Dini Haberlerim

2018 DHBT İle Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı İlanı !

2018 DHBT İle Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi Alımı İlanı !

ADIYAMAN İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU

İlimiz Müftülüğüne bağlı İl/İlçe Müftülüklerinde 2019 yılı yaz dönemi için Geçici Öğreticiye
ihtiyaç duyulan Kur’an kurslarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere Diyanet
İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları
Yönetmeliğinin 7. maddesi, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam -Hatiplik ve
Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Basamaklarında Yükselme
Yönetmeliğinin 9. maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik
Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 10. Maddesi ile Diyanet İşleri
Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 6066 sayılı yazısı gereğince geçici Kur’an kursu öğreticiliği
sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48′ inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b)
fıkrasında belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3- İmam-Hatip Lisesi, Ön lisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak,
4- Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
5- 2018 KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olmak,
6- Çelikhan, Gerger, Samsat, Sincik ve Tut ilçelerimiz için şayet ihtiyacı karşılayacak kadar
2018 Yılı KPSS(DHBT) sınavından 60 ve üzeri puanı olan müracaatçı olmaması halinde 2018
Yılı KPSS(DHBT) sınavından 60’ın altında puan alanlarında müracaatları kabul edilecektir.
7- (4-6) Yaş grubu Kur’an kursları için; 3’üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden
birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya
19.01.2017 tarihinden önce çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge
veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir resmi kuruluştan
çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak.

II- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

1- Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
2- Sınav ve görevlendirme süresince İl ve İlçe Müftülüklerimiz web sayfalarında veya toplu
SMS’lerle yapılacak tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
3- Adaylar, Kur’an-ı Kerim, Dini Bilgiler (İtikat, İbadet, Siyer ve Ahlak konuları) ve Hitabet
alanlarında sınava tabi tutulacaklardır.
4- 2018 yılı KPSS (DHBT)’den 60 puan ve üzeri almış olan ve başvuru için belirtilen diğer
şartları taşıyan adaylar, 26.04.2019-10.05.2019 tarihleri arası mesai saatleri içerisinde görev

almak istedikleri İl/İlçe Müftülüklerine müracaat edeceklerdir. Her aday, geçici öğreticiye
ihtiyaç duyulan sadece bir il veya ilçe müftülüğüne müracaat edecektir. Birden fazla il veya
ilçeye başvuruda bulunanların müracaatları iptal edilip sınava alınmayacaklardır.
5- Başvurular, İl/İlçe Müftülüklerine şahsen yapılacak olup, bu duyuruda belirlenen esaslara
uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan başvurular ile duyuruda belirtilen tarihlerden sonra
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
NOT: Geçici Öğreticiye ihtiyaç duyulan sayıda 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olan
aday başvurusu alan İlçe Müftülükleri, 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60’ın altında olan
adayların müracaatlarını kabul etmeyecektir.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Dilekçe (Müftülüklerden temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Aslını Göstermek şartıyla)
3- Müftülük tarafından en son öğrenim durumunu gösterir belgenin fotokopisi (diplomanın Aslı
görülmek şartıyla)
4- Sabıka Belgesi (Sicil ve Arşiv Kaydı yoktur ibaresi yazılı olması gerekmektedir.)
5- 2018 Yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi Hangi diploma ile 2018 Yılı KPSS(DHBT) sınavına
girmişse o, diplomayı ibraz etmek zorundadır.
6- Varsa hafızlık belgesinin fotokopisi.( Aslı gösterilmek şartıyla)
7- Adaylar görev almak istedikleri il veya İlçe Müftülüklerine söz konusu evraklarla birlikte
başvuracaklardır.
8- 26 Nisan-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında başvurular kabul edilecek ve sınav İlimiz
Müftülüğünde yapılacaktır.

IV- SINAV İŞLEMLERİ

1- Sınav 20/05/2019 Pazartesi günü Saat 09:00’da İlimiz Müftülüğünde yapılacaktır. Başvuru
sayısına göre müteakip günlerde sınav aynı yer ve aynı saatte devam edebilecektir.
2- Adaylar, sınava gelirken T.C Kimlik No’lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
3- İlan edilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci
bir sınav hakkı verilmeyecektir.

V- SINAV SONUÇLARI VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

1- Her aday başvuruda bulunduğu İl merkezi veya İlçelere göre sınava katılacak olup; Başarı
sıralaması sözlü sınav sonucu ve müracaat edilen İl/ilçeye göre belirlenecektir.
2- Sınav sonuçları, sınavların bitimi ve işlemlerin tamamlanmasından sonra İlimiz Müftülüğü
İnternet Sitesinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- Sınav ortalaması 70 (yetmiş) ve üzeri olanlar başarılı sayılacaktır.
4- Sınavda başarılı olanlar arasında ortalaması en yüksek olandan başlamak üzere başarı
listesi hazırlanarak ihtiyaç kadar geçici öğretici alınacaktır.
5- Yerleştirme sonrasında boşalan pozisyonlara başarılı olanlardan sırası gelenler alınacaktır.
6- Bu başarı listesi 2019 yılı yaz Kur’an Kursu ve yatılı Kur’an Kursların kayıt dönemi için
geçerli olacaktır.
7- Puanların eşit olması halinde sıralama öğrenim durumuna göre, bunun eşit olması halinde
ise Hafızlık durumuna göre, bunun da eşit olması halinde 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı
yüksek olana bakılarak görevlendirme yapılacaktır.
8- Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen
adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir.

VI- DİĞER HUSUSLAR

1- Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme
yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.
2- Sınav ve görevlendirme sürecinde İl Müftülüğümüzün internet sitesinde yapılan tüm
duyurular tebligat sayılacaktır.
3- Sınav Öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge
verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz
sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleri ile ilişkileri kesilecektir. İdare tarafından
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal yollardan tazmin edilecektir.

VII- İLETİŞİM
Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi No:149- 02100 / ADIYAMAN
Telefon : (0416) 216 10 64 Dâhili 137

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ