Dini Haberlerim

Diyanet avukat alımı ilanı yayınladı.

Diyanet avukat alımı ilanı yayınladı.
Diyanet avukat alımı ilanı yayınladı.
Başkanlığımızda münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, görev yeri, öğrenim durumu ve adedi

belirtilen kadrolara 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3
(üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre açıktan “Avukat”
alımı yapılacaktır.

I. BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Hukuk fakültesi mezunu olmak,
3. 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3 puan türünden en az 60
(altmış) puan almış olmak,
4. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 02.01.2019–16.01.2019 tarihlerinde
(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden e-başvuru formunu
doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il
müftülüğüne mesai saatleri içerisinde (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir.
 Yurtdışında bulunanlardan veya askerlik görevini yürütenlerden sınava müracaat edecek
adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini
yapabileceklerdir.
2. İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz
ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini
gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.
3. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav
başvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan
adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Diploma yabancı bir ülkeden
alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
3. 2018 yılına ait KPSS sonuç belgesi
4. Türkiye’nin tüm yöre, iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olduğuna,
sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumunun olmadığına, sabıka ve arşiv
kaydının bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı,
5. Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği.
 Belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol
edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
 Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim
edilecektir
 Adaylar, DİBBYS sınav başvuru ekranında özgeçmiş için ayrılan alanı 1000 karakteri
aşmayacak şekilde dolduracaklardır.
IV. SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI
1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.
2. KPSS sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak
atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil
olmak üzere, sözlü sınava çağrılacaktır.
3. Adaylar sözlü sınavda komisyon tarafından;
a. Anayasa Hukuku, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri
Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Başkanlık mevzuatı, (40 puan)
b. Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku,
İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, (20 puan)
c. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, bilimsel ve teknolojik
gelişmelere açıklığı, (10 puan)
d. Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan)
e. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
f. Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)
konularından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirileceklerdir
4. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından
Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
sayfasında ayrıca ilan edilecektir.
5. Adaylar; sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini
(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
6. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus
cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
7. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav
hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
8. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri
puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir.
9. Başarı sıralamasında sözlü sınav puanı yüksek olana öncelik verilir. Adayların atanmaya esas
sözlü puanlarının eşit olması halinde sırasıyla; KPSS puanı yüksek olana, KPSS öğrenim
mezuniyeti önce olana ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
10. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.
V. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ
1. Adaylar sınav sonuçlarını (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden
öğreneceklerdir.
2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün
içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak
Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı,
soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate
alınmayacaktır.
VI. ATAMA ve TERCİH İŞLEMLERİ
1. Atamalar başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.
2. Atanmaya hak kazanan adaylar Ek-1 listede belirtilen bölge hukuk bürolarının bulunduğu il
müftülüklerinde istihdam edilecektir. Ayrıca bu bürolara bağlı olan illerde Başkanlıkça
görevlendirilebileceklerdir.
3. Atama ve tercih işlemlerine ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.
VII. DİĞER HUSUSLAR
1. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan
belge talep edebilecektir.
2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da
beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve
yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim
ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmelik ve Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri
geçerlidir.
VIII. İLETİŞİM
Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
e-mail : [email protected]
Telefon : (0312) 295 70 00
İlgililere duyurulur.
DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİKETLER:
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ