Dini Haberlerim

Dhbt Fıkıh Deneme Sınavı-1

Dhbt Fıkıh Deneme Sınavı-1

DHBT FIKIH DENEME SINAVI-1

1.Esasen meşru olduğu halde, haram
kılınmasını gerektiren bir durum sebebiyle
haram kılınan fiilleri ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tenzihen mekruh
B)Haram li-ğayrihî
C)Müfsit
D)Haram li-zâtihî
E)Mekruh

2.“İstihâle” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Ovalama
B)Renk değiştirme
C)Bayılma
D)Yer değiştirme
E)Kimyasal yapıda değişme

3.Fıkıh literatüründe “manevi kirlilik”
durumunu ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Necâset
B)Nezâfet
C)Tahâret
D)Hades
E)Tezkiye

4.Her bir mükellefin sorumlu ve yükümlü
olduğu ibadetlere ne ad verilir?

A)Müstehap
B)Aynî
C)Nâfile
D)Kifâî
E)Mubah

5.Gayr-i müekked sünnetin tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hz. Peygamber’in hayatının sonlarında
yaptığı sünnet
B)Hz. Peygamber’in devamlı yaptığı sünnet
C)Hz. Peygamber’in yapılmasını tavsiye ettiği
sünnet
D)Hz. Peygamber’in çok defa edâ edip, bazen
terk ettiği sünnet
E)Hz. Peygamber’in hayatında bir kere yaptığı
sünnet

6.Aşağıdakilerden hangisi abdestin
farzlarından biri değildir?

A) Başı meshetmek
B)Kolları dirseklerle beraber yıkamak
C)Ayakları topuklarla birlikte yıkamak
D)Yüzü yıkamak
E)Kulakları temizlemek

7.Aşağıdaki kişilerden hangisi dünya ve ahiret
itibariyle şehit sayılır?

A)Doğum esnasında ölenler
B)Suda boğulanlar
C)Savaşta ölenler
D)İlim yolculuğunda ölenler
E)Ateşte yanarak ölenler

8.Kur’ân’da yer alan “Ey Rabbim! Beni ve
soyumdan gelecekleri namazlarını devamlı
kılanlardan eyle” şeklindeki dua hangi
peygambere aittir?

A)Hz.İbrahim
B)Hz.Yakup
C)Hz.Nuh
D)Hz.İsa
E)Hz.İsmail

9.“Güneşin gökyüzünde çıktığı en yüksek
noktadan batıya doğru meyletmesi”
aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fecr-i kâzib
B)Fecr-i sâdık
C)Asr-ı evvel
D)İstivâ
E)Zevâl

10.Aşağıdaki namazlardan hangisi Hanefîlere
göre vacip, diğer üç mezhebe göre
sünnettir?

A)Cenaze
B)Tahiyyetü’l-mescid
C)Bayram
D)Teravih
E)Teheccüd

11.Öğle ile ikindi namazını birleştirerek öğle
vaktinde kılmaya ne denir?

A)Cem-i te’hîr
B)Cem-i sûrî
C)Kazâ
D)Cem-i takdîm
E)Edâ

12.Hanefî mezhebine göre namazda Fâtiha
sûresini okumanın hükmü aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Farz
B)Vacip
C)Sünnet
D)Müstehap
E)Mendup

13.Aşağıdakilerden hangisi cuma namazının farz
olmasının şartlarından biri değildir?

A)Mukîm olmamak
B)Bâliğ olmak
C)Hür olmak
D)Müslüman olmak
E)Akıllı olmak

14.Aşağıdakilerden hangisi “sadaka vermek”
anlamındadır?

A)Temellük
B)Temlik
C)Tasadduk
D)Sıdk ve sadakat
E)Tasdik

15.Madenlerin zekâtı konusunda aşağıdaki
ifadelerden hangisi Hanefîlere göre
doğrudur?

A)Sıvı madenler zekâta tabi değildir.
B)Eritilip kalıba sokulan madenler zekâta tabi
değildir.
C)Bir yıl geçmesi şartı aranır.
D)Petrol ve civadan zekât alınır.
E)Zekât oranı kırkta birdir.

16.Aşağıdakilerden hangisi bir hadise göre
oruçlu insan için söz konusu olan iki sevinç
anını ifade etmektedir?

A)İftar anı ve âhirette Rabbine kavuşunca
B)Bayram günü ve âhirette Rabbine
kavuşunca
C)Sahur anı ve bayram günü
D)İftar anı ve sahur anı
E)İftar anı ve bayram günü

17.“Savm-ı Dâvûd” denilen oruç aşağıdakilerden
hangisidir?

A)Muharrem ayının onuncu günü tutulan oruç
B)Recep ayının ilk günü tutulan oruç
C)Şevval ayında tutulan oruç
D)Pazartesi Perşembe günleri tutulan oruç
E)Günaşırı tutulan oruç

18.Zekât yükümlüsü olmak için, nisap miktarı
mala sahip olduktan sonra, malın üzerinden
bir kamerî takvim yılının geçmesine ne ad
verilir?

A)Havâic-i asliyye
B)Mâl-i zımâr
C)Nisâb-ı istiğnâ
D)Havelân-ı havl
E)Nisâb-ı gınâ

19.Tarım ürünlerinin zekât konusu olması için
aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?

A)Nisabı bulması
B)Toprağı işleyenin ödemesi
C)Hasattan sonra bir yıl geçmesi
D)Öşür toprağında yetişmesi
E)Ürünün tamamen yetişip elde edilmesi

20.Fitre (fıtır sadakası) verme yükümlülüğünün
başladığı vakit aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ramazan bayramının birinci günü güneşin
doğduğu vakit
B)Ramazan bayramının birinci günü imsâk
vakti
C)Ramazan ayının 27. gecesi
D)Kurban bayramının birinci günü güneşin
doğduğu vakit
E)Ramazan bayramının birinci günü bayram
namazı kılındıktan sonra

CEVAP ANAHTARI:

B E D B D E C A E C
D B A C A A E D C B

DİĞER DHBT DENEME SINAVLARI İÇİN TIKLA..

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ