Dini Haberlerim

2018 MBSTS Soru ve Cevapları

2018 MBSTS Soru ve Cevapları

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 Mbst sınavı bugün itibariyle gerçekleştirildi. Ziyaretçilerimiz için akılda kalan soru-cevapları bir araya getirdik.

 

2018 MBSTS Cevaplar

1- Meddi Lin
2- Tehaddi
3- Asım Kıraati
4- Küba
5- Zemahşeri’de olmayan İsrailiyat
6- Cemaatle namaz- Hanbeli,Şafi,Hanefi
7- İddet Hamilelik bitince
8- Hakimlerle ilgili literatür Edebül Kaza
9- Kefil olmayan şürket türü: İnan
10- Vadeli alınan malı peşin satmak: İne
11- Yanlış olan eşleştirme: Arafat-Şeytan Taşlama
12- Fasid olan alışveriş: vakti belli olmayan kira akdi
13- Sorumlu tutulmayan yemin: Yemini Lagv
14- Hz. Ömer’in müellefei kuluba zekat vermemesi: İstihsan
15- Zekatta aranmayan şart: Kıyemi
16- Umre olan hac: Temettu ve Kıran
17- Kefaret gerektirmeyen durum: Şevval orucunun misafirden dolayı bozulması
18- Nafile oruçlardan yanlış olan: Safer-Her ayın 13.14.15 orucu
19- Kaybolan çocuğa miras verilmesi: İstishab
20- Nafaka Sorusu: Çocuğun nafakası babaya aittir ve nafaka iddete kadardır
21- Ramazan geldiğinde oruç tutun ayetinden çocukların ve hastaların çıkarılması: Tahsis
22- Nazzam- Sarfe teorisi
23- Başka ilahların olmaması: Temanu delili
24- Maturidilerin Tekvin sıfatında farklı düşündüğü ekol: Eşariler
25- İnşaallah Müslümanım Diyen: Eşariler
26- Tevbe etmeden ölen ebedi cehennemlik, tevbe eden fasık diyen: Mutezile
27- Kadı Abdulcebbardan gelen Mutezile prensibi: Adalet
28- Kelimei Şehadetle Müslüman OIan Mary:İcmali
29- Eşarilein Halkul Efal ile ilgili kabul ettikleri teori: Kesb
30- Tefsirde önceki ve sonraki ayetle ilişki: Siyak-Sibak
31- Hakkında Sebebi nuzul olmayan: Habeşisatana Hicret
32- Batşei Kübra : Bedir
33- İki ayet arası ihtilaf: Müşkilül Kuran
34- Kuru Lafzının başka ayet veya hadisle açıklanması: Mücmel-Mübeyyen
35- Hannan b. Munkıza yapılan muamelenin fıkhi karşılığı: Hacir
36- Güneşe ve aya yeminde alakalı olamayan: edilecek yeminlere örnek verilmesi
37- Buharinin isnatsız verdiği hadis: Muallak
38- Norman hallerinde yalan söyleyenin rivayeti: Metruk
39- Tabiinin rivayeti: Maktu
40: Hadis tahammül ve eda yolları sorusunda sıralama: Mükatebe-Kıraat-İlam
41- Hadislerin yazımı ile ilgili hadislerin arasındaki tearuzu giderme yolu: Cem ve Telif
42- Hadis rivayetinde ravinin hadisleri unutmamasında sağlam olan tarafı: Zabt
43- İslam düşmanı olan ve öyle kalan: Mutim b. Adiyy
44- Hz. Ömer zamanında yapılmayan uygulama: Kadıl Kudatlık
45- Gazneli hükümdar: Sultan Mahmud
46- Ömer b. Abdulaziz’in yaptıkları: Mevali ile Arapları eşit kabul etmesi ve Hadis tedvinini emretmesi
47- Heyseminin Müsnedi kütübü sitteye katması: Zevaid
48- Hudeybiyede iptal edilmek istenen madde: Medineye gelen müslümanların iadesi
49- Özellikleri verilen dinler: Sihizm-Caynizm
50- Müceddidlik-Nebilik üzerine kurulan mezhep: Kadiyanilik
51- Yahudi Kutsal kitabı- Tanah
52- Mehdilik ve imamet üzerine kurulan mezhep: İsnaeşeriyye
53- Safevi mezhebi: İsmailil
54- İbni Mesudun Ekolü: Rey ve İctihad
55- İslamiyyetten Önce Gassaniler: Putperesti sonra Hristiyan oldu?
56- Kadıköy Konsili İle Kapatılan Kilise: Süryani ?
57- Abdullah B. Ubeyye: Hayber?
58- Mesbukun Durumu?
59- İ. Malik Medine Ehlinin Ameli?
60- Vaciple Farz Arasındaki Fark?

 

Soru ve Cevaplarda doğru- yanlış payı olabilir . İlgili hataları yorum olarak bildirebilirsiniz.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. ali akın dedi ki:

  aBDULLAH İBNİ SELUL
  HAYBERDE MÜNAFIKLARA NASIHAT ETTİ KORKMAYIN TEDBİRLİ OLUN DİYE

 2. ali akın dedi ki:

  YANİ CEVAP BİRİ MAUNE OLACAK

 3. ali akın dedi ki:

  57. SORU

 4. Adem Güneş dedi ki:

  28. sorunun cevabı icmali iman. ösymnin ayınladığı soru-cevap sayfasında da icmali iman cevabı yazılı

BİR YORUM YAZ