde yeni bir dönemin başlayacağı, ilklerin yaşanacağı erken seçimin, yoklukların ve yoksullukların bitmesine, terör belasının son bulmasına, memurların ve ülke vatandaşlarının gelir refah düzeylerinin yükselmesine, işsizliklerin son bulmasına, huzura, mutluluğa, barışa vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan (c.c.) niyaz ediyorum ”dedi.

Bağımsız Diyanet Sen Genel Başkanı Faruk Çetin açıklamasını şöyle sürdürdü “Diyanet İşleri Başkanlığı personeli içerisinde yaşamış olduğu gelişmeleri yakından takip etmekte ve bazen de sosyal paylaşım sitesinde farklı konularda paylaşımlar yaparak, duygu ve düşünce ifade etme niteliğinde genel değerlendirmeleri içeren paylaşım ve beğeniler yapmaktadır.

Yapılan bu paylaşımlar her ne kadar “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “kişinin hakları ve ödevleri” düzenleyen İkinci Bölümü’nde yer alan “düşünce ve kanaat hürriyeti” başlıklı 25. maddesinde; herkesin, düşünce ve kanaat hürriyetine sahip olduğu, her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimsenin, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağı, düşünce kanaatleri sebebiyle kınanamayacağı ve suçlanamayacağı, Anayasa’nın “Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti” kenar başlıklı 26. maddesinde ise; “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar” şeklinde maddesi var olmakla birlikte, basına yansıdığı şekliyle Diyanet personeline siyaset yapma yasağının anayasaya uygun olduğuna dair Anayasa Mahkemesinin 2017 yılı sonlarında almış olduğu karar da bu yöndedir. Dini Haberlerim

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ” Kamu hizmeti görevlileriyle ilgili hükümler” düzenleyen Genel ilkeler” başlıklı 128. maddesinde; Devletin, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslî ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir. Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları, kanunla özel olarak düzenlenir. “ emredici hükümlerine dayanılarak memurlarla ilgili kanunlar yasama organı tarafından çıkarılarak hayata geçirilmektedir.

TBMM tarafından çıkarılarak hayata geçirilen ve yürüklükte olan 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un  “Siyasetle ilgilenme” 25. maddesinde” Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşunun her derecesinde görev alan personel, Memurin Kanununun hizmetliler için yasak ettiği siyasi faaliyetten başka, dini görevi içinde veya bu görevin dışında, her ne suretle olursa olsun, siyasi partilerden herhangi birini veya onların tutum ve davranışını övemez ve veremez. Bu gibi hareketleri tahkikatla sabit olanların, ilgili ve yetkiyi mercilerce işine son verilir“ hükümlerine Diyanet personelinin riayet etmesi noktasında gerekli hassasiyetin göstermesi kendileri önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi. Dini Haberlerim

Bağımsız Diyanet Sen olarak her zaman diyanet personelin faydasına olacak tüm çalışmalarda sosyal taraf olarak katkı sunmaya hazır olduğumuz bir kez daha yeniliyor, Diyanet personelini yakından ilgilendiren konuları her zaman takip etmeye, bilgiye ihtiyaç duyulan konularda ise gerekli bilgilendirme açıklamalarında bulunmaya, kurum ve kuruluşlarla gerekli görüşmeleri yapmaya, daima sizlerden gelen haklı talepleri dile getirmeye, çözüme kavuşturtulması için çaba göstermeye 2005 yılından itibaren diyanet personelinin gür sesi olmaya devam ettik ve etmeye de devam edeceğiz ve üye olabilecek herkesi Bağımsız Diyanet Sen çatısı altında bir olmaya davet ediyorum” dedi.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ