Dini Haberlerim

Diva-Sen : Sözleşmeli Personele Kadro Verilmelidir !

Diva-Sen : Sözleşmeli Personele Kadro Verilmelidir !

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa ÇOPURSUZ, İl Başkanı Nuri GARBETOĞLU ve Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcisi Nural ER ile beraber, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına getirilen Sayın Prof.Dr.Ramazan MUSLU’yu makamında ziyaret etti.

Son derece samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette kurumun âli menfaati doğrultusunda karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu ve teşkilat çalışanlarının problemleri ve Diva-Sen’in çözüm önerileri  takdim edildi.

İşte 25 maddelik çözüm önerileri ; 

 

Ulvi bir o kadar da mesuliyeti ağır olan Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanmanızdan dolayı memnuniyetimizi ifade eder Allah Teâlâ’dan muvaffakıyetler dileriz.

Ücretlilerle beraber çalışan sayısı yüz elli bine yaklaşan Diyanet İşleri Başkanlığı,  şüphesiz yurtiçi ve yurtdışında yaşayan Müslüman kardeşlerimizin umudu haline gelmiştir. Zat-ı alilerinin de katkılarıyla dünyada adından söz ettiren ve İslam Dinine inanan-inanmayan her kesimin yardımına, mutluluk ve refahını inşa etmeye kendisini adamış olan bu güzide kurumun çalışanlarıyla da huzur iklimini yakalayabilmesi adına hazırlanan raporun kısa bir özetini sizlere takdim ediyoruz. Temennimiz odur ki, tespiti ve çözüm önerileri yapılmış olan bahse konu problemlerin halli,  kurumda çalışma barışını yeniden tesis edecektir. Şöyle ki;

1-BAŞTA FETÖ/PDY, PKK VE DİĞER HER TÜRLÜ TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEDE KURUMSAL BAZDA GECİKMEDEN HER TÜRLÜ TEDBİR ZAMANINDA ALINMALI, ÜZERİNE DÜŞEN GÖREV NE İSE GEREKEN YAPILMALIDIR. YAPILACAĞINA DA GÜVENİMİZ TAMDIR.

2-DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TAM ÖZERK OLMALIDIR.

a) Diyanet bağımsız olarak yeniden yapılandırılmalı, her daim siyasetin dışında ve üstünde kalarak daha rahat hizmet sunmalı.

b) Diyanet İşleri Başkanlığı, her türlü siyasi görüş ve düşüncenin dışında kalarak milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinip topluma sağlıklı dini bilgiler sunan anayasal bir kuruluş olduğundan bahisle herhangi bir siyasi partiyi övmek veya yermek konusunda her zamankinden daha çok hassas davranmalı, toplumun tümünü kucaklamalı.

c)Tüm dini dernek, cemaat ve grupların yönetimi ve denetimi Diyanet İşleri Başkanlığının uhdesine verilmelidir.

3- DİNİ YÜKSEK İHTİSAS MERKEZLERİ VE EĞİTİM MERKEZLERİNDE GÖREV YAPAN EĞİTİM GÖREVLİLERİNİN ÖZLÜK VE MALİ HAKLARINDA İYİLEŞTİRME YAPILMALI.  

4- AŞERE TAKRİP TAYYİBE MEZUNLARI MEZUNİYET BELGESİNİ ALDIKTAN SONRA 

a)Sınavsız olarak bulunduğu yerde Vaizlerin baş Vaiz, Kur’an-ı Kerim Öğretmenlerinin baş Öğretmen, İmam Hatiplerin baş İmam Hatip, Müezzinlerin baş Müezzin olmalarının yolu açılmalıdır. 

b)Ön Lisans mezunu olanlara üniversitelerde okutmanlık, Lisans mezunu olanlara öğretim görevlisi olmasının önü açılmalıdır.  

5- VAİZLERİN STATÜ, ÖZLÜK VE MALİ HAKLARINDA İYİLEŞTİRMELERE GİDİLMELİDİR.

a) İl Vaizi, İlçe Vaizi, Cezaevi Vaizi, Hastane Vaizi, Bölge Vaizi, Gezici Vaiz vb…

b) Vaizlerin atamaları,  Aile ve Dini Rehberlik Vaizlerinin (ADRB) atamalarında olduğu gibi Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinesinde yapılmalıdır.  

c) İl dışı tayin bekleme süresi üç yıldan iki yıla indirilmelidir.

d) Din Hizmetleri sınıfına dâhil olduklarından, dini ve resmi tatillerde mesai ücreti almalarının yolu açılmalıdır.

6- MURAKIPLARIN STATÜ, ÖZLÜK VE MALİ HAKLARINDA İYİLEŞTİRMELER YAPILMALIDIR.

Murakıpların özellikle 15 Temmuz hain FETÖ/PDY mücadelesinde ciddi çalışmalarda bulundukları hepimiz tarafından müşahede edilmektedir. Bu itibarla sorumlulukları ağır olup daha rahat ve bağımsız karar verebilmeleri önem arz ettiğinden Unvanları, İl Denetmeni /İl Denetmen yardımcısı,  İl Müfettişi /İl Müfettiş Yardımcısı gibi kadrolara çevrilmeli.

7- KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNİN STATÜ, ÖZLÜK VE MALİ HAKLARINDA İYİLEŞTİRMELER YAPILMALIDIR.  

a) Kanunda değişiklik yapılarak Öğretmen unvanına kavuşmaları,

b) Tüm Öğreticilerin Pedagojik formasyon eğitimini almaları, 

c) Çocuk, genç ve yaşlılara yönelik eğitim psikolojileri almaları sağlanmalıdır.

 

8- CAMİ GÖREVLİLERİNİN ÖZLÜK, MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA İYİLEŞTİRME YAPILMALIDIR.

Bu nedenle;

a) A Grubu camilere, her iki veya üç yılda bir bağımsız komisyon tarafında gerçekleştirilen sınavlarda sertifika almaya hak kazananların,  

b) Diğer gruba dâhil camilere naklen atanacakların her yıl Kur’an-ı Kerimi yüzüne okuma ve ezber durumları değerlendirme sınavına tabi tutularak kıdem ve puan sistemine göre bilgisayar ortamında sözlü sınavı yapılmaksızın atanmalarının yolu açılmalıdır.  

c) Görev tanımları yeniden yapılmalıdır. (Caminin emniyetinden ve temizliğinden sorumlu olmaktan çıkarılmalıdır)  

d) 2014 yılında uygulamaya konulan ve daha sonra rafa kaldırılan rotasyon muamması açığa kavuşturulmalıdır.  

9- DAİRELERDE BULUNAN HİZMETLİ, ŞOFÖR VE MEMURLARIN ÖZLÜK, MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA İYİLEŞTİRMELER YAPILMALIDIR.  

a) Hizmetli kadroları lağvedilmelidir.  

b) Hizmetlilerin görevleri iş gücü satın alma yolu ile yaptırılmalıdır.

c) Hizmetliler memur kadrosuna aktarılmalıdır.

d) Lağvedilmediği takdirde, hizmetli, şoför ve memur kadrosunda olanların da yeşil pasaport almalarının yolu açılmalı ve özellikle hizmetli ve şoförlere fazla çalışmalarının karşılığında mesai ücreti ödenmelidir.  

10- UZMAN, ŞEF ve VHKİ KADROSUNDA ÇALIŞANLARININ HAK ETTİKLERİ ÖZLÜK, SOSYAL VE MALİ HAKLARA KAVUŞTURULMALIDIR.

11- MBSTS KALDIRILMALI VEYA YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR.  

a) Teorik bilgilere yönelme olduğundan mihrap, minber ve kürsü ikinci plana düşmektedir.  

b) Sınav ücretinin her seferinde artırılması ve her ilde yapılmaması personellerin yoğun şikâyetlerine sebep olmaktadır.

c) Sorulan soruların asli görevlerle alakalı olmaması eğitici olmaktan uzaktır.

12- HAC VE UMRE GÖREVLENDİRİLMELERİNE YENİ KRİTERLER GETİRİLMELİDİR.  

a) MBSTS sonucu il geneli olarak değil ülke geneli olarak değerlendirilmeli ve en yüksek puandan başlanılarak plaka koduna göre illere görevlendirmeler yapılmalı. Bu sayede emekliye ayrılıncaya kadar hacca veya umreye görevli olarak gitmeyen hiç bir görevli kalmayacaktır.

b) Hacca görevli olarak gönderilen teşkilat personelinin ücretlerini ödeme koşuluyla kuraya tabi olmadan eşlerini de götürme imkânı tanınmalı,   

c) Eşine hac kur ’ası çıkan görevlinin kendisinin de hacca gitme yolu açılmalıdır.  

d) Görevinde üstün başarı sergileyen personel ödül olarak umreye görevli olarak gönderilmelidir.  

13- KURUMDA AİDİYET DUYGUSUNUN SAĞLANMASI ADINA ÇALIŞANLAR ARASINDA ADALETE ÖNEM VERİLMELİ VE İKİNCİ BİR İŞ YAPMAYA İHTİYAÇ DUYULMADAN MAAŞLAR YETERLİ SEVİYEYE ÇIKARTILMALIDIR.  

14- SAĞLIK MAZERETLERİ DOĞRULTUSUNDA İL DIŞI NAKİL TALEBİNDE BULUNAN (Dosyası taşra teşkilatında mevcut) CAMİ GÖREVLİSİ, KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, MÜEZZİN KAYYIM VB. UNVANLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN SAĞLIK KURULU RAPORLARI İLLERDE KURULACAK KOMİSYON TARAFINDAN YAPILMALI.  

15- ÖZELLİKLE CAMİ GÖREVLİLERİNİN KARŞILIKLI YER DEĞİŞİKLİĞİ YÖNÜNDE VALİLİK TALEPLERİ BAŞKANLIKÇA REDDEDİLMEMELİDİR.  

16- DERNEK YÖNETİMİNİN CAMİ VE KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİNE UYGULADIKLARI BASKILAR İÇİN ÖNLEM ALINMALIDIR.  

17- CAMİ VE KUR’AN KURSLARINA AİT LOJMANLARDA OTURAN GÖREVLİLERDEN KİRA ALINMAMALIDIR.  

18-KIRSAL KESİMLERDE GÖREV YAPANLARA ÖDENEN ÜCRETLERDE FARKINDALIĞA GİDİLMELİDİR.

19-KÖYLERDE GÖREV YAPAN GÖREVLİLERİN ÇOCUKLARININ EĞİTİM VE ÖĞRETİMLERİNİ YAPMALARINDA GEREKLİ YARDIM VE KOLAYLIKLAR SAĞLANMALIDIR.  

20- TÜRKİYE DİYANET VAKFI, BÜNYESİNE ELEMAN ALIMINDA DİYANET PERSONELİ ÇOCUKLARINI TERCİH CİHETİNE GİTMELİDİR.  

21- DİĞER KURUMLARDA OLDUĞU GİBİ, TDV DİYANET PERSONELLERİNİN OKUYAN ÇOCUKLARINA BURS İMKÂNI SAĞLANMALIDIR.  

22- SÖZLEŞMELİ STATÜDE ÇALIŞANLARIN KADROLU OLARAK ATANMALARI YAPILMALIDIR. 

23- VEKİL VE FAHRİ OLARAK GÖREV YAPANLARIN SESLERİ DUYULMALI VE HAK ETTİKLERİ SÖZLEŞMELİ VEYA KADROLU OLARAK ATAMALARI YAPILMALIDIR.  

24- TEŞKİLATA İLK DEFA ALINACAK PERSONEL SEÇİMİNDE KURUM AİDİYETİ KESİNLİKLE ÖN PLANDA TUTULMALIDIR.

25- EN AZ İKİ YILDA BİR (İDARECİLERE YÖNELİK) ÇALIŞAN PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ YAPILMALIDIR.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ