Dini Haberlerim

Diyanet , 2018 Yılı Hac Organizasyonu Görevli Seçim Talimatı Yayınlandı

Diyanet , 2018 Yılı Hac Organizasyonu Görevli Seçim Talimatı Yayınlandı

Diyanet İşleri Başkanlığınca Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’a gidecek vatandaşlarımızın ibadetlerini sağlık, güvenlik ve huzur içerisinde yerine getirebilmeleri için organizasyonda görevlendirilecek personelimize önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Bu itibarla; hacılara hizmet vermek üzere organizasyonun her kademesinde ehliyet ve liyakat sahibi personelin görevlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Önceki yılların hac organizasyonlarıyla ilgili değerlendirmeler de dikkate alınarak, 2018 yılı hac organizasyonunda çeşitli unvanlarda görevlendirilecek personelin belirlenmesiyle ilgili hususlar aşağıda belirlenmiştir.

I- Görevli Personel Seçimine İlişkin Esaslar

A) Kafile Başkanı

a) Başkanlığımız merkez ve taşra birimlerinde halen il müftüsü, mushafları inceleme ve kıraat kurulu üyesi, din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleri uzmanı, diyanet işleri uzman yardımcısı, eğitim merkezi müdürü,il müftü yardımcısı, ilçe müftüsübaş vaizuzman vaizvaizcezaevi vaizieğitim uzmanıdin hizmetleri uzmanı, dini yükseköğrenim mezunu eğitim görevlisişube müdürü vemurakıp ile dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu başimam-hatip ve kur’an kursu başöğreticisi olarak çalışıyor olması,

b) 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlığımız teşkilatında toplam fiili hizmet süresinin en az 7 yıl olması,

c) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

d) Hac organizasyonlarında görevlendirilmiş ve başarılı olması,

e) Sevk ve idare kabiliyetini haiz olması,

f) 2017 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2018 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

g) 2017 hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması

h) 2017-2018 yılı umre organizasyonu için teklifinin yapılmamış olması (22 Aralık 2017 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç),

ı) Birimince hac görevi için teklifinin yapılmış olması,

B) Din Görevlisi

1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Vaiz, Cezaevi Vaizi, Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı, Din Hizmetleri Uzmanı ve Murakıp unvanlarında fiilen çalışanlarda;

a) Daha önce umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olması,

b) Daha önce hac organizasyonlarında hiç görevlendirilmemiş olması,

c) 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlığımız teşkilatında toplam fiilidinihaber.com hizmet süresinin en az 5 yıl olması ve son 2 yılını da mezkûr unvanlarda çalışmış olması,

d) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

e) 2017 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2018 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

f) Umre organizasyonlarında görev yapmış olanlardan 2017-2018 yılı umre organizasyonu için kafile başkanı olarak teklifinin yapılmamış olması (22-12-2017 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç),

g) Müracaat edenler arasından birimce hac görevi için teklifinin yapılmış olması,

h) Yapılacak olan mülakatta görevlendirilmesinin uygun görülmüş olması,

2. Kur’an Kursu Başöğreticisi, Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi, Kur’an Kursu Öğreticisi, BaşimamHatip, Uzman İmam-Hatip, İmam-Hatip, Baş Müezzin ve Müezzin-Kayyım unvanlarında çalışanlarda;

a) Daha önce umre organizasyonlarında görevlendirilmiş olması,

b) 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlığımız teşkilatında toplam fiili hizmet süresinin en az 5 yıl olması,

c) Başkanlıkça 2015, 2016 veya 2017 yıllarında yapılan MBSTS’den en az 50 puan almış olması,

d) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

e) Hac organizasyonunda en fazla 3 defa görevlendirilmiş olması (4’üncü kez görev almak isteyenler müracaat edebilir)

f) 2015, 2016 ve 2017 yıllarında hac, 2017-2018  umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması, (Grup oluşturanlar hariç)

g) 2017 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2018 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

h) Tecrübeli görevlilerin 2017-2018 umre organizasyonu için yapılan  sözlü sınavda başarılı sebebiyle görevlendirilmek üzere pasaportlarının Başkanlıkça talep edilmemiş olması,

ı) Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olması,

C) Bayan İrşat Görevlisi

1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, İl Müftü Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Şube Müdürü, Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Vaiz, Cezaevi Vaizi, Murakıp, Eğitim Uzmanı ve Din Hizmetleri Uzmanı olarak fiilen çalışanlarda;

a) 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresinin en az 5 yıl olması ve son 2 yılını da mezkûr unvanlarda fiilen çalışmış olması,

b) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

c) 2016 ve 2017 yıllarında hac, 2016-2017 ve 2018-2018 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması (Grup oluşturanlar hariç),

d) 2017 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2018 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

e) Daha önce umre organizasyonlarında görevlendirikmemiş 2017-2018  umre organizasyonunda görevlendirilmek üzere teklif edilenlerden pasaportları Başkanlıkça istenmiş olması,

f) 04- 07 Kasım 207 tarihleri arasında düzenlenen ‘Umre Eğitim Seminerine’ katılmamış olması,

g) Müracaat edenler arasından birimce  hac görevi için teklifinin yapılmış olmaması,

h) Teklifi yapılanlar arasındanbirimince hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olanlar için yapılacak olan mülakatta başarılı olması,

2. Kur’an Kursu Başöğreticisi, Kur’an Kursu Uzman Öğreticisi ve Kur’an Kursu Öğreticisi olarak çalışanlarda;

a) 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlıktaki toplam fiili hizmet süresinin en az 5 yıl olması,

b) Başkanlıkça 2015, 2016 veya 2017 yıllarında yapılan MBSTS’den en az 50 puan almış olması,

c) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

d) Hac organizasyonlarında en fazla 3 defa görevlendirilmiş olması (4’üncü kez görev almak isteyenler müracaat edebilir),

e) 2015, 2016 ve 2017 yıllarında hac, 2016-2017 ve 2017-2018 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması (Grup oluşturanlar hariç),

f) 2017 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2018 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

g) Tecrübeli görevlilerin 2017-2018 umre organizasyonunda görev almak için yapılan sözlü sınavda başarılı olmaları sebebiyle görevlendirilmek üzere pasaportlarının Başkanlıkça talep edilmemiş olması,

h) 04-07 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenlenen ‘Umre Eğitim Seminerine’ katılmamış olması,

ı) Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olması,

Ç) Tercüman

a) Halen Başkanlık merkez ve taşra birimleri ile kadrolu olarak çalışıyor olması ve adaylığının kaldırılmış olması Sözleşmeli sstatüde (4/B çalışan personel ile Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde çalışanların ise 18 Ocak 2018 tarihi itibariyl toplam 3 yıl fiili hizmetinin bulunması,

b) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

c) 31 Aralık 1957 tarihinden sonra doğmuş olması,

d) 2018 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere müracaatta bulunmuş olması ve sözlü sınavda başarılı olması, (müracaat edenlerden 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılı hac veya umre organizasyonlarında tercüman olarak görevlendirilenler ile 2017 yılında  yapılan mülakatta 70 ve üzeri puan alanlar sınavdan muaf tutuklacaklardır.

D) Ekip Personeli, Büro Personeli, Muhasebe Personeli, Satın Alma Görevlisi, Yemekhane Kontrol Görevlisi, Yemekhane Sorumlusu, Yemek Servis Personeli, Depo Görevlisi ve Teknisyen

a) Şube müdürü, murakıp, mühendis, programcı, çözümleyici, uzman, sayman, musahhih, şef, araştırmacı, memur, vhki, daktilograf vb. unvanlarda çalışıyor olması,

b) 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve Başkanlığımız personeli için SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlık Teşkilatında veya TDV’de toplam fiili hizmet süresinin en az 5 yıl olup,  yukarıda belirtilen unvanlarda 3 yıl çalışmış olması,

c) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

d) 31 Aralık 1957 tarihinden sonra doğmuş olması,

e) Hac organizasyonlarında en fazla 3 defa görevlendirilmiş olması (4’üncü kez görev almak isteyenler müracaat edebilir)

f) 2015, 2016 ve 2017 yıllarında hac, 2016-2017 ve 2017-2018 umre organizasyonlarında görevlendirilmemiş olması,

g) 2017 yılında toplam 3 ay ve daha uzun süreli, 2018 yılında ise toplam 20 günden daha uzun süreli yurt dışı görevinde bulunmamış olması,

h) 2017-2018 umre organizasyonu için teklifinin yapılmamış olması (22/12/2017 tarihinden önce feragat etmiş olanlar hariç)

ı) Birimince hac görevi için teklifinim  yapılmamış olması ve sözlü sınavdabaşarılı olması,

E) Aşçı / Aşçı Yardımcısı ve Mutfak Personeli

1. Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfında Çalışanlarda;

a) 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik, vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik, Başkanlık personeli için  SGK’da geçen süreler hariç) Başkanlık teşkilatında veya TDV’de toplam fiili hizmet süresinin en az 5 yıl  olup toplamda 3 yılını aşçı veya aşçı yardımcısı olarak çalışmış olması ve halen bu unvanlarda bulunması

b) Aşçı kadrosunda çalışmayanlar için ise kadro unvanlarına bakılmaksızın, Aşçılık Meslek Yüksek Okulu, Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak veya daha önce hac organizasyonlarında aşçı veya aşçı yardımcısı olarak görevlendirilmiş olması,

c) Görevlendirilmesinde sağlık açısından her hangi bir engel bulunmaması,

d) 31 Aralık 1962 tarihinden sonra doğmuş olması,

e) 2017 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olması,

gf) 2018 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmek üzere müracaat etmiş olması,

g) Yapılacak olan sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olması, (müracaatta bulunanlardan 2013, 2014 ve 2015 ve 2016 yıllarında başarılı olup, hac ve umre organizasyonlarında görevlendirilenler sözlü/uygulamalı sınavdan muaf tutulacaktır)

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ