Prof. Dr. Huriye Martı Köşe Yazıları – Diyanet Haber

Prof. Dr. Huriye Martı Köşe Yazıları – Diyanet Haber


Prof. Dr. Huriye MARTI
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı

1974’te Ankara’da dünyaya geldi.

Konya İmam-Hatip Lisesi ve Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, aynı üniversitede “Rasûlullah’ın Hanımları Konu Alan Rivayetlerinin Değerlendirmesi-Kadın Konulu Uydurma Rivayetler-” başlıklı tezi ile 1998 yılında yüksek lisansını, “Birgili Mehmed Efendi’nin Hadisçiliği ve et-Tarîkatü’l-Muhammediyye (Tahkik ve Tahlil)” konulu tezi ile 2005 yılında doktorasını tamamladı.

1999-2000 yılları arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da Şuayb el-Arnaûd’un tahkik ve tahric merkezinde eğitim aldı. 2011 yılında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Hadislerle İslam adıyla yayınlanan Konulu Hadis Projesi’nde editör ve yazar olarak görev üstlendi.

2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dinî Rehberlik Daire Başkanı olarak, 2014 yılında Diyanet İşleri Başkanlık Müşaviri, 2017 yılında ise Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak atandı. Sünnet perspektifinden kadın, aile, ahlâk ve değer temalı makale, konferans ve tebliğlere imza attı.

“Birgivî Mehmed Efendi, Hayatı, Eserleri ve Fikir Dünyası”,

“Osmanlı’da Bir Dâru’l-Hadîs Şeyhi: Birgivî Mehmed Efendi”,

“et-Tarîkatü’l-Muhammediyye -Muhteva Analizi, Kaynakları ve Kaynaklık Değeri”,

“Gülâbâdî ve Maâni’l-Ahbâr’dan Tasavvufî Hadis Şerhleri”,

“Hadis, Usul ve Hayat” ,

“Hadis Usulünün Öncesi ve Ötesi”

“Hadisler Ekseninde Çevre Ahlâkı”,

“Aile İçi Şiddetle Mücadele

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ