Dini Haberlerim

Diyanet , 61 İl Müftü Yardımcısı Sınav İlanı !

Diyanet , 61 İl Müftü Yardımcısı Sınav İlanı !

2018 Yılı İl Müftü Yardımcılığı (Bayan) Sınavı Duyurusu

DUYURU

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında münhal bulunan, aşağıda unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen kadrolara sınav (yazılı ve sözlü) sonucuna göre kurum içi naklen “il müftü yardımcısı (BAYAN)” alımı yapılacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

Başkanlık teşkilatında halen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

Başkanlıkta Kur’an kursu öğreticisi, dengi veya üstü sayılan görevlerde altı yıl (6) görev yapmış olmak,

Bayan olmak.

İl müftü yardımcısı unvanında müktesebi bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başkanlığımız merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise bağlı bulundukları il müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

Adaylardan istenen belgeleri getirmeleri halinde, yurtdışından sınava başvuracak adaylar adına üçüncü şahıslar başvuru işlemini yapabileceklerdir.

Başvurular 02.04.2018 (saat 08:30)-13.04.2018 (saat 16:30) tarihleri arasında alınacaktır.

Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.

Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

En az dört yıllık dinî yükseköğrenim mezuniyetini gösterir diploma veya mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış olan denklik belgesi),

Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına ve adlî sicil kaydına ilişkin yazılı beyanı.

Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra Yazılı beyan istenen hususlar, tek bir dilekçede yer alacaktır.

Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

İl müftü yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

Yazılı Sınav Konuları;

Kur’an-ı Kerim,
Arapça,
Tefsir,
Hadis,
Kelam,
Fıkıh,
İslam tarihi ve İslam ahlakı,
Dinî ve meslekî genel kültür,
Başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuat,

Sözlü Sınav Konuları;

Adaylar, sözlü sınavda sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından;

Kur’an-ı Kerim (kıraat, anlam ve tefsir) (30 puan),
Arapça (30 puan),
Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan),

Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan), konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Sınava ( yazılı ve sözlü) katılacaklarda Başkanlığımız sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile “Müftü Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır.

Yazılı sınav tarihi, başvuruların alınması ve yazılı sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra; sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinavadresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

Yazılı ve sözlü sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.

Başarı sıralamasında, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınacaktır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olana, hizmet süresi fazla olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik verilecektir.

Başarı sıralamasında sınav sonucu başarılı olan adaylardan atanmak için tercih ettikleri il için ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl ve yedek sıralanacaktır.

Adaylar, yazılı sınav sorularına ilişkin itirazlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün; yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapacaklardır.

İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.

Süresi içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

ATAMA İŞLEMLERİ

Adaylar atanmak için tek il tercihinde bulunabileceklerdir.

Adaylar atanmak istedikleri ili başvuru esnasında belirteceklerdir. Daha sonra adaylara ikinci bir tercih hakkı verilmeyecektir.

İllere atama yapılırken; bir il için tercihte bulunan adaylar arasından başarı sıralaması en yüksek olan aday o ile yerleştirilecektir. Başarılı olup atanmaya hak kazanamayan adaylar tercih ettikleri il için başarı sıralamasına göre yedek olarak belirlenecektir.

Atanmaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili, Başkanlık adaydan belge talep edebilecektir.

Adayların, sınav sürecindeki iş ve işlemlerle ilgili taleplerinde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların taleplerini içerir ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

Sınav ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular, tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

İLETİŞİM

Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 147/A 06800 Çankaya ANKARA

e-mail: [email protected]

Telefon: (0312) 295 70 00

Fax : (0312) 285 85 72

İlgililere duyurulur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ