Dini Haberlerim

1026 Adet Kur’an Kursu Geçici Öğretici Sınav İlanı !

1026 Adet Kur’an Kursu Geçici Öğretici Sınav İlanı !

Konya İl Müftülüğünden;

İlimiz Müftülüğüne bağlı İlçe Müftülüklerinde 2019 yılı yaz dönemi için Geçici Öğreticiye
ihtiyaç duyulan Kur’an kurslarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere Diyanet
İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve
Pansiyonları Yönetmeliğinin 7. maddesi, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve
Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Basamaklarında Yükselme
Yönetmeliğinin 9. maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik
Kurslar, Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesinin 10. Maddesi ile Diyanet İşleri
Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 6066 sayılı yazısı gereğince geçici Kur’an kursu öğreticiliği
sözlü mülakat sınavı yapılacaktır.

I-BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (b)
fıkrasında belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3. İmam-Hatip Lisesi, Önlisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak veya
mezun durumda olmak,
4. Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
5. 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olmak,
6. 2018 yılı KPSS(DHBT) puanı 60 ve üzeri alan yeterli sayıda müracaatçı bulunmadığı
takdirde, 2018 yılı KPSS(DHBT)’ye girmiş olmak,
7. 4-6 Yaş grubu Kur’an kursları için; 3’üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden
birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya
19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296
saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir
kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip
olmak.

FLAŞ ! ÜYELERİMİZE ÖZEL YENİ HİZMET ! 

ÜCRETSİZ SİTEMİZE ABONE OLAN ÜYELERİMİZE TÜM DUYURULARI ANINDA İLETİ OLARAK GÖNDERECEĞİZ..

( Üye olmak için >>> tıklayınız )

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. 2018 yılı KPSS (DHBT)’den 60 puan ve üzeri almış olan ve başvuru için belirtilen diğer
şartları taşıyan adaylar, 05.04.2019-19.04.2019 tarihleri arası mesai saatleri içerisinde Ek:2
listede yer alan görev almak istedikleri İlçe Müftülüklerine müracaat edeceklerdir. Her aday,
geçici öğreticiye ihtiyaç duyulan sadece bir ilçe müftülüğüne ve 4-6 yaş grubu veya normal
gruptan sadece birine müracaat edecektir. Birden fazla ilçe veya gruba başvuruda bulunanların
müracaatları iptal edilip sınava alınmayacaklardır.
2. İlçe müftülüklerinin ihtiyaç duydukları Geçici Öğretici gruplarında belirtilen sayıda
(Ek:2 listede belirtilen grup ve sayılarda) 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri alan
müracaatçı bulunmadığı takdirde; 2018 yılı KPSS (DHBT)’ye girmiş olan (2018 yılı KPSS
(DHBT) puanı 60’ın altında olanlar) ve başvuru için belirtilen diğer şartları taşıyan adaylar,
Geçici Öğretici ihtiyacı 2018 yılı KPSS (DHBT) 60 ve üzeri puanla müracaat eden
adaylarla karşılanamayan ilçe müftülüklerine 22.04.2019 tarihinde mesai saatleri
içerisinde müracaat edeceklerdir.
3. Başvurular, İlçe Müftülüklerine şahsen yapılacak olup, bu duyuruda belirlenen esaslara
uygun olmayan veya posta yolu ile yapılan başvurular ile duyuruda belirtilen tarihlerden sonra
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT: Geçici Öğreticiye ihtiyaç duyulan sayıda 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60 ve üzeri olan
aday başvurusu alan İlçe Müftülükleri, 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60’ın altında olan
adayların müracaatlarını kabul etmeyecektir.

III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Ek:1’ form dilekçenin; adres, adli sicil ve askerlik durumu, görev yapmaya mani bir özrü
bulunmadığına dair ifade ve istenen diğer bilgi bölümlerinin el yazısıyla doldurulacak çıktısı,
2. 2018 yılı KPSS (DHBT) çıktısı,
NOT: Adaylar, ‘EK:1’ form dilekçenin çıktısını, ilanın ekindeki linkten veya İlçe
Müftülüklerinden temin edip bilgilerini doğru bir şekilde doldurduktan sonra 2018 yılı KPSS
(DHBT) çıktısıyla birlikte görev almak istedikleri İlçe Müftülüklerine başvuruda
bulunacaklardır.

IV- SINAVIN YERİ VE TARİHİ
1. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınava gireceği tarihi, sınavın yapılacağı adresi ve
sınav saatini başvuruda bulunduğu İlçe müftülüğünden 24.04.2019-26.04.2019 tarihleri
arasında veya İl Müftülüğümüzün WEB sayfası (konya.diyanet.gov.tr) duyurular bölümünden
öğrenebilecektir.

FLAŞ ! ÜYELERİMİZE ÖZEL YENİ HİZMET ! 

ÜCRETSİZ SİTEMİZE ABONE OLAN ÜYELERİMİZE TÜM DUYURULARI ANINDA İLETİ OLARAK GÖNDERECEĞİZ..

( Üye olmak için >>> tıklayınız )

V- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
1. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
2. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve duyuruya uygun şekilde başvuruda bulunan adayların
tamamı sözlü sınava alınacaktır.
3. Sınav ve görevlendirme süresince İl ve İlçe Müftülüklerimiz web sayfalarında veya toplu
SMS’ lerle yapılacak tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
4. Adaylar, sınava girerken T.C. kimlik numaralı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı,
pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
5. Adaylar, Kur’an-ı Kerim, Dini bilgiler (İtikat, İbadet, Siyer ve Ahlak konuları) ve Hitabet
alanlarında sınava tabi tutulacaklardır.

VI- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1. Her aday başvuruda bulunduğu ilçeye ve gruba göre sınava katılacak olup; başarı sıralaması
sözlü sınav sonucu ve müracaat edilen ilçeye ve gruba göre belirlenecektir.
2. Görevlendirmeler, öncelikle 2018 yılı KPSS (DHBT)’den puanı 60 ve üzeri olup sözlü sınav
sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav
puanı esas alınarak yapılacaktır. Geçici öğretici ihtiyacı 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60
ve üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylarla karşılanmaması halinde; 2018 yılı
KPSS (DHBT) puanı 60’ın altında olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en
yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü
sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla öğrenim düzeyi yüksek olana, KPSS puanı
yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

VII- SINAV SONUÇLARI
Sınav sonuçları, adayın müracaat ettiği ilçe müftülüğünün ihtiyaç gruplarına göre sıralanarak
İlimiz Müftülüğü web sayfasında (konya.diyanet.gov.tr) ve ilçe müftülüklerince ilan
edilecektir.

VIII- GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ
1. Görevlendirmeler, öncelikle 2018 yılı KPSS (DHBT)’den puanı 60 ve üzeri olup sözlü sınav
sonucu başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav
puanı esas alınarak yapılacaktır. Geçici Öğretici ihtiyacı 2018 yılı KPSS (DHBT) puanı 60
ve üzeri olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylarla karşılanmaması halinde; 2018 yılı
KPSS (DHBT) puanı 60’ın altında olup sözlü sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından en
yüksek puan alandan başlamak suretiyle, sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü
sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla öğrenim düzeyi yüksek olana, KPSS puanı
yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
2. Ek:2 listede ilan edilen geçici öğretici ihtiyacı sayıları muhtemel tahmini sayılar olup; asıl
ihtiyaç sayısı 2019 yılı yaz dönemi Kur’an kursları öğrenci kayıtları sonucu netlik
kazanacağından, ilçe müftülükleri öğrenci kayıtları sonucu oluşacak ihtiyaca göre Ek:2 listede
ilan edilen ihtiyaç sayılarından eksik veya fazla geçici öğretici görevlendirme yapabilecektir.
Görevlendirmeler adayların başvuruda bulunduğu ilçe müftülükleri tarafından yapılacaktır.
3. Sınav işlemleri sürecinde adayın beyanı esas alınacaktır. Görevlendirme sürecinde
yerleştirmesi yapılan adaylardan duyuruda belirtilen şartları taşıdığına dair belgelerin asılları
veya onaylı suretleri istenecektir. (Adayların beyan ettiği dini öğrenim belgeleri mezuniyet
belgesi olmayanların görevlendirmeleri yapılmayacaktır.)
4. 4-6 Yaş grubu sınıflara öğretici görevlendirmelerinde eğitim düzeyleri dikkate alınarak
sırasıyla aşağıdaki kriterler esas alınacaktır.
a) İlahiyat Fakültesi mezunu olup Çocuk Eğitimi ile ilgili Resmi diploma veya sertifikası
olanlar.
b) İlahiyat Önlisans mezunu olup Çocuk Eğitimi ile ilgili Resmi diploma veya sertifikası
olanlar.
c) İmam Hatip Lisesi mezunu olup Çocuk Eğitimi ile ilgili Resmi diploma veya sertifikası
olanlar.

FLAŞ ! ÜYELERİMİZE ÖZEL YENİ HİZMET ! 

ÜCRETSİZ SİTEMİZE ABONE OLAN ÜYELERİMİZE TÜM DUYURULARI ANINDA İLETİ OLARAK GÖNDERECEĞİZ..

( Üye olmak için >>> tıklayınız )

IX- DİĞER HUSUSLAR
1. Sınav öncesi, sonrası ve görevlendirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge
verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz
sayılacağı gibi yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal yollardan tazmin edilecektir.
2. Bu duyurudaki şartlar, bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.
3. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyım Kadrolarına Atama ve
Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav
Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar,
Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi hükümleri geçerlidir.

X- İLETİŞİM
Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi No:37 42040 Selçuklu/KONYA
Telefon : (0 332) 350 61 58
Dahili No : (212)-(215)-(217)

İlanen duyurulur.

KONYA İL MÜFTÜLÜĞÜ

GEÇİCİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİ İHTİYAÇ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN..

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ