Dini Haberlerim

Cami Görevlileri Nakil Sınavları Genelgesinde Değişikliklikler Yapıldı

Cami Görevlileri Nakil Sınavları Genelgesinde Değişikliklikler Yapıldı

17.06.2014 – 18.06.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyanet işleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmenliği ile Sınav Yönetmenliği uygulaması ile ilgili; yürürlükte olan 27.06.2014 tarih ve 3737 sayı Diyanet işleri Başkanlığınca görülen lüzum üzerine aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

1: İl Müftülükleri tarafından yapılacak cami görevliliği yarışma sınavları, ilgili müftülük tarafından Başkanlık internet sitesinde İKYS programında sınav tarihinden 15 gün süre ile ilan edilecektir. İlan günlerine rastlayan resmi tatiller ile cumartesi ve pazar günleri 15 günlük ilan süresinden sayılacaktır.

2: Yarışma sınavı açılması planlanan münhal kadroların İKYS programına giriş işlemleri sınavın yapılacağı salı gününden 15 gün önce tamamlanacaktır. İlan süreci başladığından İKYS programı münhal kadro girişine kapatılacaktır.

3: Yarışma sınavına müracaatlar, ilgili personelin kendi tarafından İKYS programı aracılığıyla yapılacaktır. Müracaat edenler başvuru belgesini İKYS programından alabilecektir.

4: Yarışma sınavına katılmak isteyenler, mevzuaatta belirtilen şartları taşımasu ve cami grupları için belirlenen MBSTS taban puanına sahip olması bir il’e İmam-Hatip veya Müezzin-Kayyım unvanlarından sadece birine müracaat edecektir.

5: Yarışma sınavına katılmak isteyenler, en az 3 Cami-Mescit isimini sınavdan önce müracaat esnasında belirleyeceklerdir.

6: Yarışma sınavlarına müracaatlar, her ayın son salı günü mesai bitiminden sona erecek, İKYS programı aynı saatte otomatik olarak müracaatlara kapatılacaktır.

7: Yarışma sınavları İl Müftülükleri sınav kurulunca her ayın Salı günü yapılmaya başlanacaktır. Sınav kurullarında mğnhal kadronun bulunduğu ilçe müftüsünün olması şartı aranmayacaktır.

8: Bir sınav kuruluna günlük 30 kişi sınava girebilir.

9: Adaylara İKYS programı aracılığı ile sınava giriş belgesi verilecektir.

10. Yarışma sınavı, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav yönetmeliği ekinde yer alan EK 1 (A)  Yarışma Sınavı Değerlendirme Formu (sınav konuları ve puan değerleri) esas alınarak yapıalcaktır. Yarışma sınavında başarılı olabilmek için 70 veya herhangi bir puan barajı uygulaanmayacaktır.

11: Yarışma sınav sonuçlarının il müftülüklerince İKYS programındaki ilgili kısma girişi yapılacak ve yerleştirme  sonuçları sınavın bitiminden itibaren en geç 2 gün içinde ilgililere İKYS programı üzerinden duyurulacaktır.

12: Cami görevliliği münhal kadrolarına naklen atamalarda, geçerlilik süresi dolmamamış en yüksek MBSTS puanının yüzde 4’ı, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ekinden yer alan EK-1 (A) Yarışma Sınav Değerlendirme Formundan alınan yüzde 40’ı ve EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formundan alınan yarışma sınavı puanının yüzde yürmisinden (20) oluşan toplam puan esas alınacaktır.

13: Yarışma sınavına katılanların “toplam puan”ı en az 70 (yetmiş) olanlar müracaat esnasında belirtildiği cami/mescitlerden birine yerleştirilebilecekler.

14: Tercih edilen münhal kadrolara yerleştirme işlemlerinde sırasıyla;
1″Toplam Puanı”ı yüksek olana, eşitlik halinde
2) MBSTS paunı  yüksek olana,
3) Görev yılı fazla olana,
4)Hafız olana,
5: Öğrenim düzeyi yüksek olana öncelik verilecektir.

15: EK-1 (C) Nakil Değerlendirme Formu’nda toplamda 70 ve üzeri puan alıp müracaat esnasında tercih ettiği bir cami/mescit yerleştirmesi yapılamayan adaylar ilan edilmiş münhal kadrolara iki (2) gün süreyle en fazla 3 (üç) ek tercihte bulunabilecekler.

16:  EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formu puanı sınavın son başvuru tarihi itibariyle İKYS programı veri tabanındaki bilgiler esas alınarak İKYS programı tarafından hesaplanacak, başvuru ekranında ve başvuru belgesinde yarışma  sınavına başvuran tarafından ayrıntılı bir şekilde görülebilecektir.

17) EK-1 (B) Müktesep/Nitelik Değerlendirme Formunda puan verilen müktesep ve niteliklerle ilgili İKYS veri tabanındaki olası hatalara ilişkin düzeltme   talepleri müracaat işlemlerinin sona erdiği tarihe kadar il müftülüklerince gerçekleştirilebilecektir.

18) Yarışma sınavına katılacaklar; müracaat, tercihlerini belirleme, sınav tarih ve sonucunu öğrenme ve yerleştirme durumunu öğrenme gibi işlemlerini İKYS programından kendi kullanıcı hesapları aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.

19) Yarışma sınavı açılması ve ilanı, münhal kadroların girişi, sınava katılacaklara sınav tarihi belirleme, sınav sonuçlarının duyurulması, yerleştirme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi vb. diğer işlemler il müftülükleri tarafından İKYS programı üzerinden yürütülecektir. Ayrıca yarışma sınavı için İKYS programından alınacak sınav tutanakları sınav kurulları tarafından doldurularak imzalanacak ve il müftülükleri tarafından muhafaza edilecektir.

20) Sınav sonucu, tercihlerine göre yerleştirme işlemi yapıldığı halde yasal süresi içerisinde yeni görev yerlerine başlamayanlar 6 (altı) ay süreyle yeniden nakil sınavlarına müracaat edemeyeceklerdir.

21) Sınav yönetmeliğinin 18/1-ç maddesi çerçevesince (d) grubu köy ve kasaba cami/mescitleri ile Büyükşehir statüsündeki illerin il ve ilçe merkezi dışındaki mahallelerinde münhal bulunan cami/mescit kadrolarına MBSTS’den en az 50 puana sahip olan ve ilçe müftülüğünün teklif ettiği il müftülüğünün onayladığı adayların atanması yapılabilir.

 

Kaynak : Dini Haberlerim 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ