Dini Haberlerim

Açıköğretim Fakültesinden Diyanet Personeline Teklif

Açıköğretim Fakültesinden Diyanet Personeline Teklif

Eskişehir Anadolu Üniversitesi yetkilileri ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında gerçekleşen görüşmeler neticesinde Diyanet personelinin ikinci bir üniversite okumasına imkân tanıyan programlar tanıtıldı. Üniversite yönetimi tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı’na yapılan sunum neticesinde 55 programda Diyanet personeline sınavsız ikinci üniversite okuyabilme teklifi yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Tüm Personel İçin Hazırladığı Bilgi Notu:

Değerli Diyanet İşleri Başkanlığı Personelimiz! Konu: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin 55 Programında Sınavsız İkinci Üniversite Fırsatı İçerik: Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans veya önlisans programından mezun olan veya okuyanlar Açıköğretim Sisteminde yer alan 55 farklı ön lisans ve lisans programlarından birine sınava girmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ adresinden başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler. İkinci Üniversite ile ilgili detaylara //ikinciuniversite.anadolu.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Kayıtlar 21 Eylül 2018 tarihinde sona erecektir.

Başvuru Koşulları:

Yükseköğretim kurumlarında örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim sistemi programlarında aynı anda farklı düzeylerde (lisans, ön lisans ve lisansüstü) eğitime devam edilebilmekte ancak aynı anda iki örgün ön lisans veya iki örgün lisans programında eğitime devam edilememektedir. Ancak;

1. Örgün/uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından, 

a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,

b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar, Dini Haberler

c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar; herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine, herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle,

2. Yukarıdaki koşullarda açıköğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açık öğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz.

3. Örgün öğretimin herhangi bir programına yerleştirilmiş olan adaylar, yukarıdaki koşullara uymak suretiyle aynı öğretim yılında kendi alanları dışındaki bir açık öğretim programına kayıt yaptırabilirler.

4. ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC’deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.

5. Bir yükseköğretim programından mezun olamadan yükseköğretim programından ilişiği kesilen, herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya açık öğretim programlarında okumakta olanlar yukarıdaki olanaklardan yararlanamazlar.Dini Haberler

6. Açıköğretim programlarının herhangi birinde öğrenci iken okumakta olduğu alan dışındaki örgün öğretim programlarından birine yerleştirilen adayların açık öğretimdeki kayıtları silinmez.

7. Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açıköğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç açıköğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar. 8. Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.Dini Haberler

9. Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.

İşte Başvuru Yapılabilecek Bölümler

Açıköğretim Fakültesi (Ön lisans)

Acil Durum ve Afet Yönetimi **

Adalet Aşçılık Bankacılık ve Sigortacılık Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı *

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Dış Ticaret Emlak ve Emlak Yönetimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon **

Ev İdaresi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İlahiyat

İlahiyat (Arapça *****)

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Yönetimi

Kültürel Miras ve Turizm

Laborant ve Veteriner Sağlık **

Lojistik

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma ****

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tarım

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik *

Turizm ve Otel İşletmeciliği **

Turizm ve Seyahat Hizmetleri **

Web Tasarımı ve Kodlama

Yaşlı Bakımı

Yerel Yönetimler

Açıköğretim Fakültesi (Lisans)

Felsefe

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Sağlık Yönetimi

Sosyoloji ü

Tarih

Türk Dili ve Edebiyatı

Yönetim Bilişim Sistemleri

İktisat Fakültesi (Lisans)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

İktisat

Kamu Yönetimi

Maliye

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ******

İşletme Fakültesi (Lisans)

Havacılık Yönetimi ****

İşletme İşletme (İngilizce) ******

Konaklama İşletmeciliği ***

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

*  Bu programlarda uygulama dersi (Klavye Öğretimi) bulunmaktadır.

**  Bu programlarda zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır.

***  Bu programda isteğe bağlı staj uygulaması bulunmaktadır.

****  Özel koşullu olan programlar.

*****  Programın öğretim dili Arapçadır.

******  Programın öğretim dili İngilizcedir.

**** Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma

Ön lisans Programına kayıt yaptıracak adayların ayrıca tam teşekküllü resmî bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.70 m’den, kız adayların 1.63 m’den kısa olmadığını belgeleyen sağlık kurulu raporu ile sabıka kayıtlarının olmadığını gösteren belgelerini diğer kayıt belgeleri ile birlikte AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

**** İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi Lisans Programına kayıt yaptıracak adayların ayrıca havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmadığını gösteren belge ile bu mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu (işitme kaybı/eksikliği, görme kaybı eksikliği vs.) bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık kurulu raporunu diğer kayıt belgeleri ile birlikte AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir. Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Arapça) Ön lisans, İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans  İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programlarında zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. Bu programa başvurabilmek yükseköğretim kurumunun aradığı bütün koşullara ek olarak; yabancı dil yeterliliği için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) veya Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan Senatoca belirlenen puanı aldığını belgeleyen öğrenciler birinci yarıyıla başlayabilir. Yabancı dil yeterliliğine sağlayamayan öğrenciler kendi imkânları ile yabancı dillerini yeterli hale getirmekle yükümlüdür. İki yıl sonunda yabancı dil yeterliliklerini yeterli hale getirdiklerini belgelemeyen öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Yabancı dil koşulunu sağlayamayan öğrenciler Anadolu Üniversitesi bünyesindeki öğretim dili Türkçe olan; ön lisans İlahiyat (Arapça) (Açıköğretim) programında başarısız olan ön lisans İlahiyat (Açıköğretim) programına, İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) programında başarısız olan İşletme (Açıköğretim) programına, Uluslararas İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) programında başarısız olan Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) programına kayıt yaptırabilirler.  Açıköğretim Fakültesi İlahiyat (Arapça) Ön lisans, İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Lisans ve İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programlarına İkinci Üniversite Kayıt İçin

Özel Koşullar 

1. Bu programlarda zorunlu hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. 

2. Bu programların eğitim dili Arapça ve İngilizcedir. 

3. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan YÖKDİL sınavından bu puanın eşdeğeri bir puan alınmış olması gerekir. Bu sınavların sonuç belgelerinde sınavın geçerlilik süresi belirtilmedikçe, bu süre 5 yıldır. 

4. İkinci üniversite kapsamında dil yeterliliğini belgeleyenler bu programa kayıt yaptırabilir.

5. Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin resmî dil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretiminin en az son 3 yılını başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır. 

6. Yabancı dil hazırlık eğitimi veren ve ÖSYS kılavuzunda yer alan herhangi bir yükseköğretim kurumunun hazırlık eğitim öğretimini son 5 yıl içinde başarıyla tamamladığını belgeleyenler yabancı dil yeterliğini sağlamış sayılır. 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ