Dini Haberlerim

Diyanet İşleri Başkanlığı ; Şoför Alım İlanı

Diyanet İşleri Başkanlığı ; Şoför Alım İlanı

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan;  aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen “şoför” alımı yapılacaktır.

MÜNHAL KADROLARIN
BULUNDUĞU YER UNVANI SINIFI ADEDİ
Merkez Teşkilatı Şoför GİH 5

 

 1. BAŞVURU ŞARTLARI
 1. Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre kadrolu çalışıyor olmak,
 2. En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
 3. (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
 4. Müracaatların sona erdiği tarih itibariyle Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
 5. Yardımcı hizmetler sınıfı dışındaki kadrolarda çalışıyor olmak veya bu karolarda müktesebi bulunmak.
 1. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
 2. Sınava başvuru yapmak isteyenlerden Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar bağlı bulundukları İl Müftülükleri veya Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.
 • Y urtdışından sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar , i stenen belgeleri getirmeleri halinde , başvuru işlemini gerçekleştirebileceklerdir .
 1. Başvurular25.10.2017 (saat 08:30)-08.11.2017 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.
 2. Başvurular, Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.
 3. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 4. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
  C. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
 2. Tasdikli diploma sureti veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
 3. (E) sınıfı sürücü belgesi veya onaylı örneği,
 4. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.
 • Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 • Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.
 • Yazılı beyan istenen hususlar tek bir metinde/dilekçede yer alacaktır.

Ç.    SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI

 1. Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından adaylara duyurulacaktır.
 2. Sınav, sözlü olarak yapılacaktır.

  Adaylar, sınavda sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;

 1. Mesleki Bilgi (50 puan)
 2. Mesleki Uygulama (50 puan)

  konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

 1. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
 2. Adaylar; sınav giriş belgesi alma işlemlerinihttps://dibbys.diyanet.gov.tr adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
 3. Adaylar sınava gelirken sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
  D. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI
 1. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.
 2. Başarı sıralamasında sırasıyla sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
 3. Başarı sıralamasında sınav sonucu başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri yedek olarak sıralanacaktır.
 1. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ
 1. Adaylar sınav sonuçlarını https://dibbys.diyanet.gov.tr adresi üzerinden öğreneceklerdir.
 2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
 3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek sonucu adaya bildirilecektir.
 4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 1. ATAMA İŞLEMLERİ

Atamaya ilişkin hususlar ilgili birim tarafından daha sonra ilan edilecektir.

 1. DİĞER HUSUSLAR
 1. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
 5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

  İLETİŞİM

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

E-mail :   [email protected]
Telefon :  (0312) 295 70 00

 

İlgililere duyurulur.

 

D.İ.B.İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ