Diyanet Akademi Aday Din Görevlisi (İmam-Hatip) Yeterlikleri

Diyanet Akademi Aday Din Görevlisi (İmam-Hatip) Yeterlikleri

 

 1. Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okur.
 2. Yasin, Mülk, Nebe sureleriyle Duha’dan Nâs’a kadar olan sureleri, Bakara Suresi 1-5, 255, 285-286, Haşr Suresi 20-24. ayetleri ezbere okur.
 3. Fatiha ile Fil – Nas arası sûrelerin anlamlarını genel hatlanyla bilir.
 4. Temel tecvit kurallarını uygular.
 5. Kur’an-ı Kerim’le ilgili ayet, sûre, meal vb. temel kavramları bilir.
 6. İtikat, ibadet, ahlak ve siyer ile ilgili temel kavramları bilir.
 7. İslam inanç, ibadet ve ahlakının temel esaslarını bilir.
 8. İtikadî ve fıkhî mezhepleri sayar.
 9. Temel İslam Bilimlerinin ana konularını bilir.
 10. Kur’an ve sünnetin İslam dinindeki yeri ve önemini bilir.
 11. Peygamberin hayatını genel hatlarıyla bilir.
 12. Hutbe ve vaaz dualarını bilir.
 13. Yapılması mutad olan duaları (cenaze, ezan, yemek vb.) bilir.
 14. Müslümanların bilim, kültür ve medeniyete katkılarını bilir.
 15. Ulusal ve uluslararası güncel dini gelişmeleri genel hatlarıyla bilir.
 16. Yaşayan dünya dinlerini genel hatlarıyla bilir.
 17. Türkiye’nin sosyo-kültürel ve dini özelliklerini bilir.
 18. Görevinin gerektirdiği temsil özelliklerini bilir.
 19. Sesini ve nefesini doğru ve etkili kullanma becerisine sahiptir.
 20. Cami mûsikisinde uygulanan makamları tanır.
 21. Cami musikisinin temel formlarından olan ezan, kamet ve salayı okur.
 22. Diyanet İşleri Başkanlığının teşkilat yapısını ve görevlerini genel hatlanyla bilir.
 23. Türkçeyi doğru ve etkili biçimde kullanır.
 24. Bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir.
 25. Muhatapları ile iletişim kurma becerisine sahiptir.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ