Dini Haberlerim

Diyanet 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yili Kur’an Kurslari Uygulama Esaslari

Diyanet 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yili Kur’an Kurslari Uygulama Esaslari

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yili Kur’an Kurslari Uygulama Esaslari

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yili Kur’an Kurslari Uygulama Esaslari Tam Metni İçin Tıklayınız

 1. Yüzüne Eğitim Verilen Kur’an Kursları
  • Yeni Geliştirilen İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programları
  • Genel Esaslar
  • İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları
  • 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları
  • Engellilere Yönelik Kur’an Kursları
 2. Hafızlık Eğitimi Verilen Kur’an Kursları
 3. Kur’an Kurslarında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri
 4. Projeler ile Eğitim-Öğretimin Etkinliğini Artırmaya Yönelik Faaliyetler
 5. Geçici Öğretici Görevlendirmeleri
 6. DİBBYS/EHYS (Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi/Eğitim Hizmetleri

Yönetim Sistemi)

 1. Kur’an Kurslarını Tanıtıcı Materyaller ile Diğer Hususlar

 

 1. YÜZÜNE EĞİTİM VERİLEN KUR’AN KURSLARI

 

 • Yeni Geliştirilen İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Öğretim Programları

 

Kur’an kurslarına devam eden öğrenci profilinin çeşitlenmesi, din konusundaki ilgi ve ihtiyaçların farklılık göstermesi, öğrenci profilinin çocuk, genç, yetişkin vb. yaş ve eğitim düzeyi açısından sürekli değişmesi ve çeşitlenmesi, mesai saatleri içinde Kur’an kurslarına gelemeyen çalışan vatandaşlarımızın akşam veya hafta sonları iş saatleri dışında Kur’an kursu hizmetlerinden faydalanmayı arzu etmeleri gibi sebepler yapı ve muhteva açısından program çeşitliliğini zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Temel Öğretim Programına ilaveten 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren “Kısa Süreli Programlar” adı altında Cuma Dersleri, Akaid, İlmihal, Tefsir, Hadis, Siyer ve İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu Öğretim Programları geliştirilerek hem ders saatleri hususunda daha esnek programlar hem de vatandaşlarımızın Temel İslam İlimleri alanında da eğitim alabileceği öğretim programları uygulamaya konulmuştur.

Ayrıca ülkemize göç etmek durumunda kalan kardeşlerimizin hayat standartlarının geliştirilmesi noktasında Diyanet İşleri Başkanlığımızca gerek kamplarda gerekse diğer yerlerde sosyal ve kültürel hizmetler yanında din eğitimi ve din hizmetlerine yönelik pek çok çalışma yapılmaktadır. Başkanlığımızca söz konusu muhatap kitlenin sahih ve sağlam bilgiler ışığında din eğitimi almaları amacıyla çalışılan “Mültecilere Yönelik Kur’an Kursları Temel Öğretim Programı” hazırlanmış olup 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya konulmuştur.

 

 • Genel Esaslar

 

 

DÖNEMLER KAYIT TARİHLERİ DÖNEM TARİHLERİ
1. DÖNEM 09 Eylül 2019 – 23 Eylül 2019 16 Eylül 2019 – 19 Ocak 2020
TATİL 20 Ocak 2020 – 02 Şubat 2020
2. DÖNEM 27 Ocak 2020 – 10 Şubat 2020 03 Şubat 2020 – 24 Mayıs 2020

 

 1. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yüzüne eğitim verilen Kur’an kurslarında eğitimler iki dönem halinde uygulanacaktır. dönem 18, II. dönem 16 hafta olacak şekilde eğitim- öğretim yapılacaktır.
 2. Kurslarda eğitim-öğretim Başkanlıkça ilan edilen eğitim-öğretim takvimine göre yürütülecektir. Kısa süreli programlar 24 Mayıs 2020 tarihi itibariyle tamamlanacak şekilde planlanacaktır.
 3. Kayıt süresi içerisinde hafızlık eğitimi dışında görevli her öğretici temel öğretim ve kısa süreli programları açabilecektir. Kayıt süresi içinde açamayan öğreticiler de kayıt tarihleri haricinde temel öğretim ve kısa süreli programları açabilecek ancak açtığı tarih itibariyle ek ders ücreti
 4. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre kısa süreli programların tanıtımı yapılacak, öğreticiler kısa süreli programlardan akademik açıdan daha yetkin olduğu programları açacaktır.
 5. Kur’an kurslarında eğitim-öğretim görmek isteyen vatandaşlarımız https://dibbys.diyanet.gov.tr/ehys/OgrenciKursBasvuru.aspx adresinden kurs seçimi yaparak başvurularını kendileri
 6. Elektronik sistem üzerinden başvurularını yapmayanların kayıtları ise öğreticiler tarafından https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Ogrenci/YeniOgrenci.aspx sayfası üzerinden gerçekleştirilecektir.
 7. İhtiyaç Odaklı Kur’an kursları programı kapsamında yatılı olarak yüzüne eğitim gören öğrenci, temel öğretimle birlikte kısa süreli programlara kayıt olmak suretiyle (Cuma dersleri hariç) 30 saate kadar eğitim
 8. İhtiyaç Odaklı Kur’an kursları programı kapsamında gündüzlü olarak yüzüne eğitim alan öğrenciler bir temel ve iki kısa süreli program olmak üzere (Cuma dersleri hariç) 22 saate kadar eğitim alabileceklerdir. Temel öğretime kayıt olmayan öğrenciler ise en fazla 4 kısa süreli programda (Cuma dersleri hariç) eğitim
 9. 18 saatlik programa devam edemeyecek öğrenciler için 12 saatlik temel öğretim programı açılabilecektir. Programlara ait dersler ve krediler tablosu EK-1’de yer almaktadır.
 10. Eğitim programlarının haftalık ders dağılımları ile ilgili alternatifler EK-2 listede yer

almaktadır.

 1. Hafızlık ve Hafızlık Temel Öğretim Programında kayıtlı öğrenciler 12 saatlik Temel Öğretim Programına kaydedilebilecek; 12 saatlik Temel Öğretim Programına kayıt yaptırmayan Hafızlık ve Hafızlık Temel Öğretim öğrencileri ise üç kısa süreli programa kaydedilebilecektir.
 2. Bu yıldan itibaren bir öğrenci Temel Öğretim ile Kısa Süreli Programlardan her birini en fazla 4 dönem (2 yıl) alabilecektir. Önceki yıllarda da ihtiyaç odaklı programında 2 yıl eğitim almış öğrenciler de yeni ihtiyaç odaklı programlarına tekrar kayıt edilebilecektir.

 

 1. Her eğitim öğretim yılı sonunda Temel Öğretim ile Kısa Süreli Programlara iki dönem boyunca kaydedilen öğrenciler katıldığı programların her birinden sınava tabi tutulacak; sınavda başarılı olan öğrenciler başarılı olduğu temel öğretim ile kısa süreli programa tekrar kaydedilemeyecektir. Başarısız olanlar ise başarısız oldukları programlara iki dönem (1 yıl) daha kaydedilebilecek, bu sürenin sonunda başarısız olsa dahi aynı programa tekrar
 2. Bir öğrenci dönem içerisinde aynı programa birden fazla kayıt
 3. Aynı öğretim programında birden fazla öğretici EK-3’teki esaslar çerçevesinde derse girebilecektir.
 4. Yüzüne eğitim yapılan Kur’an kurslarında bir dönem içerisinde farklı tarihlerde yapılacak üç denetimin sonunda öğrenci sayısının 10’un altında olduğunun tespit edilmesi durumunda kadrolu öğreticiye, son denetim tarihinden dönem sonuna kadar ek ders ücreti tahakkuk Bu durumdaki geçici öğreticinin ise görevine son verilecektir.
 5. Öğreticiler bağlı bulunduğu müftülükte ihtiyaç varken, haftalık 30 saat ders görevini

tamamlamadan bir başka kurumda görevlendirilmeyecektir.

 1. Müftüler haftalık maaş karşılığı ve zorunlu ek ders görevini kendi kursunda dolduramayan öğreticileri, öğreticinin görev yaptığı kursa yakın olandan başlayarak belediye sınırları (büyükşehirlerde harcırah kanununa göre aynı yer sınırları) içinde kalmak kaydıyla öğretici ihtiyacı bulunan diğer kurslara görevlendirecek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini takip
 2. Her öğretici haftada en az 18 saat ders açmak zorundadır. İhtiyaç olması halinde Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 7. maddesine göre her öğreticiye 24 saate kadar zorunlu ek ders görevi verilecektir. Öğretici istemesi halinde 24 saatin üzerinde de ders açabilir.
 3. Yöneticiler dâhil her öğreticinin Temel Öğretim Programı açması 30 saati aşmamak ve farklı öğrenci grubuna olmak şartıyla ikinci bir temel öğretim programı açabilecektir.
 4. Ders dağılımı her bir öğretici için haftada en az 5 gün, günde 6 saati geçmeyecek

şekilde (Cuma Dersleri hariç) planlanır.

 1. Öğretici, Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinde yer alan Sınıf Açma Talep Formu’nun (Ek-9) bir nüshasını, uyguladıkları eğitim programının kitapçığını, haftalık ders programını ve uygulama esaslarını sınıfta bulunduracaktır. Ayrıca haftalık ders programını vatandaşların ve ilgililerin rahatlıkla görebileceği uygun bir yere asacaktır.
 2. Kur’an kursu öğretici ve öğrencilerine yönelik hazırlanan EK-4’teki kitap okuma

listesinden faydalanılabilecektir.

 1. Kur’an kurslarında uygulanan eğitim programları, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/sayfa/489 web adresinden indirilebilecektir.
 2. Diyanet İşleri Başkanlığımız ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında imzalanan protokoller ilgili kurum/birim yöneticileriyle koordineli bir şekilde uygulanmaya devam edecektir.
 3. Kur’an’ı Anlama Temel Öğretim Programı ve Okul-Kur’an Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamındaki iş ve işlemler söz konusu programlarla ilgili uygulama esasları çerçevesinde yürütülecektir.

 

 1. Kur’an kurslarında Başkanlığın eğitim programları ve faaliyetleri haricinde dernek ve vakıflar tarafından her ne isim altında olursa olsun herhangi bir eğitim programı ve faaliyet uygulanmayacaktır. Aksi halde söz konusu kurs ile ilgili gerekli idari işlemler yapılacaktır.
 2. Müftülükler tarafından eğitim öğretim dönemi içerisinde yapılan toplantı, konferans vb. programlar kurs programlarının yoğunlukları (sabah-öğleden sonra) gibi hususlar göz önünde bulundurularak eğitim öğretimi asgari düzeyde etkileyecek şekilde yapılmasına özen gösterilecektir.
 3. İl müftülüklerince her il/ilçede kurslar ve bu kurslardaki eğitim-öğretim faaliyetlerine yönelik tespit ve teklifleri ihtiva eden bir rapor eğitim-öğretimin 2. döneminin sonunda Başkanlığımız [email protected] adresine gönderilecektir.

 

 • İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları

 

 1. Mesai saatleri içinde yaygın din eğitimi faaliyetlerine katılma imkânı olmayan ve Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik, müftülüklerce her il ve/veya ilçede ihtiyaçlar dikkate alınarak 17.00-23.00 saatleri arası ve Cumartesi-Pazar günleri eğitim verecek Kur’an kursları belirlenecektir. Bu kurs/kurslar; vaaz, hutbe, afiş, el ilanı, yerel medya yollarla kayıt dönemlerinde halka duyurulacaktır. Ayrıca açılan kurslar müftülük web sitesinden mutlak suretle ilan edilecektir.
 2. Kur’an kurslarına özellikle mesai saatleri dışında hafta içi gelebilecek vatandaşlarımıza yönelik 12 saatlik Temel Öğretim Programı, hafta sonu gelebilecek olanlara ise İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu Programı
 3. D grubu Kur’an kursları sadece kamu kurum ve kuruluşlarında açılabilecektir. Kur’an

Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi’nin

 1. maddesindeki açılış amacı ve açılış şartları göz önünde bulundurularak (TDV öğrenci yurtları, huzur evleri, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastane, çocuk evleri, çocuk destek merkezleri, YURTKUR vb.) müftülüklerce uygun görülen, fiziki açıdan eğitim-öğretime uygun sınıf ortamı oluşan mekânlarda açılacaktır.
 2. A, B ve C grubu Kur’an kurslarında ve yakınında Kur’an kursu bulunan yerlerde D

grubu kurslar açılmayacaktır.

 1. İl/ ilçe müftülüklerince yapılacak ihtiyaç analizine göre açılması amaçlanan D grubu kurslarda, Temel Öğretim ve Kısa Süreli Programlar, öğrencilerin ihtiyaç ve talepleri ile mahalli şartlar dikkate alınarak açılacaktır.
 2. Yaz Kur’an kursunda eğitim-öğretim görmüş olan öğrencilerden dini eğitimlerini devam ettirmek isteyenler ile hafızlık eğitimine ön hazırlık yapmak isteyen öğrencilere yönelik 2019-2020 eğitim-öğretim yılında İhtiyaç Odaklı Programları veya Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Programı açılacaktır.
 3. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Başkanlığımızca hazırlanan “Dinim İslam” kitabı takip edilecektir. “Dinim İslam” kitabı il/ilçe müftülüklerine Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak gönderilecektir. Ayrıca “Dinim İslam” kitabı https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller web adresinden indirilebilecektir.
 4. D grubu kurslarda; açılış onayı, öğretici görevlendirme onayı, sınıf açma talep formu, öğrenci yoklama ve ders defteri, öğretim programı, dönemlik ders planları ve müftülükçe gönderilen yazılar bulundurulacak, diğer belge ve defterler ise müftülükte

 

muhafaza edilecektir. Kursta bulundurulan evraklar, eğitim-öğretim dönemi sonunda

müftülüğe teslim edilecektir.

 1. D grubu kurslarda görevlendirilen geçici öğreticiler doğrudan müftülüğe bağlı olmakla beraber; eğitimin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, müftülüğün belirleyeceği A, B ve C grubu kurs yöneticilerinden birinin rehberliğinden faydalandırılacaktır.
  • 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları

 

 1. Kur’an Kursları Öğretim Programı (4-6 Yaş Grubu), tespit edilen EK-5’teki kriterlere uygun sınıf ve kurslarda açılacaktır. Belirtilen şartlara uygun olmayan mekânlarda kurs açılmayacaktır.
 2. Okul öncesi özel eğitim kurumlarında 4-6 yaş grubu kurs açılmayacaktır.
 3. 4-6 yaş grubu kurslarda programda belirtilen ders saatinin üzerine çıkılmayacaktır. Program gereği öğreticilerimiz günlük 6 (altı), haftalık 30 saatin üzerinde ders yapmayacaktır/yaptırılmayacaktır. Veliler kayıt sırasında bu konu hakkında bilgilendirilecektir.
 4. Müracaatların fazla olması durumunda okula başlama yaşı en yakın olan ve daha önce

4-6 yaş grubu kurslarda eğitim almamış olan öğrencilere kayıtta öncelik verilecektir.

 1. Kayıt zamanında 72 ayını doldurmamış çocuklar eğitim öğretim döneminde 72 ayını tamamlasalar dahi yılsonuna kadar kursa devam
 2. 4-6 yaş grubu kurslarda 18 saatlik Temel Öğretim Programı 2 dönem halinde uygulanacaktır. Kısa süreli programlar ve 2. Kur olarak uygulanacaktır. Birinci kurda Dini Bilgiler-1 ve Kur’an-ı Kerim-1 dersleri, ikinci kurda Dini Bilgiler-2 ve Kur’an-ı Kerim-2 dersleri işlenecektir.
 3. Kayıt yaptırmak istenen öğrenciler için aile hekimliğinden veya tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık raporu istenecek ve veliler EK-6 da belirtilen formları dolduracaktır. Bu belgeler tamamlanmadan öğrenci kaydı yapılmayacaktır.
 4. Fiziki ortamın uygun, öğrenci sayısının yeterli olması durumunda 4-6 yaş grubu sınıflar aynı yaştaki öğrencilerden oluşturulacaktır.
 5. 4-6 yaş grubu kurslarda sınıf mevcudunun 18 öğrenciyi geçmemesi tavsiye
 6. 4-6 yaş grubu kurslarda aynı öğrenci grubuna, Kur’an Kursları Öğretim Programı (4- 6 yaş grubu), temel ve kısa süreli programlar
 7. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 4-6 yaş grubu kurslarda görev alacak öğreticilerde aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir. Bu itibarla;
  1. 09-22 Eylül 2013 Manisa Eğitim Merkezi,
  2. 13-21 Ağustos 2014 Afyonkarahisar/Sandıklı,
  3. 24-28 Mayıs 2015 Afyonkarahisar/Sandıklı
  4. 24 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihlerinde Rize Eğitim Merkezi’nde düzenlenen seminerlere katılıp hizmet içi eğitim sertifikasına sahip olanlar görevlendirilecektir. Bu kapsamdaki personelin yeterli sayıda olmaması durumunda Kur’an kursu öğreticisi olma yeterliğine sahip olup, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi (Ön lisans) veya meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü mezunu olanlara ve/veya çocuk gelişimi ve eğitimi alanında aşağıdaki sertifika/kurs bitirme belgelerinden birine sahip olanlara da görev verilebilecektir.
  5. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki sertifika ve kurs bitirme belgesi olarak 20.01.2017 tarihli E.5722 sayılı yazı ile 19.01.2017 tarihinden önce alınan kurs belgeleri geçerli olmakla birlikte yazı yayımlanmadan önce kursa kayıt yaptırıp

 

19.01.2017 tarihten sonra çocuk gelişimi ve eğitimi alanında en az 296 saatlik sertifika alanların belgeleri de kabul edilecektir.

 1. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, isimleri ve süreleri aşağıda belirtilen belge ve sertifikalar kabul

 

 

SERTİFİKA/KURS BİTİRME BELGESİ (380 SAAT VE ÜZERİ PROGRAMLAR) SÜRESİ
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı / Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kurs Programı  

380 Saat

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Erken Çocukluk Eğitimi Elemanı Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı) (Tarih sınırlaması yoktur.)  

2368 Saat

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Çocuk Bakım Elemanı Modüler Programı (Yeterliğe Dayalı) (Tarih sınırlaması yoktur.)  

2040 Saat

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi / Özel Eğitim Elemanı Modüler Programı (Yeterliğe Programı) (Tarih sınırlaması yoktur.)  

2264 Saat

 1. 4-6 yaş grubuna öğretici görevlendirmelerinde eğitim düzeyleri dikkate alınarak yüz yüze eğitim yolu ile sertifika alanlara öncelik
 1. 2018 Ocak ayından sonra İlahiyat kategorisinde göreve başlamış olan 4/B Sözleşmeli öğreticiler mutlaka 4-6 yaş sınıflarda görev alacaklardır. Bu öğreticiler sertifika sahibi olmasalar dahi 4-6 rehber öğreticiler koordinatörlüğünde göreve başlayacak ve eğitim öğretim yılı içerisinde kesinlikle sertifika almaları sağlanacaktır.
 2. 4-6 yaş sınıflarındaki öğretici ihtiyacının mevcut kadrolu / sözleşmeli ve 12. maddede bahsedilen 4/B Sözleşmeli öğreticilerle karşılanamaması halinde, dört (4) yıllık dini öğrenim (lisans) mezunu kadrolu / sözleşmeli öğreticilere de sertifikası olmasa dahi 4-6 rehber öğreticiler koordinatörlüğünde görev verilebilecek ve eğitim öğretim yılı içerisinde ders saatleri dışında kesinlikle sertifika almaları sağlanacaktır.
 3. İl/ilçe müftülükleri 4-6 yaş grubunda görev alacak öğreticiler için üç (3) günden az olmamak kaydıyla eğitim öğretim dönemi başlamadan önce, rehber öğreticiler koordinesinde mahallinde hizmet içi eğitim düzenleyecektir. Eğitimde; 4-6 yaş eğitiminin önemi, çocuğa yaklaşım, ders işleme yöntemleri, 4-6 yaş grubu eğitiminde dikkat edilecek hususlar, Elif-Ba ve Dini Bilgiler öğretimi konuları ve gerekli görülen diğer başlıklar alan uzmanları ve rehber öğreticiler tarafından işlenecektir.
 4. Öğreticiler, eğitim sürecinde çocuklardan birinci derece sorumludur. Ders çıkışı dâhil çocuklar hiçbir suretle yardımcı personel ve başka kişilerle kursta yalnız bırakılmayacaktır.
 5. Cuma Dersleri Programı, yatılı kurslarda nöbet, Ramazan ayında mukabele okuma gibi görevler 4-6 yaş öğreticileri için zorunlu tutulmayacaktır.
 6. PDR öğretmenlerinin görev aldığı illerde, 4-6 yaş grubu kurslarda ihtiyaç olması halinde öğreticinin talebi, ilgili müftünün de onayı ile PDR öğretmeni rehberlik yapabilecektir.
 7. 4-6 yaş grubu kurslara yardımcı personel ya da hizmetli olarak alınacak kişilerin Başkanlığımızın kurumsal niteliğine uygunlukları ve öğrenci yaş grubunun özelliklerine göre davranabilmeleri göz önünde tutulmalıdır.
 8. 4-6 yaş grubu kurslarımızda çocukların kırtasiye, genel temizlik, beslenme ve diğer hizmetleri için kurs aile birliği aracılığıyla velilerden alınacak aylık ücret il

 

müftülüklerine bağlı İl Eğitim Kurulunca belirlenen tavan ücreti geçmeyecek şekilde her ilçenin kendi ihtiyacı göz önünde bulundurularak ayrı ayrı belirlenebilecek ve belirlenen tavan ücretin üzerinde ücret istenmeyecektir. Belirlenen tavan ücretler DİBBYS/EHYS/Proje Faaliyet İşlemleri sayfasına 16/09/2019 tarihine kadar girilecektir. Belirlenen ücretler haricinde Kur’an kurslarına bağlı dernek ve vakıflar velilerden kesinlikle ekstra bağış talep edemeyecektir.

 1. Eğitim-öğretim materyali olarak Başkanlığımızca ücretsiz olarak gönderilecek olan “Kur’an Kursları Öğretici Kitabı I-II” ile “Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı I-II” kullanılacaktır. Kitaplar https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/materyaller web adresinden de indirilebilecektir. Diğer yardımcı materyaller ise Türkiye Diyanet Vakfı’ndan temin edilebilecektir.
 2. Başkanlığımızca 4-6 yaş grubu öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere dini içerikli şarkılar hazırlanmış olup bu şarkılar Başkanlığımızın http://kurs.diyanet.gov.tr/multimedyaa/2/sarkilar.html web adresinden indirilerek kullanılabilecektir.
 3. Öğreticilerimiz, MEB tarafından okul öncesi eğitimi kapsamında hazırlanan ve programın amaç ve kazanımlarına uygun materyallerden de
 4. Öğreticiler, Başkanlığımız tarafından tavsiye edilmemiş ya da bağlı bulundukları müftülüğün onayı olmayan (öğreticinin kendi hazırladığı materyal hariç) hiçbir yayını kursta bulundurmayacaktır.

 

 • Engellilere Yönelik Kur’an Kursları

 

 1. Görme, işitme ve bedensel engelliler için, fiziki şartları öğrencilerin durumlarına uygun, ihtiyacı karşılayacak şekilde her il ve/veya ilçede sınıf/kurs açılacaktır.
 2. Müftülükler, her il/ilçede yer alan engellilere yönelik eğitim veren okullar, STK ve dernekler ile iletişime geçecek, talep olması halinde en yakın Kur’an kursuna yönlendirecektir.
 3. Başkanlığımızca engelli bireylerin eğitiminde görev alacak personele yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılan personelden görme engellilerin eğitiminde “Braille Alfabesi” sertifikası olanlar; işitme engellilerin eğitiminde ise “İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi” sertifikası olanlar görevlendirilecektir.
 4. Görme engelli bireylere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle 1-13 Eylül 2014 tarihleri arasında Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde veya 24 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihlerinde Manisa Eğitim Merkezi’nde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılan personele görev verilecektir.
 5. İşitme engelli bireylere yönelik açılacak sınıf ve kurslarda öncelikle 27 Ocak-8 Şubat 2014 tarihleri arasında Rize Müftü Yusuf Karali Eğitim Merkezi’nde veya 24 Ağustos – 4 Eylül 2015 tarihleri arsında Kastamonu Eğitim Merkezi’nde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine katılan personele görev
 6. Görme ve işitme engellilere yönelik açılan kurslarda öğretici ihtiyacının yukarıda ifade edilen Başkanlığımız hizmet içi eğitim seminerine katılan personelle sağlanamaması durumunda söz konusu alanla ilgili diploması veya sertifikası ya da bilgi ve tecrübesi olan müftülüğün uygun gördüğü diğer personele görev
 7. Engellilere yönelik düzenlenecek eğitimlerde, kurs ve sınıflar; öğrencilerin engellilik durumları göz önünde bulundurularak oluşturulacaktır. Bedensel engelliler ise engelli olmayan öğrenciler ile aynı sınıflarda öğrenim göreceklerdir.

 

 1. Görme ve işitme engellilere yönelik sınıflar, en az 3 öğrenci ile açılabilecektir. Aynı engel grubuna yönelik ikinci bir sınıf ise öğrenci sayısının 10 olması durumunda açılabilecektir. Engelli öğrencilere yönelik açılacak sınıflarda öğrenim görmek üzere başvuran bireylerden engelli kimlik kartı fotokopisi veya %40 engelli olduğunu gösterir belge istenecek, bu belge kursta muhafaza
 2. Engellilere yönelik açılacak sınıflarda Başkanlığımızca hazırlanmış eğitim-öğretim materyalleri (işaret dili sözlüğü ve alfabesi ile Braille alfabesi vb. yayınlar) kullanılacaktır. Eğitim-öğretim materyalleri Başkanlığımız Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünden temin
 3. Müftülüklerce 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Kur’an kursu öğrencilerinin, öğreticilerinin ve halkın katılımıyla engellilere yönelik din eğitimi faaliyetlerini tanıtıcı programlar düzenlenecektir.
 4. Kur’an kurslarında yürütülen engelli eğitimi hususunda farkındalık oluşturmak amacıyla müftülüklerce vaazlar verilecek, ayrıca toplumsal bilincin oluşması bakımından konferans, panel, seminer vb. etkinlikler yapılacaktır.

 

 1. HAFIZLIK EĞİTİMİ YAPILAN KUR’AN KURSLARI

 

 

HAFIZLIK, HAFIZLIK HAZIRLIK, HAFIZLIK TEMEL, HAFIZLIK TEKRAR VE TALİM

KAYIT VE DÖNEM TARİHLERİ

DÖNEMLER KAYIT TARİHİ DÖNEM TARİHİ
BAYRAM

TATİLİ

03.06.2019- 09.06.2019
I. DÖNEM 03.06.2019 – 17.06.2019 10.06.2019 – 29.09.2019
II. DÖNEM 23.09.2019 – 07.10.2019 30.09.2019 – 26.01.2020
TATİL 27.01.2020- 02.02.2020
III. DÖNEM 27.01.2020 – 10.02.2020 03.02.2020 – 31.05.2020

 

 1. Bu kurslarda Başkanlıkça hazırlanan Hafızlık Temel Öğretim, Hafızlık Eğitimi ve Hafızlık Tekrar ve Talim Programı uygulanacaktır. İhtiyaç duyulması halinde ise diğer eğitim programları için sınıf açılabilecektir.
 2. Hafızlık Temel Öğretim Programında dönemler 17 hafta olarak uygulanacaktır.
 3. Hafızlık eğitimi verilen kurslarda EK-7’deki Hafızlık Eğitimi Uygulama Esaslarına

riayet edilecektir.

 1. Hafızlık Temel Öğretim Programını bir öğrenci en fazla 3 dönem, hafızlık eğitimini ise en fazla 12 dönem alabilecektir. Bu süre içerisinde hafızlığını tamamlayamayan öğrencilerin kursla ilişiği
 2. Hafızlık eğitimi yapılan Kur’an kurslarının öğrenci kayıtları DİBBYS/EHYS aracılığı ile kurs yöneticisi tarafından yapılacaktır. Öğrenci kayıtları tamamlandıktan sonra ders ve öğretici tanımlama işlemleri yapılacak, hafızlık takip komisyonunun onayından sonra müftülüğün onayına gönderilecektir.
 3. Kursunda kayıtlı olan öğrencilerin “Hafızlık Tespit Sınavı” müracaatlarını belirtilmiş olan kayıt tarihleri arasında yapmayan kurs yöneticilerinin, ilgili müftülüklerce yöneticilikleri sonlandırılacaktır.
 4. Başkanlığımızca Kur’an kurslarındaki eğitim-öğretim faaliyetleri kapsamında kesinlikle ücret talep edilmeyecektir. Ancak eğitim-öğretim yapılan kursun yatılı olması ya da gündüzlü fakat gün içerisinde kursta yemek yeniliyor olması durumunda; İl Müftüsünün başkanlığındaki İl Eğitim Kurulu veya İlçe Müftüsünün başkanlığındaki İlçe Eğitim Komisyonu tarafından giderler tespit edilip belgelenmek suretiyle öğrenciden yeme, içme ve/veya yatak ücreti talep edilebilecektir. Bununla birlikte söz konusu giderlerini karşılayamayacak öğrencilerin giderleri mahallindeki imkânlar (dernek ve vakıflar) yoluyla karşılanacaktır.
 5. 07.2014 tarih ve 29072 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (E:RG-25/6/2015-29397) maddesi gereği; Ortaokul/İmam- hatip ortaokulu 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıf öğrencileri velisinin yazılı başvurusu ile Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu kurslardan birinde hafızlık eğitimine devam etmek şartıyla bir eğitim-öğretim yılı kayıt dondurabilecektir. Öğrenciler bir yıl yüzüne eğitim aldıktan sonra 6. sınıfta ara vermeleri konusunda yönlendirilecektir. Verilen bir yıl aranın verimli değerlendirilebilmesi için Hafızlık Takip Komisyonu’nun takibi ve işlevselliği artırılacaktır. Komisyon her dönem sonunda her öğrencinin durumu hakkında gerekli bilgiler DİBBYS/EHYS üzerinden kaydedilecektir.

 

 1. Kur’an kurslarına devam eden gündüzlü, yatılı, yüzüne okuyan veya hafızlığa çalışan erkek ve kadın öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimleri dikkate alınacaktır.

Buna göre;

 1. Kur’an kurslarında sınıf ve diğer mekânların; ilkokul, ortaokul, lise çağı ve yetişkinlere yönelik olarak ayrı ayrı düzenlenmesi,
 2. Ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerin sınıf ve yatakhanelerinin mutlaka ayrılması ve imkânlar ölçüsünde ayrı binalarda veya farklı katlarda kalmalarının sağlanması,
 3. Yatakhanelerde aynı odada kalacak öğrencilerin aralarındaki yaş farkının 2’yi

geçmemesine dikkat edilmesi,

 1. Yatakhanelerdeki yatak sayıları ile diğer mefruşatın mevzuatta belirtilen şartlara

göre düzenlenmesi,

 1. Pansiyonlarda güvenliğin sağlanması için koridorlara kameraların konulması,
 2. Yatakhanelere giyinme kabinlerinin konulması,
 3. Öğrencilerin dinlenme, beslenme ve ders çalışma süreçlerine rehberlik ve örneklik etmek amacıyla, nöbetlerin öncelikle kadrolu öğreticiler tarafından kursta kalmak suretiyle tutulması,

Sağlanacaktır.

 1. Hafızlık Takip Komisyonlarınca hafızlık eğitimine uygun olmayan kursların tespit edilerek raporlanması yönünde çalışmalar yapılacak ve söz konusu kurslar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.
 2. Hafızlık eğitimi yapılan sınıflarda görev yapan öğreticilerden 3 yıllık eğitimin sonunda hafızlık sınavına hiç öğrenci göndermeyenler ve/veya hafızlık tespit sınavında öğrencileri gerekli başarıyı gösteremeyenler hafızlık takip komisyonunun teklifi ve müftülüklerin onayı ile 2 yıl süreyle yüzüne eğitim verilen sınıflarda görevlendirilecektir.
 3. Kur’an kursları yurt ve pansiyonlarında gece nöbeti tutan Kur’an kursu öğreticilerinin nöbet ücretleri hakkında, Strateji Geliştirme Başkanlığının 01/07/2016 tarih ile E.34017 sayılı mütalaası kapsamında hareket
 4. Hafızlığını tamamlayarak belge alan erkek öğrenciler için “Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı ile beraber yürütülen “Hafız Öğrenci Projesi” ne dair burs ve parasız yatılı imkânları ve ilgili bilgi afişleri kurslara ulaştırılarak öğrencilere zamanında duyurulacaktır.
 5. Hafızlık eğitimine ve Kur’an-ı Kerim’i güzel okumaya teşvik amacıyla yapılacak yarışmalarda dereceye giren öğrencilere sunulacak (burs ) imkânlar hususunda kurslar ve öğrenciler bilgilendirilecektir.
 6. Sosyal etkinlik saatlerinde, öğrencilerin bedensel ve ruhsal gelişimlerini desteklemek amacıyla ilgi ve yeteneklerine uygun olarak sportif aktiviteler; hat, ebru, ney üfleme, kamp, gezi, piknik, eğitici film ve belgesel gibi sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetler öğrencileri ders ortamından uzaklaştırılacak şekilde düzenlenecektir.
 7. Bir sınıfın sosyal etkinlik dersine, o sınıfın Kur’an-ı Kerim dersine giren öğretici dışında aynı kursta görev yapan diğer öğreticilerden biri girebilecektir. İhtiyaç olması halinde PDR öğretmeni, farklı kurslardan ya da dışardan görevlendirme yapılabilecektir.
 8. Hafız ya da Kur’an kursunda eğitim almış Kur’an kursu öğrencilerine rol model olabilecek farklı mesleki alanlarda görev yapan kişilerin katılımıyla konferanslar ya da söyleşiler yapılacaktır.
 9. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının kadınlara mahsus hallerde Kur’an okunması konusunda 22.01.1998 tarih ve 4 nolu kararı bir ruhsat ihtiva etmektedir. Bu ruhsatı kullanmak istemeyen öğrenciler icbar Ancak bu durumdaki öğrenciler boş

 

bırakılmama, dini bilgiler ile sosyal etkinlik ve rehberlik derslerine yönlendirilmelidir. Ayrıca dileyen öğrencilerin bu durumlarda dinleme yoluyla derse hazırlık yapmaları sağlanmalıdır.

 

 1. KUR’AN KURSLARINDA    PSİKOLOJİK           DANIŞMA    VE  REHBERLİK HİZMETLERİ

 

 1. Kur’an kurslarında görev yapan psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenleri “PDR Öğretmenlerinin Çalışma Usul ve Esasları” (EK-8) çerçevesinde görev yapacaklardır.
 2. Psikolojik danışma ve rehberlik öğretmenlerinin yapmış oldukları rehberlik faaliyetlerinde maddi ihtiyaçlar, Kur’an kursu yöneticisiyle işbirliği yapılarak mahallindeki imkânlar (vakıf ve dernekler) yoluyla karşılanacaktır.

 

 1. PROJELER İLE EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

 

 1. Eğitim-öğretim faaliyetlerini desteklemek, öğrencilerde kitap okuma alışkanlığı geliştirmek amacıyla her sınıfta/kursta kitaplık/kütüphane oluşturulacaktır. Kitaplıkta/kütüphanede öncelikle Başkanlığımız yayınlarına yer verilecektir. Ayrıca müftülük tarafından uygun görülen eserler de kitaplık/kütüphanede yer
 2. Başkanlığımızca ihtiyaç sahibi kimselerin varlığına dikkat çekmek, Kur’an kursu öğrencileri ve öğreticilerinin yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirmek amacıyla 08.2013 tarih ve 732 sayılı onayla “Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Olsun Projesi” uygulamaya koyulmuştur. Bu itibarla; il eğitim kurulu/ilçe eğitim komisyonları marifetiyle müftülükler, ihtiyaç sahibi yetimleri ve ilgili çalışmaya destek verecek kursları belirleyip yardımların yetimlere ulaşmasını sağlayacaktır.
 3. “Her Ay Bir Konu Bir Konuk” projesine 08.01.2015 tarih ve 527 sayılı yazıdaki ilke ve esaslar doğrultusunda devam edilecektir. Yapılan faaliyetler DİBBYS/EHYS sistemi üzerinden ilgili bölüme işlenecektir.
 4. Kur’an kursu öğreticisi, öğrencisi ve velilerin katılımı ile Yeşilay İl Müdürlükleri veya İl Sağlık Müdürlükleri ile işbirliği halinde sigara, içki ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklar konusunda seminer ve konferanslar düzenlenecektir. Bu konuların dini boyutu ise müftülüğün belirleyeceği bir personel tarafından anlatılacaktır. Seminerlerde Başkanlığımız PDR öğretmenlerine de görev
 5. Kurslarda deprem, sel doğal afetler ile yangın gibi olaylara yönelik tedbirler alınacak

ve müftülüklerce söz konusu felaketlere yönelik tatbikatların yapılması sağlanacaktır.

 1. Aile ve Dini Rehberlik Büroları ile koordineli bir şekilde ailenin önemi, aile içi iletişim vb. konularda öğretici, öğrenci ve velilerin katılımıyla Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükleri ile işbirliği halinde seminer ve konferanslar düzenlenecektir.

 

 1. GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMELERİ

 

 1. 05.2019 tarihli ve 112 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında resmi görevi bulunmayan geçici öğreticilerin ders ücreti karşılığı görevlendirilebilecekleri ders saati 8.158.000 olarak belirlenmiştir. Mezkûr kararda 2019 yılı için belirlenen ders saati sınırına ulaşıldığından ve 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa göre yıllık saat vizesini aşacak şekilde görevlendirme yapılamayacaktır. Bu bağlamda;
  1. Görevlendirmeler İKYS üzerinden belirlenecek olan kotayı aşmayacak şekilde yapılacaktır.
  2. Kadrolu ve sözleşmeli öğreticiler maaş karşılığı ders görevi ve zorunlu ek ders görevlerini tamamlamadan geçici öğretici görevlendirme yoluna gidilmeyecektir.
  3. Kadrolu ve sözleşmeli öğreticilerin, kadrosunun bulunduğu kursta maaş karşılığı ders görevi ile zorunlu ek ders görevlerini tamamlayamaması durumunda birim içerisinde ihtiyaç bulunan diğer kurslarda tamamlayacaktır.
  4. İhtiyaç odaklı eğitim programlarında (4-6 yaş grubu hariç) ikinci bir sınıf açılabilmesi için öğrenci sayısı en az 35 olacaktır.
  5. Kurslarda eğitim görecek vatandaşların öncelikli olarak A, B ve C grubu Kur’an kurslarına yönlendirilerek D grubu Kur’an kursu açılışları en aza
  6. D grubu Kur’an kursları sadece kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç olması halinde açılacaktır.
  7. Kadrolu ve sözleşmeli öğreticilerden daha etkin ve verimli bir şekilde yararlanılabilmesi için farklı kurslarda ve farklı öğrenci gruplarına birden fazla Temel Öğretim Programı
  8. İhtiyaç Odaklı Öğretim Programında görev verilen geçici öğreticiler 12 ve 18 saatlik Temel Öğretim Programları ile birlikte sadece Cuma Dersleri ve İhtiyaç Odaklı Kur’an Kursları Hafta Sonu Programlarını açabilecek, kısa süreli programlar kadrolu ve sözleşmeli personel tarafından açılacaktır.
 2. Kur’an kurslarında geçici öğretici görevlendirmeleri, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nce belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde İKYS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi) programı üzerinden yapılacaktır.
 3. Geçici öğreticiler, İKYS programı üzerindeki işlemleri onaylanmadan fiili olarak göreve başlatılmayacaktır.

 

 1. DİBBYS/ EHYS (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ/EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ)

 

 1. Kur’an kurslarında yürütülen eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm iş ve işlemler https://dibbys.diyanet.gov.tr adresli program üzerinden DİBBYS/EHYS aracılığı ile yürütülecektir.
 2. DİBBYS/EHYS üzerinden resmi olarak açılmayan dersler için öğreticilere ek ders

ücreti ödenmeyecektir.

 1. Tahakkuk bildirim tarihleri 1-31 olan personel her ayın son günü ve takip eden ayın 1. ve 2. günlerinde, 15-14 olan personel ise 14’ünden itibaren 3 gün içerisinde işlemlerini gerçekleştirecektir. Geçerli mazeretleri sebebi ile belirtilen süre içerisinde tahakkuk

 

beyanını doldurmayan personelin tahakkuk beyan girişleri DİBBYS/EHYS il/ilçe yetkilerince açılabilecektir. Tahakkuk girişlerini zamanında yapmayan personeller hakkında 657 sayılı Kanunun 125. maddesi uyarınca gerekli işlem yapılacaktır.

 1. DİBBYS/EHYS’den yapılan duyurular resmi yazı niteliğinde olup söz konusu sistem üzerinden yapılan duyurular için ayrıca müftülüklere yazı gönderilmeyecektir.
 2. DİBBYS/EHYS üzerinden öğretici ve ders tanımlama işlemlerinden önce öğrencilerin kursa kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir. Buna göre; A, B ve C grubu Kur’an kurslarında kurs yöneticisi, D grubu kurslarda ise müftülüğün belirleyeceği görevli/öğretici tarafından öğrenciler sisteme kayıt edilecektir. Sistem üzerinden kayıt işlemlerinin tamamlanmasından sonra yönetici veya müftülük tarafından görevlendirilen personel ders ve öğretici tanımlama sayfasından ders açarak öğreticileri tanımlayacak ve öğrencileri sistem üzerinde açılan derse aktaracaktır.
 3. Kur’an kurslarında yürütülen projelerle ilgili istatistiki bilgiler DİBBYS/EHYS’ye Proje faaliyet işlemleri sayfasından girilecektir.

 

 1. KUR’AN KURSLARINI TANITICI MATERYALLER İLE DİĞER HUSUSLAR

 

 1. Başkanlığımızca yaygın din eğitimi faaliyetlerini tanıtıcı afişler il/ilçe müftülüklerine ücretsiz olarak                          gönderilecektir.                                      Ayrıca              Başkanlığımızın https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/kategoriler/hizmetlerimiz/yayg%C4%B1n-din- e%C4%9Fitimi-daire-ba%C5%9Fkanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1 web adresinden de indirilerek çoğaltılabilecektir.
 2. Müftülüklerce Kur’an kurslarına afişlerin dağıtımı, uygulanan öğretim programları dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
 3. İl/ilçe müftülüklerine gönderilen afişler, Kur’an kursları, kamu kurum ve kuruluşları, TDV, öğrenci konuk evleri, huzurevleri, gençlik merkezleri, cezaevleri, YURT-KUR vb. ile uygun görülen diğer mekânlara asılacaktır.
 4. Kur’an kursu öğrenci ve öğreticilerinin yaygın din eğitimi faaliyetleri ile ilgili tespit, teklif, sorun ve şikâyetlerini Başkanlığımıza ulaştırabilmeleri amacıyla hazırlanan “Bize Yazın” afişleri müftülüklerce Kur’an kurslarının uygun görülen yerlerine asılacaktır.
 5. Kur’an kurslarımızda kaliteli hizmet verilebilmesi için; aşçı, temizlikçi vb. personel ihtiyacının karşılanması önem arz etmektedir. Bu nedenle İŞ-KUR Genel Müdürlüğü’nün Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) adı altında sunduğu hizmetlerden Kur’an kurslarımızın da faydalanması için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 6. Rehberlik ve denetim yapmak, eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek amacıyla müftü, murakıp veya müftünün yetki vereceği personel tarafından eğitim öğretim yılında bir kurs en az üç defa denetlenecektir. Rehberlik ve denetim faaliyetlerinin yapıldığı tarih ve saatler ile kursa ait bilgiler DİBBYS/EHYS’ye kurs denetim formu sayfasından
 7. Başkanlığımızın 22.06.2015 tarih ve E.27742 sayılı yazısı gereği; Kur’an kurslarımızdan uygun olanlar, mülki amirden alınacak onayla ülkemizde bulunan Suriyeli mültecilerin kendi öğreticileri rehberliğinde yapacakları eğitim-öğretim faaliyetleri için tahsis edilebilecektir. Söz konusu eğitimlerin yapılması sırasında herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için müftülüklerce gerekli tedbirler alınacaktır.

 

 1. Kur’an kursu öğreticilerimizi ve müftülük personelimizi bilgilendirmek amacıyla kullanılan SMS uygulamasından istenilen verimin elde edilebilmesi için müftülüklerce ilgili personelin sisteme kayıtlı telefon numaraları kontrol edilerek gerekli olması halinde güncellenecektir.
 2. Müftülüklerce 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Uygulama Esasları ekleri ile birlikte Kur’an kursu öğreticilerinin telefonlarına veya mail adresine gönderilecektir. Ayrıca müftülüklerce uygulama esaslarının ulaşıp ulaşmadığını ve okunduğunu teyit etmek için öğreticilerden imza alınacaktır.

 

Kur’an kurslarında özveri ile çalışan Kur’an kursu öğreticilerimize ve müftülük

personelimize teşekkür eder, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında başarılar dileriz.

 

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ