Dini Haberlerim

Diyanet 2020 Yılı Umre Görevli Seçim Kriterleri Açıklandı

Diyanet 2020 Yılı Umre Görevli Seçim Kriterleri Açıklandı

Umre ibadeti için Suudi Arabistan’a gidecek vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirilebilmeleri için organizasyonda görevlendirilecek personelimize önemli görev ve sorumluluk düşmektedir.

Bu itibarla; umrecilere hizmet vermek üzere organizasyonun her kademesinde ehliyet ve liyakat sahibi personelin görevlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Geçmiş yılların umre organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler de dikkate alınarak, 2019-2020 umre organizasyonunda çeşitli unvanlarda görevlendirilecek personel ile ilgili hususlar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

l- Personel Seçimine İlişkin Esaslar

 1. Kafile Başkanı
  1. Başkanlığımız merkez ve taşra birimlerinde halen il müftüsü, Mushafları inceleme ve kıraat kurulu üyesi, din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, Diyanet işleri uzmanı (alan dışı olanlar hariç), Diyanet işleri uzman yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, eğitim uzmanı, din hizmetleri  uzmanı  ile  dini  yükseköğrenim  mezunu  murakıp,  şube  müdürü  ve öğretmen, dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu başimam-hatip ve Kur’an kursu baş öğreticisi olarak çalışıyor olması,
  2. 01 Eylül 2019 tarihi itibariyle Başkanlıktaki toplam hizmet süresi en az 5 yıl olmak,
  3. Önceki yıllarda hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olmak,
  4. Sevk ve idare kabiliyetini haiz olmak,
  5. Son bir yılda hac veya umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
  6. Teklifi yapılmış
 2. Din Görevlisi
  1. Din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, Diyanet işleri uzmanı (alan dışı olanlar hariç), Diyanet işleri uzman yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, eğitim görevlisi, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, şube müdürü, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı ve murakıp, en az İHL mezunu olan öğretmen unvanlarında fiilen çalışanlarda;
 3. 01 Eylül 2019 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dâhil; askerlik, SGK, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli, vekillikte geçen süreler hariç olmak üzere)

 

Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az unvanlarda çalışıyor olmak, 3 yıl olup son 2 yılını da yukarıda belirtilen

 

 1. Daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,

 

 1. Müracaat edenler arasından teklifi yapılmış olmak,
 2. Yapılacak mülakatta görevlendirilmesi uygun görülmüş olmak,
  1. Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarında fiilen çalışanlarda (sözleşmeli personel dâhil);
   1. 01 Eylül 2019 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, SGK askerlik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli, vekillikte geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlığımız teşkilatında en az 3 yıldır çalışıyor olmak,
   2. Başkanlığımızca 2017, 2018 veya 2019 yıllarında yapılan MBSTS‘den en az 50

puan almış olmak (grup oluşturanlar hariç),

 1. Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak, [beşinci kez görev almak üzere müracaat edilemez (grup oluşturanlar hariç)],
 2. Son iki yılda hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak (grup oluşturanlar hariç),
 3. Başkanlığımızca açılan 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor olmamak (Tashih-i huruf kursuna devam edenler ile bu yıl kazananlar müracaat edemez),
 4. Müracaatını 20/08/2019-28/08/2019 tarihleri arasında hac.gov.tr internet adresindeki “umre görevli müracaatı” linkinden on-line yaparak aldığı çıktıyı 29/08/2019 perşembe günü mesai bitimine kadar il müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,
 5. Yapılacak mülakatta başarılı
 6. Bayan İrşat Görevlisi
 • Din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, Diyanet işleri uzmanı (alan dışı olanlar hariç), Diyanet işleri uzman yardımcısı (alan dışı olanlar hariç), il müftü yardımcısı, eğitim görevlisi, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, şube müdürü, din hizmetleri uzmanı, eğitim uzmanı, murakıp ve dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu Kur’an kursu baş öğreticisi, Kur’an kursu uzman öğreticisi ve Kur’an kursu öğreticisi olarak fiilen çalışanlarda;
 1. 01 Eylül 2019 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dahil; SGK, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az çalışıyor olmak, 3 yıl olup son 2 yılını da yukarıda belirtilen unvanlarda
 1. Son iki yılda hac veya umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
 2. Çalıştığı birime veya il müftülüğüne müracaat etmiş olmak, 20/08/2019-28/08/2019 tarihleri arasında
 3. Müracaat edenler arasından teklifi yapılmış olmak,
 4. Daha önce hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olanlar için

yapılacak mülakatta görevlendirilmesi uygun görülmüş olmak,

 • Kur’an kursu öğreticisi olarak görev yapanlarda

 

 1. 01 Eylül 2019 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süreleri dahil; SGK, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresi en az 3 yıl olmak,
 2. Başkanlığımızca 2017, 2018 veya 2019 yıllarında yapılan MBSTS‘den en az 50

puan almış olmak (grup oluşturanlar hariç),

 1. Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak, [beşinci kez görev almak üzere müracaat edilemez (grup oluşturanlar hariç)],
 2. Grup oluşturanlar hariç son iki yılda hac veya umre organizasyonlarında

görevlendirilmemiş olmak,

 1. Başkanlığımızca açılan 3 ay veya daha uzun süreli hizmet içi eğitim kurslarına devam ediyor olmamak (Tashih-i huruf kursunda devam edenler ile bu yıl kazananlar müracaat edemez),

 

 1. Müracaatını 20/08/2019-28/08/2019 tarihleri arasında hac.gov.tr internet adresindeki “umre görevli müracaatı” linkinden on-line yaparak aldığı çıktıyı 29/08/2019 perşembe günü mesai bitimine kadar İl Müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,
 1. Yapılacak olan mülakatta başarılı
 2. Tercüman;
  1. Halen Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında çalışıyor olmak,
  2. 01 Eylül 2019 tarihi itibariyle (4/B sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, SGK askerlik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli, vekillikte geçen süreler hariç olmak üzere) Başkanlığımız teşkilatında en az 3 yıldır çalışıyor olmak,
  3. Son bir yılda hac veya umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,
  4. 31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olmak,
  5. 2011-2019 yılları arasında yapılan mülakatlarda 70 ve üzeri puan almış

 

 1. Müracaatını 20/08/2019-28/08/2019 tarihleri    arasında hac.gov.tr internet adresindeki “umre görevli müracaatı” linkinden on-line yaparak aldığı çıktıyı 29/08/2019 perşembe günü mesai bitimine kadar il müftülüğüne tasdik ettirmiş olmak,
 1. 2019-2020 Umre Organizasyonunda görevlendirilmek üzere müracaatta bulunmuş olmak,
 1. Ekip Personeli;
  1. Halen; şube müdürü, murakıp ve uzman (dini yükseköğrenim mezunları hariç) ile mühendis, programcı, çözümleyici, sayman, musahhih, şef, memur, VHKİ, daktilograf ve kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalışıyor olmak,
  2. 01 Eylül 2019 tarihi itibariyle Başkanlığımız teşkilatında veya Türkiye Diyanet

Vakfı’nda toplam fiili hizmet süresi (askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç) en az 3 yıl olup son 2 yılını da yukarıda belirtilen unvanlarda çalışıyor olmak,

 1. Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak (beşinci kez görev almak üzere teklifi yapılamaz),
 2. Son iki yılda hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,
 3. 31 Aralık 1959 tarihinden sonra doğmuş olmak,
 4. Teklifi yapılmış
 1. Şoför ve Hizmetli
  1. 01 Eylül 2019 tarihi itibariyle Başkanlığımız teşkilatında veya Türkiye Diyanet Vakfında toplam fiili hizmet süresi (askerlik ve vekillikte geçen süreler hariç) en az 3 yıl olup son 2 yıldır görev unvanında çalışıyor olmak,
  2. Umre organizasyonlarında 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak, (beşinci kez görev almak üzere teklifi yapılamaz),
 2. Son iki yılda hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmak,
 3. 31 Aralık 1964 tarihinden sonra doğmuş olmak,
 4. Teklifi yapılmış olmak,

ll- Müracaat ile İlgili Hususlar

 1. Görevlendirilmesinde fiziki engeli veya sağlık problemi bulunmamak,
 2. Son beş yıl içerisinde uyarma hariç, disiplin cezası almamış olmak,
 3. Bu talimatta belirtilen diğer şartları taşısalar bile geçici olarak Başkanlık dışındaki kurumlarda görevli olanlar, kurum değişikliği talebinde bulunanlar, 2019 yılı içinde 3 ay veya daha uzun süreli kursa katılacak olanlar, kursu tamamladığı halde ataması yapılmayanlar, halen askerde olanlar ve yurt dışı görevi için planlamaları yapılanların müracaatları kabul edilmeyecek ve teklifleri de yapılmayacaktır.
 4. Belirlenen süre içerisinde müracaatta bulunmayan, teklifi yapılmayan, mülakat veya seminerlere katılmayan personelin daha sonraki talepleri dikkate alınmayacak ve bunlarla ilgili ek tekliflerde bulunulmayacaktır.
 5. Müracaat eden personele ait dilekçeler, birimlerince muhafaza
 6. Din görevlisi ve bayan irşat görevlisi olarak görev almak için müracaat edenlerden; ilin geçmiş yıllardaki umreci sayısı dikkate alınarak tespit edilen kontenjana göre % 20 tecrübeli ve % 80 tecrübesiz oranı korunarak MBSTS başarı sırasına göre belirlenen personel mülakata çağrılacaktır.
 1. Mülakat gün ve saatleri daha sonra
 2. Başarılı olmak için mülakatta 70 ve üzeri puan almak
 3. Mülakatta başarılı olanlar ihtiyaç durumuna göre Başkanlıkça görevlendirilecektir.

 

 1. Görevlendirmelerde, mülakat puanı ile

MBSTS

puanının ortalaması alınarak

 

oluşturulacak başarı listesi esas alınacaktır. Puan eşitliği durumunda hizmet yılı çok olana, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

 1. 4 defadan fazla görevlendirilmemiş olmak şartına ilişkin hesaplamada; personelin yurt dışı görevi esnasında, görev aldığı hac veya umre organizasyonları dikkate alınacaktır. Yanlış ve eksik beyandan ilgili personel ve müftülük sorumlu olacaktır.

 

 1. Organizasyonun her kademesinde görev alacak personel, gerektiğinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek yer, tarih ve program çerçevesinde bilgilendirme ve eğitim seminerlerine alınabilecektir. Söz konusu seminere katılmayan personel görevlendirilmeyecektir.

lll- Teklif, Sınav ve Diğer İşlemlere İlişkin Hususlar

 1. Kafile başkanı, ekip personeli, şoför ve hizmetli olarak görev almak isteyenlerin teklifleri 02/09/2019 tarihine kadar Merkezde birimlerce; taşrada il müftülükleri, eğitim merkezi müdürlükleri ve Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünce tespiti yapılarak belirlenen kontenjan sayıları doğrultusunda yapılacaktır.
 2. Teklif edilen personel, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme çerçevesinde ihtiyaca göre görevlendirilecektir.
 3. 2017-2018 ve 2018-2019 umre, 2018 ve 2019 hac organizasyonu için yapılan mülakatta başarılı olmuş; eğitim seminerine katılmış ve görevlendirilmesi mümkün olamamış personel, istemeleri halinde din görevlisi ve bayan irşat görevlisi olarak görevlendirilebilecektir. Bu durumda olanların listesi illere gönderilecek ve görev almak isteyenler “umre görevli programına”
 4. Görevlendirilmelerde; 2017-2018 umre, 2018 hac, 2018-2019 umre ve 2019 hac sıralaması dikkate alınacaktır.
 5. Başkanlığımız birimleri ile ilgili müftülükler, müracaat formlarını inceleyerek görevli programından kontrol ettikten sonra şartları uygun olanların müracaatlarını onaylayacaklardır. Şartları uygun olmayanların müracaatları sistemden
 6. Tekliflerde organizasyonun başarısı ve hizmetin kalitesi açısından personelin ehliyeti ve performansı dikkate alınacak ve organizasyonun hangi kademesinde olursa olsun az görev alanlar, çok görev alanlara tercih
 7. Teklifler;
 8. Merkezde; birim amirlerince,
 9. İllerde; il müftüsünün başkanlığında hac ve umre hizmetlerinden sorumlu il müftü yardımcısı, varsa hac ve umre şube müdürü ve ilçe müftülerinin tamamının katılımıyla yapılacak müşterek tespitten sonra İl Müftülüklerince,
 10. Dini yüksek ihtisas/eğitim merkezlerinde; müdürün başkanlığında ve eğitim

görevlilerinin tamamının katılımı ile yapılacak müşterek tespitten sonra dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerince,

 1. Türkiye Diyanet Vakfında ise genel müdürlükçe, yapılacak olup müşterek ıslak imzalı teklif listesini içeren tutanak Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
 2. Organizasyonda görevlendirilmek üzere müracaat eden veya teklifi yapılan personel, müracaat yaptığı veya teklifinin yapıldığı tarihteki unvanına göre değerlendirilecek; söz konusu tarihten sonraki unvan değişiklikleri görevlendirmede dikkate alınmayacaktır.

 

 1. Yapılacak müracaat ve tekliflerin, belirlenen kriterlere uygun olup olmadığı hususu ilgili birimlerce titizlikle kontrol edilerek; il müftülükleri müracaat ve teklifi uygun görülecek personele ait bilgileri, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Umre Görevli Programı”na gireceklerdir. Teklif edilen görev unvanına göre dökümlerini alacak 06/09/2019 tarihi mesai saati bitimine kadar Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Merkez birimleri ile dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerince yapılacak personel tekliflerine ait bilgiler ise Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce sisteme
 2. Müracaatların bitiminden sonra atama, nakil, emeklilik, istifa, vefat gibi herhangi bir sebeple personelin durumunda meydana gelebilecek değişiklikler ivedilikle Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
 3. Din görevlisi ve bayan irşat görevlisi olarak görev yapacak personelin seçimine ilişkin mülakatta adaylar Ek-1 de yer alan kaynaklardan sorumlu olacaktır.
 4. Hangi unvanda olursa olsun daha önceki yıllarda hac veya umre organizasyonlarında görevlendirilenler “tecrübeli”, görevlendirilmeyenler “tecrübesiz” kategorisinde değerlendirilecektir.
 5. Gerekli görülmesi halinde Başkanlıkça doğrudan görevlendirme yapılabilecektir.
 6. Mülakat veya seminerden sonra, görevlendirilmelerine mani her hangi bir durumu ortaya çıkanlar ile bu talimatta belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin görevlendirilmesi yapılmayacak; yapılmış ise iptal edilecektir. Bu durumda olanlar ivedi Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek; aksi durumda doğacak sonuçtan birimleri sorumlu olacaktır.
 7. Personel seçimine ilişkin yukarıda belirtilen şartlar 2019-2020 umre organizasyonu görevlendirmeleri için geçerli olup gelecek yıllar için hak teşkil
 8. Personelin teklifinin yapılmış, mülakatta başarılı olmuş, bilgilendirme ve değerlendirme toplantılarına katılmış ve gerekli belgelerinin Başkanlığa gönderilmiş olması, umre organizasyonunda mutlaka görevlendirilecekleri taahhüdü anlamı taşımamaktadır.
 9. Kişisel çıkar sağlayacak biçimde Başkanlığımız dışındaki umre organizasyonları ile ilişki içinde olan personel hakkında gerekli idari ve disiplin işlemi yapılacaktır.

 

 1. Umre organizasyonundaki   görevlendirmeler 2017 yılı       için (15.10.2016-12.07.2017), 2018 yılı için (01.10.2017-01.07.2018) ve 2019 yılı için (01.10.2018-20.06.2019) tarihlerini kapsamaktadır.
 1. 2019-2020 yılı umre organizasyonunda görevlendirilmek üzere; müftülüğünüze, yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüğünüze verilecek kafile başkanı, ekip personeli, şoför ve hizmetli kontenjanlarını gösterir tablo bilahare e-mail yoluyla gönderilecektir.
 2. Bu talimat, il müftülüklerince ivedilikle ilçe müftülüklerine ulaştırılacaktır.
 3. Talimatta yer alan hususlar ekleri ile birlikte personele imza karşılığı duyurulacaktır

.

Bilgilerini ve gereğini önemle arz ve rica ederim

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ